Summary De geo 2e fase havo leefomgeving wonen ned lr/opdr.bk

-
ISBN-10 9006436143 ISBN-13 9789006436143
279 Flashcards & Notes
90 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De geo 2e fase havo leefomgeving wonen ned lr/opdr.bk". The author(s) of the book is/are J H Bulthuis A M Peters J H Bulthuis B van Wanrooij EMK Tiekstra Media. The ISBN of the book is 9789006436143 or 9006436143. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De geo 2e fase havo leefomgeving wonen ned lr/opdr.bk

 • 1.1.1 Vier rivieren

 • Rivieren zijn belangrijk voor een land. Ze voeren zoet water aan, dat bruikbaar is voor drinkwater, industriewater en koelwater. Rivieren maken scheepvaart mogelijk en hebben een toeristische functie in Nederland. Vanwege overstromingsgevaar bij hoge waterafvoeren vormen rivieren soms ook een bedreiging. Als een rivier uitmondt als een trechter (trechtermonding) dan noemen we dit een estuarium. De twee grootste rivieren in Nederland zijn de Rijn en de Maas.
 • Waarom zijn rivieren belangrijk voor een land als Nederland?
  Rivieren zijn belangrijk voor een land. Ze voeren zoet water aan, dat bruikbaar is als drinkwater, industriewater en koelwater. Rivieren maken scheepvaart mogelijk en hebben een toeristische functie in Nederland. 
 • Wanneer vormt een rivier een bedreiging voor een land?
  Er bestaat een overstromingsgevaar bij hoge waterafvoeren en daarom vormen rivieren soms ook een bedreiging. 
 • Wat is een estuarium?
  Als een rivier uitmondt in een trechter (trechtermonding) dan noemen we dit een estuarium. 
 • Wat zijn de twee grootste rivieren in Nederland?
  De twee grootste rivieren in Nederland zijn de Rijn en de Maas. 
 • 1.1.2 Het stroomgebied van de Rijn

 • Het gebied dat afwatert op een bepaalde rivier en zijn zijrivieren, noemen we het stroomgebied van een rivier. De grens tussen twee stroomgebieden heet een waterscheiding. Een rivier met alle zijrivieren en vertakkingen die deel uitmaken van hetzelfde stroomgebied, wordt een stroomstelsel genoemd. 

  15% van het stroomgebied van de Rijn ligt in Nederland. De Rijn ontstaat uit twee bergriviertjes in de Zwitserse Alpen: de Vorderrhein en de Hinterrhein. Vanaf het stadje Chur komen de riviertjes samen als de Alpenrhein. Die stroomt via de Bodensee verder Duitsland in. Pas vanaf Basel is de Rijn bevaarbaar voor grotere schepen. De Rijn is 1320 km lang.
 • Wat wordt er bedoeld met het stroomgebied van een rivier?
  Het gebied dat afwatert op een bepaalde rivier en zijn zijrivieren, noemen we het stroomgebied van een rivier. 
 • Wat is een waterscheiding?
  De grens tussen twee stroomgebieden heet een waterscheiding. 
 • Wat is een stroomstelsel?
  Een rivier met alle zijrivieren en vertakkingen die deel uitmaken van hetzelfde stroomgebied, wordt een stroomstelsel genoemd. 
 • Beschrijf kort het stroomgebied van de Rijn.
  15% van het stroomgebied van de Rijn ligt in Nederland. De Rijn ontstaat uit twee bergriviertjes in de Zwitserse Alpen: de Vorderrhein en de Hinterrhein. Vanaf het stadje Chur komen de riviertjes samen als de Alpenrhein. Die stroomt via de Bodensee verder Duitsland in. Pas vanaf Basel is de Rijn bevaarbaar voor grotere schepen. De Rijn is 1320 km lang.
 • 1.1.3 De Rijn in Nederland

 • Tien kilometer na de Nederlandse grens splitst de Rijn zich in het Pannerdens Kanaal en de Waal. Al het water van de Rijn komt uiteindelijk in zee terecht. De Waal leidt tweederde van het water naar de Noordzee. De IJssel, de Neder-Rijn en later de Lek zijn belangrijke zijtakken van de Rijn. In de Neder-Rijn zijn drie stuwen gebouwd om de watervoorziening veilig te stellen.
 • 1.1.4 De Maas

 • De Maas is vergeleken bij de Rijn een kleine rivier, die echter heel verraderlijk kan zijn. De rivier is namelijk berucht om zijn vele overstromingen. De Maas ontspringt 200 km ten noordoosten van het Franse Dijon en stroomt van daaruit via België naar Nederland. Vanaf Maastricht tot Maasbracht wordt de rivier de Grensmaas genoemd omdat hij de grens vormt tussen Nederland en België. De Maas mondt als de Bergse Maas uit in het Hollands Diep, dat zijn water via het Haringvliet naar zee brengt.
 • Waarom is de rivier de Maas berucht?
  De Maas is vergeleken bij de Rijn een kleine rivier, die echter heel verraderlijk kan zijn. De rivier is namelijk berucht om zijn vele overstromingen. 
 • Beschrijf kort het stroomgebied van de Maas.
  De Maas ontspringt 200 km ten noordoosten van het Franse Dijon en stroomt van daaruit via België naar Nederland. Vanaf Maastricht tot Maasbracht wordt de rivier de Grensmaas genoemd omdat hij de grens vormt tussen Nederland en België. De Maas mondt als de Bergse Maas uit in het Hollands Diep, dat zijn water via het Haringvliet naar zee brengt. 
 • 1.2.1 Rivierwaterafvoer

 • Rijkswaterstaat doet voortdurend metingen langs de grote rivieren om vast te stellen hoeveel water er op een bepaald moment door een rivier stroomt. Deze waterafvoer heet ook wel het debiet. Als er wordt gekeken naar de afvoergegevens van een rivier is vooral de piekafvoer belangrijk. De piekafvoer vindt plaats als er een grote hoeveelheid water in een relatief korte tijd moet worden afgevoerd. Een situatie van hoogwater op de Nederlandse Rijntakken ontstaat na langere perioden met veel neerslag ergens in het stroomgebied.

  De Maas is een regenrivier, de rivier is voor zijn water uitsluitend afhankelijk van neerslag. Om de rivier ook in de zomer bevaarbaar te houden, zijn er stuwen en sluizencomplexen gebouwd. Een stuw is een dam in een rivier waarmee het waterniveau bovenstrooms wordt geregeld.
 • De verdeling van de waterafvoer over een jaar, het regiem, is afhankelijk van een aantal factoren.
  • Klimaatomstandigheden: neerslag, temperatuur en windsnelheid. Valt er regen, dan wordt een deel van het water opgenomen door planten (transpiratie), een deel van het water verdampt rechtstreeks (evaporatie) en een deel stroomt via het grondwater en via de oppervlakte naar rivieren of meren.
  • Aanvoer van smeltwater en/of regenwater: gletsjers en neerslag. Sneeuw smelt bijvoorbeeld vaak aan het einde van het voorjaar, maar neerslag valt vaak vooral in de herfst en winter.
  • Eigenschappen van het stroomgebied: eigenschappen van de bodem, de ondergrond en het reliëf. Als de ondergrond rotsachtig is, kan deze maar weinig water opnemen. Een dunne of bevroren bodemlaag heeft hetzelfde effect. Diepe zandbodems hebben juist wel een groot waterbergend vermogen.
  • Ingrepen van de mens: bebouwing en ontbossing. Wanneer een gebied ontbost is, ontbreekt het bladerdek dat bij regenbuien als een soort paraplu dient. Er stroomt dan meer water rechtstreeks over het oppervlak af.
 • Wat betekent het debiet?
  Rijkswaterstaat doet voortdurend metingen langs de grote rivieren om vast te stellen hoeveel water er op een bepaald moment door een rivier stroomt. Deze waterafvoer heet ook wel het debiet. 
 • Wat wordt er bedoeld met piekafvoer?
  Als er wordt gekeken naar de afvoergegevens van een rivier is vooral de piekafvoer belangrijk. De piekafvoer vindt plaats als er een grote hoeveelheid water in een relatief korte tijd moet worden afgevoerd. 
 • Wat is een regenrivier?
  De Maas is een regenrivier, de rivier is voor zijn water uitsluitend afhankelijk van neerslag. 
 • Wat is een stuw?
  Een stuw is een dam in een rivier waarmee het waterniveau bovenstrooms wordt geregeld.
 • Wat is het regiem van een rivier?
  Het regiem van een rivier is de verdeling van de waterafvoer over een jaar. 
 • Welk effect hebben klimaatomstandigheden op het regiem van een rivier?
  Klimaatomstandigheden, zoals de hoeveelheid neerslag, de temperatuur en de windsnelheid hebben veel effect op het regiem van een rivier. Valt er regen, dan wordt een deel van het water opgenomen door planten (transpiratie), een deel van het water verdampt rechtstreeks (evaporatie) en een deel stroomt via het grondwater en via de oppervlakte naar rivieren of meren.
 • Welk effect heeft de aanvoer van smeltwater en/of regenwater op het regiem van een rivier?
  De aanvoer van smeltwater (door gletsjers) en/of regenwater (door neerslag) heeft veel effect op het regiem van een rivier. Sneeuw smelt bijvoorbeeld vaak aan het einde van het voorjaar, maar neerslag valt vaak vooral in de herfst en winter. Het regiem van een gemengde rivier is dus veel regelmatiger dan het regiem van een regenrivier. 
 • Welke eigenschappen van een stroomgebied zijn belangrijk voor het regiem van een rivier?
  Eigenschappen van de bodem, de ondergrond en het reliëf zijn allemaal erg belangrijk voor het regiem van een rivier. Als de ondergrond rotsachtig is, kan deze maar weinig water opnemen. Een dunne of bevroren bodemlaag heeft hetzelfde effect. Diepe zandbodems hebben juist wel een groot waterbergend vermogen.
 • Welke menselijke ingrepen hebben veel impact op het regiem van een rivier?
  • Bebouwing en ontbossing hebben veel effect op het regiem van een rivier. Bijvoorbeeld, wanneer een gebied ontbost is, ontbreekt het bladerdek dat bij regenbuien als een soort paraplu dient. Er stroomt dan meer water rechtstreeks over het oppervlak af.
  • Formuleer een vraag over de tekst of importeer uit eFaqt Network (1) Geef het antwoord Type een korte aantekening of importeer uit eFaqt Network (1) Drag & Drop bestand of selecteer op je computer. Zoek afbeelding op Google
   Kies afbeelding om in te voegen:
   Flashcard Notitie Opslaan(Gebruik Tab-toets om op te slaan) Opslaan Annuleer


   Opslaan(Gebruik Tab-toets om op te slaan) Opslaan Annuleer
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke oorzaken heeft de daling van land ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP)?
gedurende ijstijd  lag er een groot pakket ijs op scandinavië --> door gewicht van ijs zakte de 
Hoe ontstaat een relatieve zeespiegelstijging?
De combinatie van bodemdaling en (absolute) zeespiegelstijging
Wat is de oorzaak van de zeespiegelstijging?
 • opwarming van het oceaanwater (thermische expansie)
 • het smelten van gletsjer en landijs
 • het smelten van het ijs van Groenland
Hoe beïnvloeden zeespiegelstijging en bodemdaling de waterafvoer van de Rijn en Maas?
g
Wat zijn kenmerken van klimaatveranderingen?
 • meer en grotere schommelingen in de jaarlijkse hoeveelheid neerslag
 • een grotere hoeveelheid neerslag (vooral in de winter)
 • meer kans op periodes met extreme neerslag
 • meer kans op natte jaren
 • temperatuurstijging, waardoor er minder sneeuw valt en meer regen
Welk gevolg kan de klimaatverandering hebben voor de waterafvoer van de grote rivieren?
grotere hoeveelheid neerslag (vooral in de winter) zal vallen in combinatie met meer kans op hevige neerslag buien en meer kans op natte jaren.Meer hevige regenbuien in de zomer,
Wat is het neerslag regiem
De schommelingen in de hoeveelheid neerslag in een jaar worden hier in opgenomen.
welke vier klimaat scenario's zijn er?
 1. G --> gematigd
 2. G+ --> gematigd+
 3. W --> Warm
 4. W+ --> Warm+ 
Wat waren zijn de drie pijlers van het Grote Stedenbeleid (GSB)?
Het GSB noemt zich 'De krachtige stad' en legt de nadruk op drie pijlers:
 • Bouwen in steen aan stedelijke vernieuwing
 • Zorgen voor werk en inkomsten
 • Werken aan onderwijs, leefbaarheid, veiligheid en zorg
Waarom is er na de Tweede Wereldoorlog een grote groep arbeidsmigranten naar Nederland gekomen?
De suburbanisatie van na de Tweede Wereldoorlog vergrootte weliswaar de welvaart van het landelijke deel van de stadsgewesten, maar betekende ook een regelrechte ramp voor de centrale stad. Veel jonge, welvarende gezinnen verlieten daarom de steden en maakte plaats voor een groep nieuwkomers, voornamelijk arbeidsmigranten.

Gastarbeiders uit Spanje, Italië, Marokko en Turkije werden uitgenodigd om als (goedkope) arbeidskracht in Nederland te komen werken. Al snel werden deze mannen gevolgd door hun familie, waardoor de arbeidsmigratie in het teken kwam te staan van gezinshereniging.