Summary De Geo 9e editie 3 havo/vwo Lesboek

-
ISBN-10 9006438197 ISBN-13 9789006438192
360 Flashcards & Notes
42 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Geo 9e editie 3 havo/vwo Lesboek". The author(s) of the book is/are W B ten Brinke Chr de Jong J H A Padmos M W van Veen. The ISBN of the book is 9789006438192 or 9006438197. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De Geo 9e editie 3 havo/vwo Lesboek

 • 3.3 Klimaat

 • wat is uniek aan de ligging van Chili

    Chili
  lengte 4.500 km =het langste land ter wereld.

  breedte, gemiddeld 170 km= is smal.(niet uniek)

  bestaat uit: een kustgebied (langs de Grote Oceaan in het westen )
  Andesgebergte (in het oosten)
 • in welke luchtstreken licht chili?
  tropen
  gematigde zone
 • welke isotherm ligt tussen de luchtstreken tropen en gematigde zone
  18 graden celsius= koudste maand
 • wat is de keerkring
  de 2 breedtecirkels  van 23,5 graad NB en 23,5 graad ZB

  dat is de band waartussen de loodrechte stand van de zon beweegt.
  Tussen de keerkringen is het altijd warm = tropen
 • noem de belangrijkste data van zonnestand gedurende het jaar
  21 juni; loodrechte stand van de zon op 23,5 graad NB (midzomernacht)

  23 september; loodrecht stand van de zon op de evenaar; overal op aarde zijn dag en nacht even lang

  22 decemberloodrechte stand van de zon op 23,5 graad ZB (poolnacht)

  21 maart; loodrecht stand van de zon op de evenaar; overal op aarde zijn dag en nacht even lang
 • noem de 5 temperatuurfactoren
  breedteligging
  hoogteligging
  zee of landklimaat
  wind zeestromen
  ligging van gebergten (beschutte ligging)

 • Het extreem droge klimaat in het noordelijke deel van Chili wordt bepaald
  door drie factoren:

  het subtropische gebied van hoge luchtdruk boven de Grote Oceaan,
  de Humboldtstroom
  het Andesgebergte.
 • wat is de invloed van het suptropische gebied van hoge luchtdruk boven de grote oceaan

  Tussen de 25 en 45° Z.B. ligt voor de kust van Chili een hogedrukgebied.

  Bij dit subtropische maximum stroomt de lucht aan het aardoppervlak weg.

  Deze wegstromende lucht wordt vervangen door dalende lucht van bovenaf die veel kouder is dan de lucht op het aardoppervlak.
   
  Daarom warmt de lucht op tijdens het dalen.

  Lucht die warmer wordt, zet uit en kan daardoor meer waterdamp bevatten.

  Eventuele bewolking lost op en er valt geen neerslag.
 • wat is de naam van de woestijn die ontstaat door het hoge drukgebied
  Atacama
 • wat is de invloed van de Golfstroom
  door de golfstroom en de overheersende westenwinden, wordt het in de kustgebieden van West- en Noordwest- Europa in de winter nooit erg koud
 • hoe werkt een gebergte
  zorgt voor een klimaatscheiding
 • beschrijf de invloed van de Humboldstroom
  komt vanaf de zuidpool=koud
  koelt de lucht
  koude water verdampt niet=geen regen
 • wat is de invloed van het Andesgebergte
  zorgt voor klimaatscheiding tussen Argentinie (= loefzijde, komt de wind vandaan= veelregen)
  en midden en noord Chili (= lijzijde, dalende opwarmende lucht= geen regen)
 • wat zijn de twee belangrijkste klimaten in Zuid- Amerika
  Noorden van Zuid-Amerika tropische regenklimaten (tropisch regenwoudklimaat+ Savanneklimaat)
  West en zuid van Zuid-Amerika maritieme klimaten (droge zomer/ droge winter/ neerslag in alle jaargetijden
 • waardoor is er soms gedurende een periode minder vis te vangen?

  In sommige jaren is het water voor de kust van Peru en Chili gedurende zo'n achttien tot dertig maanden warmer dan normaal. Een hogere watertemperatuur
    zorgt voor minder zuurstof en daar kunnen veel vissoorten, behalve haaien
  en kwallen, niet tegen.
 • Wat is thermocline
  de grens tussen 2 lagen water met een verschillende temperatuur
 • welke 3 zijn er tijdens de El Nino situatie
  Westenwind i.p.v. (oosten) passaatwind

  lagedrukgebied met stijgende lucht voor chile i.p.v. hoge drukgebied met dalende lucht

  thermoclinelijn ligt voor chile lager (100m) is het water warmer bij chili daardoor zeestroom richting oosten (is naar kust van Chili toe)
 • 4.1 manchester

 • wat is de industriele revolutie
  de periode van de grootschalige omschakeling van handwerk naar productie met (stoom) machines in grote fabrieken
 • wat zijn locatie factoren
  factoren die bepalen waar een bedrijf zich vestigt

  bijv steenkool was nodig als productie middel in textiel fabriek; zwaar en moeilijk te transporteren daarom dichtbij steenkoolmijn
 • wat zijn lage lonen landen
  land met lage arbeids kosten= goedkoop produceren
 • wat is lichte industrie
  bedrijven die weinig grondstoffen gebruiken, maar veel half fabrikaten ( bewerkte grondstoffen)
 • wat is de diensten sector
  alle bedrijven die diensten verlenen
 • wat zijn multinationale onderneming
  bedrijf met vestigingen in verschillende landen
 • waarom willen hightech bedrijven graag bij elkaar zitten?
  1 veel samenwerkingsverbanden tussen overheid,wetenschap en bedrijfsleven
  2 ideeen en informatie uitwisselen
  3 =agglomeratievoordelen
  4 goeden infrastructuur
  5  goede woonomgeving
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Slenk
Waterloop op een kwelder (kweek)
Kwelder
Een begroeid stuk land dat direct aan zee grenst en alleen bij hoge vloed overstroomt
Duinen
Door de wind opgeworpen heuvels van zand
Wat is de oorzaak van steeds wisselende golven?
De veranderingen van de zandbanken
Wat licht er aan de ´kop´ en aan de ´staart´ van een eiland
Een zandbank
Wantij
Ondiepe plek in een Waddenzee waar de vloedstromen uit twee zeegaten bij elkaar komen
Priel
Klein droogvallende geul op een wadplaat
Wadplaten
Hoog opgeslibde plaat in de Waddenzee die bij eb droogvalt
Slib
Zwevende deeltjes in het water
Geulen
Zijtak van een zeegat in de Waddenzee die altijd onder water staat