Summary De geo.

-
ISBN-10 900643339X ISBN-13 9789006433395
1194 Flashcards & Notes
75 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De geo.". The author(s) of the book is/are W B ten Brinke, Chr de Jong, J H A Padmos W B ten Brinke, Chr de Jong, J H A Padmos EMK Tiekstra Media. The ISBN of the book is 9789006433395 or 900643339X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De geo.

 • 1 Multicultureel Amerika

 • wanneer trokken de kolonisten het binnenland in?

  rond 1800

 • wat is kolonisatie?

  het bewoonbaar maken en inrichten van een gebied

 • 1.1 Land van de onbegrenste mogelijkheden

 • Ontdekking Amerika 1492 door Columbus
 • Begin migratie 1620
 • Dertien engelse koloniën

 • 1.1.1 opschuivende frontier

 • Amerika:

  -  ontdekt in 1492

  -  immigranten bouwden huizen en legden akkers aan.

   

  Kolonisatie: het bewoonbaar maken en inrichten van een gebied.

   

  Immigranten: 

   

  -  immigranten kwamen uit Engeland

  -   aan de oostkust stichtten ze 13 koloniën, die zich losmaakten van Engeland, samen vormden ze de V.S.

   

  Groei Europese Immigranten:

   

  -   oorzaak: honger, armoede, werkloosheid, oorlog, vrijheid godsdienst/mening uiting

   

  Frontier: de buitengrens van het gebied dat was ingericht door de kolonisten( Schoof telkens meer naar het Westen)

   

  Homestead Act:

   

  -  kolonisatie was laag

  -  elke immigrant 21+ kreeg een gratis stuk land als hij 5 jaar in V.S. bleef wonen.

  -  dit gold ook voor spoorwegmaatschappijen, die kregen dan een strook land.

  -  door de spoorlijnen, goudontdekking, en gratis stukken land, trok de frontierlijn snel naar het Westen.

  -  dit ging wel ten kosten van leefgebied indianen

   

   

 • wanneer is Amerika ontdekt?

  1492

 • Wat deden de immigranten in Amerika?

  De immigranten bouwden er huizen en legden er akkers aan.

 • Wanneer is Amerika ontdekt?
  In 1492 door Columbus
 • wie en hoeveel woonden er?

  een half miljoen indianen

 • Wat is kolonisatie?

  Het bewoonbaar maken en inrichten van een gebied.

 • Wat is kolonisatie?
  Het bewoonbaar maken/inrichten van een gebied
 • de verenigde staten ligt in Amerika.

 • Uit welk land kwamen de immigranten vooral?

  Engeland.

 • Waar kwamen de eerste immigranten vandaan?
  Engeland
 • Wat deden de 13 koloniën in 1776?

  Ze maakten zich los van Engeland en Werden de VS.

 • Waarom verhuisden tussen 1800 en 1920 veel Europeanen naar Amerika?
  Er was veel honger, armoede en werkeloosheid in Europa. Ook waren er oorlogen en was er geen vrijheid van geloof en meeningsuiting
 • Waarom kwamen er tussen 1800 en 1920 meer dan 30 miljoen Europese immigranten bij?

  In veel Europese landen kwamen honger, armoede en werkloosheid voor. Er was ook oorlog en niet overal was vrijheid van godsdienst en meningsuiting.

 • Wat is de frontier?
  De frontier is de buitengrens van een gebied
 • Wat is de Frontier.

  De buitengrens van het gebied.

 • Wat werd in 1862 gedaan om de kolonisatie van Amerika te versnellen?
  De Homestead Act werd aangenomen:
  • Elke immigrant boven de 21 kreeg GRATIS een stuk grond van 64 hectare als hij daar minstens 5 jaar bleef wonen.
  • Spoorwegen maatschappijen kregen gratis een strook land van 10 tot 20 mijl aan beide kanten van hun nieuwe spoorlijnene
 • Wat deed de frontier met het leefgebied van de indianen.

  Zij werden verdreven naar slechtere gronden in het westen van de VS.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.