Summary De geo.

-
ISBN-10 9006433500 ISBN-13 9789006433500
792 Flashcards & Notes
31 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De geo.". The author(s) of the book is/are B J Maatman W B ten Brinke EMK Tiekstra Media. The ISBN of the book is 9789006433500 or 9006433500. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De geo.

 • 1 Australë, dichtbij en ver weg

 • gebied:

  een stuk van het aardoppervlak

   

 • inzoomen
  dan haal je de aarde dicht bij je
 • ak gaat over

  gebieden

 • uitzoomen
  dan ga bekijk je de aarde van veraf, precies het omgekeerde van inzoomen
 • Nederland veel inrichtingselementen

  veel ingerichte landschappen

 • schaalniveaus
  een niveau waarop je de wereld bekijkt
 • Australië

  veel natuurelementen

 • lokale schaal
  plaats
 • natuurlijk element

  oceanen

 • regionale schaal  
  streek, provincie, landsdeel
 • nationale schaal
  land

 • internationale schaal
  verschillende landen, werelddeel
 • mondiale schaal 
  verschillende werelddelen, wereld
 • emigranten
  mensen die hun land verlaten om ergens anders te gaan wonen
 • immigranten
  als ze aankomen in hun nieuwe land zijn het immigranten
 • absolute afstand
  een rechte lijn tussen 2 plaatsen dus de afstand is niet korter geworden
 • relatieve afstand
  de afstand in reistijd de afstand is korter geworden
 • bladwijzer
  die vind je achterin de atlas en kun je snel plaatsen mee opzoeken
 • inhoud
  dat staat voorin de atlas en je kunt de nummers en titels van alle atlas kaarten vinden
 • namenregister
  vind je achterin de atlas, het is een alfabetische lijst met alle plaatsnamen er op
 • aardas
  denkbeeldige stok door het midden van de aarde, de aarde draait er omheen
 • noordpool
  dat ligt helemaal op het noorden van de aardas 
 • zuidpool
  ligt helemaal onderaan de aardas
 • evenaar
  denkbeeldige cirkel die de aarde in 2 helfde verdeelt
 • noordelijk halfrond
  bovenkant van de evenaar
 • zuidelijk halfrond
  onderkant van de evenaar
 • geografische breedte
  de afstand van een plaats tot aan de evenaar
 • noorderbreedte
  het noordelijk halfrond
 • zuiderbreedte 
  zuidelijk halfrond
 • lage breedte
  plaatsen die dicht bij de evenaar liggen
 • hoge breedte 
  als een plaats ver van de evenaar ligt
 • meridianen
  halve cirkels die van de noordpool naar de zuidpool lopen
 • nulmerideaan
  rechts van de nulmeridiaan is oostelijk halfrond en links westelijk halfrond
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.