Summary De geo 2e fase havo gebieden indonesië actueel leer/opdr.bk

-
ISBN-13 9789006436068
720 Flashcards & Notes
101 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De geo 2e fase havo gebieden indonesië actueel leer/opdr.bk". The author(s) of the book is/are J H A Padmos. The ISBN of the book is 9789006436068. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De geo 2e fase havo gebieden indonesië actueel leer/opdr.bk

 • 1.1.1 Grootte, oppervlakte en eilandstructuur

  • Indonesië is de grootste archipel (eilandengroep) ter wereld: het bestaat uit ca. 13.000 eilanden, waarvan er slechts 6.000 bewoond zijn. Het ligt verspreid over drie tijdzones en is ongeveer 50 keer zo groot als Nederland.
  • Indonesië wordt omsloten door de Indische Oceaan, de Zuid-Chinese Zee en de Grote Oceaan.
 • Hoe groot is Indonesië?
  Indonesië is ongeveer 50 keer zo groot als Nederland. Het bestaat uit 13.000 eilanden waarvan er 6.000 bewoond zijn.
 • Waar ligt Indonesië?
  Tussen de Indische Oceaan, de Zuid-Chinese Zee en de Grote Oceaan.
 • Belangrijke begrippen

  Archipel = eilandengroep.

  Absolute ligging = precieze ligging van een plaats, bijvoorbeeld in een coördinatenstelsel.

  Relatieve ligging = ligging van een plaats ten opzichte van andere ruimtelijke verschijnselen, of een andere plaats.
 • 1.1.2 Verbindingen

  • Doordat Indonesië een archipel is vond in het verleden veel vervoer over zee plaats. Ook vandaag de dag gebeurt dit nog veel, een gedeelte van de eilanden is alleen per boot te bereiken. Wel vindt er steeds meer luchtvaart plaats.
  • Scheepvaart wordt al heel lang gebruikt, al sinds lang voor de VOC hier actief was. Er werd gebruik gemaakt van de moessonwinden.
  • Door de scheepvaart naar andere delen van Azië vond er vermenging van culturen en volkeren plaats: er zijn zo'n 360 verschillende etnische groeperingen in Indonesië.
 • Waardoor zijn er op Indonesië zo veel etnische groeperingen?
  Door de scheepvaart waren er al vroeg contacten met andere delen van Azië. Daardoor zijn er nu zo'n 360 verschillende etnische groeperingen met een groot aantal religies en talen.
 • Belangrijke begrippen

  Archipelkarakter = het voorkomen van veel eilanden binnen één gebied.
 • 1.2.1 Klimaat : warm en vochtig


 • Klimaatzones
  Volgens het Köppen-klimaatsysteem overheersen er in Indonesië twee klimaatzones:
  1. Het tropische regenwoud klimaat (Af): de temperatuur is overdag 25-30 ℃ en 's nachts 23-25 ℃. Het hele jaar door komt er regen voor. Dit is het klimaat in het grootste deel van Indonesië. Er valt jaarlijks meer dan 2.000 mm regen.
  2. In het zuidoosten is een moessonklimaat (Aw): Het verschil met het tropische regenwoud klimaat is het voorkomen van een jaarlijkse droge periode.

  Temperatuur
  Doordat Indonesië tussen beide keerkringen in ligt, is er in het gehele land jaarlijks tweemaal een loodrechte zonnestand. Ook de rest van het jaar is er een grote gemiddelde zonnehoek (de zon staat hoog aan de hemel). Dit zorgt voor een hoge temperatuur.
 • Welke twee klimaatzones komen in Indonesië het meest voor?
  Het tropische regenwoud klimaat (Af) en het moessonklimaat (Aw).
 • Hoeveel neerslag valt er jaarlijks minimaal in Indonesië (met uitzondering van het zuiden)?
  In Indonesië valt jaarlijks meer dan 2.000 mm regen.
 • Waardoor wordt het zo warm in Indonesië?
  Doordat Indonesië tussen beide keerkringen in ligt, is er een grote gemiddelde zonshoogte (invalshoek).
 • Belangrijke begrippen

  A-klimaat = klimaat volgens het klimaatsysteem van Köppen waarbij de gemiddelde temperatuur van de koudste maand boven de 18 ℃ ligt. Het
  Af-klimaat kent geen droge tijd en het Aw-klimaat wordt gekenmerkt door een droge winter.

  Moessonklimaat = tropisch klimaat met een duidelijk nat en droog seizoen.
 • 1.2.2 Moesson

  • In Indonesië komt de moesson voor. Dit is een wind uit een bepaalde richting die ieder half jaar omdraait. Met name Zuidoost-Indonesië kent hierdoor grote verschillen tussen natte en droge seizoenen.
  • In Indonesië is de zomer (juni, juli, augustus) de natste tijd en de winter (december, januari, februari) het droogste.
  • In juli is er door de hoge temperatuur een lage druk boven Indonesië. Dit lagedrukgebied noemen we het ITC (Intertropische Convergentiezone). Op dat moment is er boven Australië een hoge druk. Hierdoor stroomt er lucht van Australië naar Indonesië. Met name het westen van Indonesië wordt hierdoor erg nat, omdat de wind door de lange afstand boven zee veel water opgenomen heeft. Doordat de aarde draait, krijgt deze wind vanuit Australië gezien op het zuidelijk halfrond een afwijking naar links en ten noorden van de evenaar naar rechts. Dit is de wet van Buys Ballot.
  • In januari vindt het tegenovergestelde plaats. Het ITC ligt zuidelijker. De afstand van het Aziatische vasteland naar Indonesië en Australië is groot, waardoor er veel waterdamp in de lucht zit er er boven Indonesië veel neerslag valt. Vanuit Azië gezien heeft deze wind een afwijking naar rechts tot de evenaar, en daarna naar links.
 • Welke maanden zijn in Indonesië het natst?
  De maanden december, januari en februari zijn de natste maanden in Indonesië. Dit wordt veroorzaakt door de moesson.
 • Wat is de moesson?
  De moesson is een wind die veroorzaakt wordt door verschillen in luchtdruk: er gaat lucht stromen van een hoog naar een laag drukgebied. Een moesson verandert ieder halfjaar van richting. Dit komt doordat warmere gebieden een lagere luchtdruk hebben.
 • Wat is de wet van Buys Ballot?
  De wet van Buys Ballot geeft de afwijking van de windrichting aan, die het gevolg is van de draaiing van de aarde.

  In juli stroomt er wind vanuit Australië met een afwijking naar links, en ten noorden van de evenaar naar rechts. In januari stroomt er wind vanuit het Aziatische vasteland met een afwijking naar links, en ten zuiden van de evenaar naar rechts.
 • Belangrijke begrippen

  Moesson = land- of zeewind die ieder halfjaar van richting verandert in de (sub)tropische gebieden.

  Intertropische convergentiezone (ITC) = lagedrukgebied in de tropen dat verschuift met de loodrechte zonnestand.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Javanisering?
Proces waarbij de eilanden buiten Java (gedwongen) steeds meer Javaanse cultuurelementen en politieke ideeën overnemen.
Overbevolking?
Dusdanige omvang van de bevolking dat de leefbaarheid van een gebied tekortschiet en/of dat het gebied niet in staat is om de bevolking voldoende werkgelegenheid, huisvesting en voorzieningen te verschaffen.
Bevolkingsdruk?
Mate waarin de bevolkingsomvang een aanslag doet op de natuurlijke hulpbronnen, de leerbaarheid en de beschikbare ruimte van een gebied.
Transmigratie?
(Gedwongen) migratie in Indonesië van gezinnen uit dichtbevolkte gebieden naar dunbevolkte gebieden.
Centrum-periferietegestelling?
De tegenstrijdige belangen die het gevolg zijn van de verschillen tussen een machtscentrum en een randgebied.
Fragmentarische modernisering?
Het verschijnsel dat moderne en traditionele elementen in een samenleving naast elkaar blijven staan doordat het moderniseringsproces slechts gedeeltelijk in bepaalde sectoren of gebieden plaatsvindt.
Informele sector?
Het verlenen van diensten vanuit de scharrel- of
bazaareconomie die niet officieel geregistreerd staan.
Formele sector?
Het verlenen van diensten vanuit de moderne tertiaire sector.
Tertiaire sector?
Beroepssector die producten levert die niet tastbaar zijn (diensten).
Assemblage?
Samenvoeging van onderdelen of halffabricaten tot eindproduct.