Summary De Geo / 2 Vmbo-T/Havo / Deel Lesboek Aardrijkskunde Voor De Onderbouw

-
ISBN-10 9006433527 ISBN-13 9789006433524
404 Flashcards & Notes
42 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Geo / 2 Vmbo-T/Havo / Deel Lesboek Aardrijkskunde Voor De Onderbouw". The author(s) of the book is/are B J Maatman. The ISBN of the book is 9789006433524 or 9006433527. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De Geo / 2 Vmbo-T/Havo / Deel Lesboek Aardrijkskunde Voor De Onderbouw

 • 2 Nederland verandert

 • Wat is een laagbouwwoning?

  Een woning met een ingang op de begane grond

 • Wat is hoogbouw?

  Zelfstandige woningen op meerdere verdiepingen

 • Wat is woningdichtheid?

  Het aantal woningen per km²

 • Wat zijn niet-westerse allochtonen

  Mensen uit andere cultuurgebieden

 • Wat is leefbaarheid?

  De mate waarin een woonwijk geschikt is om in te leven

 • In de Apolobuurt liggen de inkomst van de meeste mensen hoger dan het gemiddelde van Amsterdam, in het overtoomseveld ligt het inkomen algemeen juist lager dan in Amsterdam

 • Hoe noem je een woonwijk met slechte leefbaarheid?

  Een probleemwijk of een achterstandswijk

 • Wat is stadsvernieuwing ?

  het moderniseren en verbeteren van een woonwijk

 • wat gebeurt er bij sloop en nieuwbouw

  dan gaat een woonwijk tegen de vlakte waarnaar erna nieuwe woonhuizen worden gebouwd.

 • Wat is Renovatie ?

  het opknappen van verouderde huizen tot moderne woningen

 • Hoe noem je een gebied met weinig bebouwing en veel open ruimte?

  Landelijk gebied of platteland

 • Wat is adressendichtheid ?

  het gemiddeld aantal adressen op minder dan 1 kilometer

 • Wat is leefbaarheid ?

  Activiteiten/recreatie die mensen aantrekken om ergens te gaan wonen

 • Wat is een binnenstad ?

  Oudste deel van de stad. kenmerken: oude gebouwen, alles dicht op elkaar gebouwd, smalle krongelige straten, weinig open ruimte

 • Wat is bio-industrie ?

  Intensieve veehouderij

 • Wat is biologische landbouw ?

  Landbouw die zo min mogelijk gebruikt maakt van middelen die het milieu vervuilen

 • Wat is een Centrale Zakenwijk ?

  Stadscentrum waar kantoren en winkels overheersen.

 • Wat is een Etnische Wijk ?

  Een woonwijk waar vooral mensen uit één bepaalde etnische groep wonen

 • Wat is een GIS ?

  Een computersysteem dat informatie over een bepaalde plaats kan opslaan en in beeldbrengen

 • Wat is een getto ?

  Een arme etnische wijk

 • Wat is herinrichting ?

  Het opnieuw inrichten van een deel van een stad, dorp of platteland

 • Wat is industrie ?

  Verwerking van producten uit de eerste sector. Meestal met machines.

 • Wat is intensieve landbouw ?

  het gebruik van kapitaal en kennis om een hoge opbrengst per hectare of per dier te halen

 • Wat is intensieve veehouderij ?

  Zo veel mogelijk dierlijke producten produceren met inzet van kennis en kapitaal

 • Wat is inzoomen ?

  De aarde dichterbij halen; het verkleinen van een gebied

 • Wat is maatschappelijke segregati ?

  Als mensen uit verschillende bevolkingsgroepen weinig of geen contact met elkaar hebben

 • Wat is mechanisatie ?

  Het vervangen van mensen door machines

 • Wat is een oude woonwijk ?

  Woonwijken gebouwd rond 1900 toen veel mensen naar de stad verhuisden om in een fabriek te gaan werken.

 • Wat is recreatie  ?

  Alles wat je in je vrije tijd buiten doet

 • Wat is ruimtelijke segregatie ?

  Het apart wonen van bevolkingsgroepen.

 • Wat is specialisatie ?

   

  In de landbouw: boeren richten zich op één product

 • Wat is een stadscentrum ?

  kantoren, winkels en uitgaansgebieden dat (voor een deel) samenvalt met de binnenstad

 • Wat is uitzoomen  ?

  Steeds verder weggaan van de aarde.

 • Wat is vertrekoverschot  ?

  Wanneer er ergens meer mensen vertrekken dan dat er komen wonen

 • Wat is woningbezetting ?

  Het aantal mensen pet woning

 • Wat is de woningswet ?

  Wet uit 1902 met regels waaraan een huis moet voldoen

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat gebeurde er in 1980 in oost- en zuid oost azie
Er kwamen teveel mensen dus moesten er veel mensen van 5 kinderen naar maar 2 gaan. In china mochten ze zelfs nog maar een kind de eenkindspolitiek
Waar liggen bevolkingsconcentaties en wat zijn het
Bevolkingsconcentratied liggen in het oosten van china en java(een indonesisch eiland) een bevolkingconcetratie is dat iedereen dicht op elkaar woont ook wel bevolkingsdichtheid
sdfsfd sdf
dfsdfsdf
Wat is een afbraakkust?
Kust waarbij het wegslaan van materiaal door de zee overheerst
Wat zijn duinen?
Heuvel die ontstaan doordat de wind zand op een hoop heeft geblazen
Wat zijn strandwallen?
Een zandbank die door de branding is opgeworpen en bij eb droogvalt
Wat zijn zandbanken?
afzetting van zand langs de kust. ligt ook bij eb onder water.
Wat is een aanslibbingskust?
Kust waarbij de afzetting van materiaal door de zee overheerst
Wat zijn golven?
rimpels in het water die vaak worden veroorzaakt door wind
Wat zijn delta's?
riviermondingen die ontstaan wanneer aan de monding van een rivier meer materiaal wordt afgezet dan door de stroming in zee wordt afgevoerd