Summary De geo 2e fase havo leefomgeving wonen ned lr/opdr.bk

-
ISBN-10 9006436143 ISBN-13 9789006436143
279 Flashcards & Notes
90 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De geo 2e fase havo leefomgeving wonen ned lr/opdr.bk". The author(s) of the book is/are J H Bulthuis A M Peters J H Bulthuis B van Wanrooij EMK Tiekstra Media. The ISBN of the book is 9789006436143 or 9006436143. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De geo 2e fase havo leefomgeving wonen ned lr/opdr.bk

 • 1.1 Rijn en Maas

 • Door nederland stromen twee grote rivieren: De Maas en de Rijn.

 • Wat is een stroomstelsel?

  Dat is een rivier met alle zijrivieren en vertakkingen die deel uitmaken van hetzelfde stroomgebied

 • Wat zijn de belangrijkste functies van een rivier?

  drinkwater, industriewater, koelwater en toeristische functie  
 • Wat is een estuarium?

  Een dergelijke trechtermonding

 • Wat is een stroomgebied?

  Het gebied dat afwatert op een bepaalde rivier en zijn zijrivieren.

 • Wat is een waterscheiding?

  De grens tussen twee stroomgebieden.

 • Vier rivieren

  Rivieren zijn belangrijk voor een land. Doordat ze zoetwater aanvoeren, is het bruikbaar als drinkwater, industriewater en koelwater. Door rivieren is het mogelijk voor scheepvaart en hebben dus een toeristische functie. 

  Rivieren heeft ook zo zijn nadelen, ze vormen ook een dreiging , denk maar aan het overstromingsgevaar. Nederland heeft twee grote rivieren: De maas en de Rijn. De rijn is de grootste. 

  Verder zijn er nog twee andere rivieren: de Eems en de Schelde, die stromen alleen nauwelijks door Nederland.

  Het stroomgebied van de Rijn


  Vanuit negen land stroomt het water via kanalen, beekjes en rivieren uiteindelijk in de Rijn. 15% van het stroomgebied bevindt zich in Nederland. 

  Een grens tussen twee stroomgebieden noem je een waterscheiding. Een waterscheiding wordt gevormd door hogere delen in het landschap, zoals heuvelrug of een bergketen. 

   

   

 • 1.1.1 Vier rivieren

 • belangrijke functie van rivieren.

  Rivieren voeren zoet water nodig voor:

  drinkwater

  industriewater

  koelwater en rivieren zijn ook nodig voor scheepvaart en toeristische functie.

  Door Nederland stroomt twee grote rivieren: de Rijn van de oostelijke kant en de maas van de zuidelijke kant. daarnaast stromen nauwelijks twee kleine rivieren door Nederland. de Duitse Eems en de Belgische schelde. belangrijke begrip: estuarium , dat is een monding van een rivier(schelde) in de vorm van een trechter.

 • Rivieren zijn belangrijk voor een land. Ze voeren zoet water aan, dat bruikbaar is voor drinkwater, industriewater en koelwater. Rivieren maken scheepvaart mogelijk en hebben een toeristische functie in Nederland. Vanwege overstromingsgevaar bij hoge waterafvoeren vormen rivieren soms ook een bedreiging. Als een rivier uitmondt als een trechter (trechtermonding) dan noemen we dit een estuarium. De twee grootste rivieren in Nederland zijn de Rijn en de Maas.
 • Wat zijn de belangrijkste functies van een rivier?
  Drinkwater
  Industrie
  Koelwater
  Scheepvaart
  Landschappelijk aantrekkelijk
 • noem de belangrijke functies van rivieren

  Rivieren voeren zoet water nodig voor:

  drinkwater

  industriewater

  koelwater en rivieren zijn ook nodig voor scheepvaart en toeristische functie.

 • Waarom zijn rivieren belangrijk voor een land als Nederland?
  Rivieren zijn belangrijk voor een land. Ze voeren zoet water aan, dat bruikbaar is als drinkwater, industriewater en koelwater. Rivieren maken scheepvaart mogelijk en hebben een toeristische functie in Nederland. 
 • Wat zijn de 2 grote rivieren in Nederland en waar komen ze vandaan?
  Maas en Rijn en komen uit Frankrijk en Zwitserland
 • noem de vier rivieren in ned.

  Door Nederland stroomt twee grote rivieren: de Rijn van de oostelijke kant en de maas van de zuidelijke kant. daarnaast stromen nauwelijks twee kleine rivieren door Nederland. de Duitse Eems en de Belgische schelde. belangrijke begrip: estuarium , dat is een monding van een rivier(schelde) in de vorm van een trechter.

 • Wanneer vormt een rivier een bedreiging voor een land?
  Er bestaat een overstromingsgevaar bij hoge waterafvoeren en daarom vormen rivieren soms ook een bedreiging. 
 • Wat zijn de 2 kleinere rivieren in Nederland en waar monden ze uit?
  - De Eems mondt uit in de Dollard (dichtbij groningen)
  - De Schelde mondt uit in de Westerschelde als een estaurium
 • Wat is een estuarium?
  Als een rivier uitmondt in een trechter (trechtermonding) dan noemen we dit een estuarium. 
 • Wat is een estuarium?
  Trechtervormige riviermonding
 • Wat zijn de twee grootste rivieren in Nederland?
  De twee grootste rivieren in Nederland zijn de Rijn en de Maas. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.