Summary De Geo - Brazilië

-
ISBN-13 9789006619263
576 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Geo - Brazilië". The author(s) of the book is/are I G Hendriks J H A Padmos. The ISBN of the book is 9789006619263. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De Geo - Brazilië

 • 1.1 Ontdek brazilië

 • Perceptie
  De manier waarop iemand de werkelijkheid waarneemt en daaruit voor zichzelf een beeld vormt.
 • Mental map
  Een kaart in je hoofd of op papier die een uitdrukking is van subjectieve beelden van een gebied.
 • Stereotiep beeld
  Vastleggend algemeen (collectie) beeld dat iemand heeft van een groep mensen, een gebied of een groep verschijnselen of gebeurtenissen.
 • Geografisch beeld
  Beschrijving van een ligging, gebiedskenmerken, bevolkingskenmerken en interne en externe relaties van een gebied.
 •  Tijdens de ontdekkingsreizen waren de beelden van Brazilie anders dan de beelden nu.
 • Beelden Brazilie 16 eeuw:
  - warm
  - groot
  - bergen
  - bossen
  - eenvoudige bewoners
 • Beelden Brazilie nu:
  - voetbal
  - carnaval
  - muziek, samba
  - groot
  - warm
  - Rio de Janeiro, Christusbeeld
  - opkomend land
 • Ook negatieve beelden:
  - houtkap in oerwoud
  - armoede in sloppenwijken
 • Beelden die we krijgen ontstaan door, tv, tijdschriften, verhalen, eigen ervaringen. Deze info zorgt voor een persoonlijk beeld in je hoofd = perceptie.
 • Persoonlijke kaart van je beeld = mantal map.
 • Bij beeldvorming moet je rekening houden met 3 beperkingen:
  1- informatiebronnen geven altijd onvolledige informatie
  2- informatie kan onjuist zijn
  3- er zijn veel stereotype beelden: eenvoudige, overdreven beelden gebaseerd op vooroordelen en bijzonderheden.
 • Om een goede indruk te krijgen van een land en de bewoners maak je een geografisch beeld. Je kijkt dan naar de verschillende kenmerken van het land en de bewoners.
 • Brazilie ligt in Zuid-Amerika, 4300km breed van links naar echt en van noord naar zuid. Het is het 5de grootste land.
 • Reizen in Brazilie is een grote opgaven, mensen maken gebruik van lange afstand bussen, maar ook vliegen en varen.
 • Goederen worden per vrachtwagen vervoerd maar tegenwoordig ook per trein
 • 1.2 Landschappen en delfstoffen

 • Hoogvlakte
  Valk of licht golvend gebied dat meer dan 500m hoog ligt.
 • Hoogland
  Gebied dat overwegend hoger ligt dan 500m.
 • Erts
  Gesteente en mineraal waaruit nuttige en economisch interessante stoffen kunnen worden gewonnen.
 • Ertsvorming
  Het ontstaan van ertsen.
 • Fossiele energiebron
  Brandstof die ontstaan is uit planten en of dierenresten. 
  - aardolie, aardgas, steenkool, bruinkool en turf
 • Het grootste deel van Brazilie is vlak of lichtglooiend. Er zijn ook heuvelachtige gebieden en bergketens. Op basis van hoogte en relief heb je verschillende deelgebieden.
 • Noorden
  - Hoogland van Guyana
  - tafelbergen tot 2900m
 • Midden en zuiden
  - Hoogland van Brazilie
  - hoogvlakte/hoogland tot 1100 m hoog
  - ook bergketens met hoge toppen
 • Serra do Mar:
  - gebergte aan zuidelijke grens van het Hoogland van Brazilie langs de Atlantische kust.
  - 2000m+
 • Amazonebekken:
  - vlakte van de Amazone tussen het Hoogland van Guyana en het Hoogland van Brazilie.
  - groot, vlak, lichtgolvend gebied waar de Amazone doorheen stroomt.    
  - Amazone begint in Andes ten westen van Brazilie
  - Amazone eindigt in het oosten in Atlantische oceaan
 • Westen
  - Pantanal
  - andere kleine vlakten
  - laaggelegen uitgestrekte gebieden
 • De landschappen in Brazilie kun je begrijpen door te kijken naar de platentektoniek en exogene processen (verwering, erosie, sedimentatie)
 • De hooglanden in Brazilie zijn schilden. Ooit waren het kleine continenten, die naar elkaar toe bewogen en een Pangea vormden.
 • Zuid-Amerika en Afrika braken 230 miljoen jaar geleden uit elkaar en hebben nu een Pangea gevormd.
 • Bij het bewegen van de Zuid-Amerikaanse plaat vormde zich gebergte en plateaus door opheffing van oude schilden.
 • Het hoogland bevat graniet, leisteen en sediment, stolling en metamorfe gesteenten. Vaak zijn ze op grote diepte gevormd en na opheffing verweerd en geerodeerd.
 • Vanaf de plateaus stromen rivieren naar Amazone of de Paraguay/Parana. Ze vormen diepen kloven door het snelle water.
 • In het laagland van het Amazonebekken sedimenteerden rivieren en zee kleilagen en zandlagen, later weer samen gedrukt tot sediment gesteente.
 • Schild = gebied dat ouder is dan 1 miljoen jaar
 • Geologische processen zorgden voor veel natuurlijke hulpbronnen. Brazilie is hier rijk aan.
 • Delfstoffen in Brazilie zijn:
  - ijzererst -> hooglanden en het grensgebied Bolivia.
  - tin, koper, zilver -> amazonegebied
  - bauxiet -> gedolven in Para
 • Fossiele energiebron (grondstof)
  - olie -> grote diepte voor de kust
 • Het ontstaan en de spreiding van natuurlijke hulpbronnen hangt samen met de geologie van het gebied.
 • IJzererts
  Bij de ertsvorming van ijzererts speelde sedimentatie een rol. De ijzerertslagen zijn gevormd door afzetting van ijzerhoudende sedimenten (ijzeroxiden) in zuurstofarme en ondiepe oceanen, afgewisseld met andere sediment. Ze werden vaster en harder en daarna opgetild, waarbij metamorfose plaatsvond. Door de verwering en erosie van erop gelegen gesteente kwam het ijzererts dichtbij het oppervlak.
 • Bauxiet
  - grondstof voor aluminium
  - in dikke sedimentlagen van het Amazonbekken spoelde de goed oplosbare kleideeltjes uit. De slecht oplosbare aluminium en ijzermineralen bleven daardoor achter, de lateriet die verharde tot bauxxiet. Rode grond.
 • Aardolie op grote diepte
  - olie werd aan einde van de vorige eeuw ontdekt in de bekken van Santos op ruim 4,8 km afstand onder de zeespiegel, afgesloten door een zoutlaag. 
  - de drie bekkens (Espirito Santobekken en de bekkend van Campos en Santos) zijn bijna vier keer zo groot als Nederland.
 • De olie onder de zeebodem vormde zich bij het openbreken van Pangea, 145/100 miljoen jaar geleden.
 • Bij de divergente breuk ontstond een slenk, waarin meren lagen met veel algen, bacterien en plankton. Afgestorven organismen zakten naar de modderige bodem met zuurstofarme modder. Er ontstond een dikke organische massa. Basis vorming olie en gas.
 • Er kwamen nieuwe sedimenten op van zand en klei. De slenk vulde zich met oceaanwater, dat soms verdampte, waarbij zich ondoorlaatbare zoutlagen vormden.
 • Onder hoge druk vormde zich in diepere lagen olie en gad. Dat bewoog naar boven tot onder de zoutlagen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Buitenlandse investering Oftewel foreign direct investments, fdi.
Investering in de productie in een ander land. Oftewel buitenlandse investeringen.
Perceptie
Manier waarop iemand werkelijkheid waarneemt en daaruit voor zichzelf een beeld vormt
Mental map
Kaart in je hoofd of op papier die uitdrukking is van subjectieve beelden van een gebied
Fossiele energiebron
Brandstof die ontstaan is uit planten/dierenresten
Ertsvorming
Ontstaan van ertsen
Erts
Gesteente en mineraal waaruit nuttige en economisch interessante stoffen kunnen worden gewonnen
Cerrado
Savanne in Brazilie met mix van bomen, struiken en grassen
Caatinga
Droge, steppeachtige savanne in noordoosten van Brazilie met doornachtige struiken
Biodiversiteit
Variatie aan planten en dieren in ecosysteem
IJzererts
Bij de ertsvorming van ijzererts speelde sedimentatie een rol. De ijzerertslagen zijn gevormd door afzetting van ijzerhoudende sedimenten (ijzeroxiden) in zuurstofarme en ondiepe oceanen, afgewisseld met andere sediment. Ze werden vaster en harder en daarna opgetild, waarbij metamorfose plaatsvond. Door de verwering en erosie van erop gelegen gesteente kwam het ijzererts dichtbij het oppervlak.