Summary De geo basisboek

-
448 Flashcards & Notes
45 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • De geo basisboek
 • W B ten Brinke, Chr de Jong, J H A Padmos
 • or
 • 8th

Summary - De geo basisboek

 • 2.1 Leven in het Amazonegebied

 • wat is tropen?
  warme luchtstreek tussen 23,5 graden nb en 23,5 zb
 • wat zijn natuurlijke hulpbronnen?
  producten uit de natuur die mensen goed kunnen gebruiken zoals:goud, uranium, tropisch hardhout, rubber, noten
 • 3 Weer en klimaat

 • Waar zegt het weer iets over?
  De lucht om ons heen: dampkring (atmosfeer)
 • Wat is het verschil tussen endogene en exogene krachten?
  Het verschil tussen die krachten is dat exogene krachten veranderen het aardoppervlak van buitenaf en endogene krachten doen dat van binnenuit.
 • Wat is een ander woord voor natuurlijke (plantengroei)?
  oorspronkelijke (plantengroei)
 • Wat zijn de belangrijkste elementen van het weer?
  • Temperatuur
  • Neerslag
  • Wind
 • Door welke krachten is de aarde verdeeld in een aantal platen of schollen en hoe zijn deze ontstaan?
  Door endogene krachten is de aarde verdeeld in een aantal platen of schollen, deze zijn ontstaan door breuken in de aardkorst.
 • Wat is een ander woord voor plantengroei?
  vegetatie
 • Wat is het klimaat?
  Het gemiddelde weer in een bepaald gebied en over een langere tijd.
 • In welke mogelijkheden schuiven platen of schollen?
  Platen of schollen schuiven in deze mogelijkheden:
  • > <
  • > >
  • ˄˅

  • ˅

   ˄

 • Wat is een natuurlijke zone?
  Een groot gebied met dezelfde natuurlijke vegetatie.
 • Wat is het kook- en vries punt van Fahreneheit?
  Vries: 32 *F, kook: 212 *F
 • Hoeveel jaar geleden zaten alle continenten aan elkaar vast en hoe heette dit grote continent?
  250 miljoen jaar geleden zaten alle continenten nog aan elkaar vast en vormden ze één groot continent: Pangea
 • Waardoor ontstaan verschillen in klimaat?
  Door neerslag en temperatuur.
 • Wat zijn de 3 factoren die invloed hebben op de temperatuur?
  De temperatuurfactoren zijn:
  1. Breedteligging: hoe verder van de evenaar, hoe kouder
  2. Hoogteligging: hoe hoger, hoe kouder
  3. Land-zee verdeling: hoe verder van de zee, hoe warmer in de zomer en kouder in de winter
 • Uit welk land komt de Maas?
  De Maas komt uit Frankrijk.
 • Wat zijn vier natuurlijke zones die vooral verschillen door de neerslag?
  Tropisch regenwoud-Savanne-(Woestijn)steppe-Woestijn-
 • Waaruit bestaat de dampkring?
  Uit lucht. In deze lucht zitten onzichtbare waterdeeltjes (waterdamp). Als deze afkoelt wordt het zichtbaar als druppels of ijsdeeltjes. De dingen die je dan ziet zijn wolken. 
 • Uit welk land komt de Rijn?
  De Rijn komt uit Zwitserland.
 • Wat zijn vier natuurlijke zones die vooral verschillen door de temperatuur?
  polen-toendra-taiga-gematigde zone
 • Wat is neerslag?
  Water dat in vloeibare of vaste vorm uit de dampkring op de aarde neerslaat.
 • Houdt een plaat op bij het einde van een land?
  Nee, een plaat houdt niet op bij het einde van een land.
 • Wat zijn de vier kenmerken van het tropisch regenwoud?
  1 Het ligt in de tropen
  2 Het is een heterogeen bos
  3 Er zijn etages van boomkruinen
  4 De bomen zijn het hele jaar door groen 
 • Wat is wind?
  Een bewegende luchtmassa die uit moleculen bestaat
 • Hoeveel perioden van gebergtevorming zijn er geweest in Europa, hoelang geleden en hoe heten ze?
  Er zijn drie perioden van gebergtevorming geweest in Europa:
  1. ~50 miljoen j.g. Alpiende fase
  2. ~  hoe je niet te leren
  3. ~500 miljoen j.g. Caledonische fase

 • Hoe heet een plek in de woestijn waar water is?
  een oase
 • Hoe kan je luchtstreken begrenzen?
  1. Met de wiskundige begrenzing (keerkringen en poolcirkels)
  2. Met de thermische begrenzing: dit is preciezer, en hier wordt voorsl gekeken naar de begroeiing. 
 • Hoe oud is de aarde?
  De aarde is 4,5 miljard jaar oud.
 • Welke twee oases zijn er?
  een bronoase en een rivieroase
 • Wat zijn de kenmerken van een jong gebergte?
  De kenmerken van een jong gebergte zijn:
  • hoog gebergte
  • spitse toppen
  • steile hellingen
  • diepe dalen
 • Wat is het verschil tussen een bronoase en een rivieroase? 
  Een bronoase is een ondergrondse waterbron. En een rivieroase is water van een rivier die uit nattere streken water meevoert.
 • Wat zijn de kenmerken van een oud gebergte?
  De kenmerken van een oud gebergte zijn:
  • laag gebergte
  • afgeronde toppen
  • flauwe hellingen
  • minder diepe dalen
 • Noem de volgende natuurlijke zones op van droogst naar natst
  kies uit: (Woestijn)steppe-Tropisch regenwoud-Woestijn-Savanne
  Woestijn-(Woestijn)steppe-Savanne-Tropisch regenwoud
 • Wat is de oorzaak dat oude gebergten veel flauwer zijn?
  De oorzaak van dat oude gebergten veel flauwer zijn komt door de exogene krachten.
 • Wat is landijs?
  Sneeuw die wordt samengeperst tot ijs, heet landijs
 • Wanneer zijn de Alpen gevormd en is dit een jong of oud gebergte, hoe komt dat?
  De Alpen zijn 50 miljoen jaar geleden gevormd en zijn een jong gebergte, dat komt omdat 50 miljoen jaar in vergelijking met de leeftijd van de aarde heel kort is.
 • Wat is drijfijs?
  Landijs waar stukken vanaf breken en zo in de zee glijden, heet drijfijs
 • Wat is een bekende vorm van verwering?
  Een bekende vorm van verwering is de werking van vorst. Overdag smelt de sneeuw in de bergen door de warmte van de zon. Het water stroomt in de spleten van het gesteente van de bergen. 's Nachts als de temperatuur is gedaald bevriest het water en zet het uit, daardoor scheurt het gesteente.
 • Wat is pakijs?
  Bevroren zeewater, heet pakijs
 • Welke transporten zorgen dat het verweringsmateriaal naar andere plekken wordt vervoerd?
  De transporten van verweringsmateriaal zijn:
  • gletsjers
  • rivieren
  • zee
  • wind
 • Noem de volgende natuurlijke zones op in volgorde van warmst naar koudst
  Kies uit: Toendra-Taiga-Gematigde zone-Polen
  Gematigde zone-Taiga-Toendra-Polen
 • Door welke beweging van de aardschollen zijn de Alpen gevormd?
  De Alpen zijn gevormd door het tegen elkaar botsen van twee aardplaten.
 • Noem een kenmerk van de polen?
  Het is er (bijna) altijd onder de 0 graden en er is dus geen plantengroei mogelijk
 • Welke twee platen spelen een belangrijke rol bij de vorming van de Alpen?
  De Afrikaanse en Euraziatische plaat spelen een belangrijke rol bij de vorming van de Alpen.
 • Noem een kenmerk van de toendra?
  Er groeien geen bomen, maar in de korte zomer groeien er wel grassen, mossen en lage struikjes.
 • Wat voor soort gebergte zijn de Alpen?
  De Alpen zijn een plooiingsgebergte.
 • Noem een kenmerk van de taiga?
  Het is er te koud voor loofbomen maar er groeien wel naaldbomen
 • Hoe herken je de Alpen?
  De Alpen herken je door de sneeuw die er ligt.
 • Noem een kenmerk van de gematigde zone?
  Er is een duidelijk temperatuurverschil tussen zomer en winter, het is er warm genoeg voor loofbomen zoals eiken en beuken
 • Hoe herken je de grote rivieren in de Alpen?
  De grote rivieren in de Alpen herken je doordat de rivierdalen sneeuwvrij zijn.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • De Geo basisboek
 • W B ten Brinke, C H R de Jong, J H A Padmos
 • 9789006438277
 • 9th

Summary - De Geo basisboek

 • 1 Vaardigheden

 • Af klimaat
  Tropisch regenwoudklimaat
 • Mobiliteit
  De verplaatsing van mensen en goederen met behulp van een vervoermiddel
 • Aw klimaat
  Savanneklimaat met droge winter
 • As klimaat
  Savanneklimaat de droge zomer
 • Cf klimaat
  Gemiddeld zeeklimaat zonder droge periode
  In de zomer altijd warmer dan 10 C 
  In de winter niet kouder dan -3 C
 • Cs klimaat
  Middellands zeeklimaat
  In de zomer altijd warmer dan 10 C 
  In de winter niet kouder dan -3 C   
  Een droge zomer
 • Ef klimaat
  sneewklimaat zonder droge periode
  altijd onder 0C
 • Cw klimaat
  China klimaat.
  Gemiddeld/zeeklimaat met droge winter.
  In de zomer altijd warmer dan 10 C 
  In de winter niet kouder dan -3 C
 • Et klimaat
  Toendraklimaat
  In de zomer tussen 0C en 10C
  verder altijd onder 0C
 • Eh klimaat
  Hooggebergte klimaat
  Altijd onder 0C
 • Bw klimaat
  Woestijnklimaat 
  Nooit meer dan 100mm/jr
 • Bs klimaat
  100-200 mm/jr oftewel steppe
 • Df klimaat
  landklimaat met het hele jaar neerslag 
  altijd warmer dan 10C
  winter kouder dan -3C
 • Dw klimaat
  Landklimaat met een droge winter
  zomer warmer dan 10C
  winter kouder dan -3C
 • 1.1 B22 Onderzoeksplan

 • Wat is een onderzoeksplan?
  Stappenplan geografisch onderzoek
 • 1.2 B23 Hoofd- en deelvragen

 • Wat is een hoofdvraag?
  Een centrale vraag als je een onderwerp of een gebied gaat bestuderen.
 • Wat is een deelvraag?
  Deelvragen behandelen elk een deel van de hoofdvraag. Ze staan in een logische volgorde.
 • 2.1 B49 Stuwingsregen

 • Wat is stuwingsregen?
  Regen die ontstaat door stijgende lucht tegen een gebergte.
 • Hoe heet de windkant van een gebergte?
  loefzijde
 • Hoe heet de zijde van een berg die uit de wind ligt?
  Lijzijde
 • Waarom is er minder neerslag aan de lijzijde van een berg?
  Omdat de regen aan de andere kant van de berg is gevallen door stuwingsregen. De lucht daalt en wordt warmer.
 • Wat is regenschaduw?
  de lijzijde van een berg waar weinig of geen neerslag valt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • de Geo Basisboek
 • W B ten Brinke, Chr de Jong, J H A Padmos
 • or
 • 8th

Summary - de Geo Basisboek

 • 1.2 B2 Aardrijkskunde en gebieden

 • Aardrijkskunde gaat over gebieden. Wat is een gebied?
  Een gebied of regio is een stuk van het aardoppervlak. Een gebied noem je ook wel een landschap.
 • Noem 2 soorten landschappen.
  1. Natuurlandschap: alles is zoals het door de natuur is gevormd (rivieren, bergen)
  2. Ingericht landschap: dit is door mensen ingericht. De dingen die mensen hebben toegevoegd zijn inrichtingselementen. (akkers steden)
 • 1.3 B3 Beschrijven en verklaren

 • Als je een gebied beschrijft is een belangrijke vraag: wat is daar?
  Als je een gebied verklaart is een belangrijke vraag: waarom is dat daar? Waarom is daar een bos met veel loofbomen? Je gaat uitleggen hoe iets komt.
 • 1.4 Natuurlijke en menselijke factoren (B4)

 • welke 2 factoren heb je
  natuurlijk en menselijk
 • 1.5 Menselijke factoren (B5)

 • in welke groepen kan je menselijke factoren in delen

  - economische factoren ( manier waarop mensen geld verdienen)
  - culturele factoren ( taal, godsdienst, geschiedenis)
  - demografische factoren ( omvang en samenstelling bevolking)
  -politieke factoren ( wetten en regels)
 • 2.8 topografische kaarten (B20)

 • wat betekent Topos?
  plaats en grafie in het Grieks voor schrijven
 • wat laten Topografische kaarten zien?
  ze laten precies mogelijk zien hoe het landschap er op een bepaalde plaats uitziet
 • op welk schaalniveau kan je Topografische kaarten gebruiken?
  lokaal schaalniveau
 • 3.1 klimaatsysteem van Köppen (B51)

 • A =
  tropisch regenklimaat
 • B =
  droog klimaat
 • C =
  Zeeklimaat
 • D =
  landklimaat
 • E =
  pool klimaat
 • f =
  neerslag hele jaar
 • s =
  zomer dtoog
 • w =
  winter droog
 • F =
  eeuwige sneeuw poolgebied
 • H =
  eeuwige sneeuw hooggebergte
 • T =
  toendra
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe noemt de wet een allochtoon?
Een vreemdeling.
Welke vier groepen allochtonen zijn er in Nederland?
 1. Turken;
 2. Marokkanen;
 3. Surinamers;
 4. Antilliaans.
Wat is een autochtoon?
Iemand waarbij beide ouders in hetzelfde land komen als waar hij vandaan komt.
Wat is het verschil tussen eerste generatie allochtonen en tweede generatie allochtonen?
Bij eerste generatie allochtonen zijn de ouders beide in het buitenland geboren en bij tweede generatie allochtonen is er maar een oudere in het buitenland geboren.
Wat is een allochtoon?
Iemand van wie een of beide ouders in het buitenland zijn geboren.
Wat zijn fysische factoren?
Dingen zoals natuurrampen en milieuvervuiling.
Wat zijn politieke factoren?
Ze waren bijvoorbeeld bang voor de gevolgen van hun regering.
Wat zijn economische factoren?
Mensen denken dan in het land waar ze naartoe verhuizen ze meer geld kunnen gaan verdienen.
Wat voor redenen kunnen mensen migreren?
 1. Economische factoren;
 2. Politieke factoren;
 3. Fysische factoren.
Wat zijn push factoren en wat zijn pull factoren?
 • Push factoren zijn dingen waardoor mensen uit hun land willen vertrekken.
 • Pull factoren zijn dingen waardoor mensen naar een land toe willen verhuizen.