Summary De geo 2e fase havo aarde systeem aarde leer/opdrachtenboek

-
ISBN-10 9006435988 ISBN-13 9789006435986
561 Flashcards & Notes
164 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De geo 2e fase havo aarde systeem aarde leer/opdrachtenboek". The author(s) of the book is/are J H A Padmos. The ISBN of the book is 9789006435986 or 9006435988. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De geo 2e fase havo aarde systeem aarde leer/opdrachtenboek

 • 1 hoofdstuk 1

 • Welke bewegingen maken platen?
  divergentie, convergentie, transversale bewegingen
 • Hoe is de aarde opgebouwd ?
  kern:      Binnekern : bestaat uit nikkel en ijzer in vaste vorm
                Buitenkern : Min of meer vloeibaar
  Mantel: Binnenmantel : Gedraagt zich als een vaste stof
                Buitenmantel : Gedraagt zich 'taai-vloeibaar' (teer) 
  Korst:    continental en oceanische platen.
 • Wat is een subductie zone?
  Bij convergentie botsen een oceanische plaat en een continentale plaat tegen elkaar. De oceanische plaat duikt onder de continentale plaat. Herkenbaar als een diepzeetrog.

 • waardoor bewegen platen ?
  • Dit komt door convectiestromingen. (inwendige warmte van de aarde die circuleert).
  • De convectiestromen vinden plaats in de astenosfeer, het deel dat taai-vloeibaar is.
  • De convectiestromen zorgen voor beweging van de lithosfeer.
 • Wat gebeurt er in een subductie zone?
  Aardbevingen, oceanische plaat zinkt, gebergtevorming, vulkanisme, diepzeetrog

 • Waaruit bestaan de oceanische korst?
  • Basalt
  • stollingsgesteente
  • zwaarder, zakt dus dieper in oceanische korst
  • +- 7 KM dik
 • Wat zijn convectiestromen?
  Krinlopen van vloeibaar mantelmateriaal.

 • Waaruit bestaat de continentale korst ?
  • Graniet
  • stollingsgesteente 
  • lichter, drijft hoger in continentale korst
  • 30 tot 70 km dik
 • Wat is divergentie?
  Platen bewegen van elkaar af
 • Hoe herken je Basalt ?
  zwart, donkergrijs
 • Wat ontstaat er bij divergentie?
  Mid oceanische ruggen
 • Hoe herken je Graniet?
  • Licht en gespikkeld
  • wit met roze/zwart/groen
 • Welke soorten vulkanen heb je?
  Stratovulkanen, schildvulkanen en hot spots
 • Wat zijh de kenmerken van 
  een stratovulkaan?
  Een kegelvormige vulkaan, met steile wanden.  De lava is taai-vloeibaar. Expolsieve uitbarstingen, in de buurt van subductie zones.
 • Wanneer onstaan er hot spots?
  Een hotspot ligt op het eind van een plaatrand. Heet materiaal komt naar boven, dit duwt tegen de mantel aan en uiteindelijk komt een deel van het materiaal door de lithosfeer heen. De top van zo'n gesmolte pluim is een hot spot.

 • Waar ligt het hypocentrum van de aarbeving?
  Het hypocentrum ligt in de diepte, het punt waar de aardbeving ontstaat.
 • Wat is een epicentrum?
  Het punt dat loodrecht aan het aardoppervlak boven het hypocentrum staat. Hier voel je de trillingen het meest.

 • Wat is het principe van actualisme?
  Het heden is de sleutel tot het verleden.
 • Wat is de catastrofetheorie?
  Geologen gingen ervan uit dat ingrijpende veranderingen van het aardoppervlak vrij plotseling en op rampzalige wijze tot stand kwamen. 
 • Wat is paleomagnestisme?
  Het aardmechanisme uit het verre verleden. Ijzerdeeltjes richten zich naar het machnetische noord- en zuidpool. In lava kunnen de deeltjes zich vrij bewegen, maar wanneer de lava stolt liggen ze vast. Bij de stolling kun je de richting vastleggen en daaruit conculuderen dat de polen niet altijd op dezelfde plek hebben gelegen.
 • Wat is lithosfeer?
  Steenschaal, gevormd door het buitenstenste vatse deel van de mantel en de zyyrstofrijke gesteenten van de korst.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.