Summary de Geo / Havo Leefomgeving Wonen in Nederland / deel Werkboek

-
ISBN-10 9006436135 ISBN-13 9789006436136
368 Flashcards & Notes
33 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "de Geo / Havo Leefomgeving Wonen in Nederland / deel Werkboek ". The author(s) of the book is/are J H Bulthuis. The ISBN of the book is 9789006436136 or 9006436135. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - de Geo / Havo Leefomgeving Wonen in Nederland / deel Werkboek

 • 1.1 Rijn en Maas

 • waarvoor zijn rivieren belangrijk?
  • drinkwater
  • industrie 
  • koelwater
  • scheepvaart
  • natuur
 • estuarium
  trechtermonding waarin de waterbeweging wordt beïnvloed door rivierafvoer
 • stroomgebied
  gebied dat afwatert op een bepaalde rivier en zijrivieren
 • waterscheiding
  een grens tussen twee stroomgebieden
 • waterscheiding wordt gevormd door?
  heuvels en bergen
 • stroomgebied van de maas is ongeveer net zo groot als nederland. het heet grensmaas vanaf maastricht tot maasbracht. grensmaas te ondiep voor scheepvaart dus Julianakanaal wordt daar voor gebruikt.
 • stroomstelsel
  rivier met zijrivieren en vertakkingen die in hetzelfde stroomgebied liggen
 • hoeveel stuwen zijn er aangelegd in de Nederrijn? en wat zijn de functies ervan?
  drie stuwen. stuw bij driel om de watervoorziening van de ijssel veilig te stellen. stuw bij amerongen en hagestein om scheepvaart op nederrijn mogelijk te maken.
 • via welke meer vervoert de ijssel het water naar het IJsselmeer?
  in het ketelmeer.
 • welke twee rivieren komen bij elkaar samen met de maas en vervoeren hun water via de nieuwe waterweg naar zee?
  de waal en de lek
 • in welke twee rivieren splitst de Rijn zich? en in welke twee rivieren splitst de pannerdens kanaal zich?
  de rijn in de waal en pannerdens kanaal. het pannerdens kanaal in de ijssel en de Neder-Rijn.
 • wat is de functie van de Waal?
  de Waal is de belangrijkste vaarroute tussen de haven van Rotterdam en het Duitse achterland.
 • Welke rivier ,die zich afsplitst van de Rijn, vervoerd het meeste water naar de Noordzee? en hoeveel dan?
  de Waal namelijk 2/3 deel.
 • Rijn splitst zich in het Pannerdens Kanaal en de Waal in Nederland.
 • stroomgebied van de Rijn loopt door 9 landen. Rijn ontstaat uit twee bergriviertjes: de Vorderrhein en de Hinterrhein. Komen samen als de Alpenrhein. Rijn is 1320 km lang.
 • Welke rivier is het groots?
  Rijn
 • welke rivieren heb je in nederland?

  Rijn, Maas, Eems en Schelde

   

 • rivieren maken scheepvaart mogelijk, toeristische functie, landschappelijk aantrekkelijk en grote natuurlijke waarde.
 • 1.2 (On)beheersbare rivieren

 • waterafvoer/debiet
  hoeveelheid water (in m3)  die per seconde op een bepaald punt door een rivier op beek stroomt

 • piekafvoer
  tijdelijke extra hoge waterafvoer van een rivier in een jaar
 • stuw
  dam in een rivier om de waterafvoer te beïnvloeden
 • regiem
  jaarlijkse schommelingen in de waterafvoer
 • het regiem is afhankelijk van factoren
  • klimaatomstandigheden
  • aanvoer smeltwater en of regenwater
  • eigenschappen van het stroomgebied
  • de ingrepen van de mens
 • waarom zijn er stuwen en sluizencomplexen gebouwd?
  om de rivieren in de zomer ook bevaarbaar te houden.
 • vertragingstijd
  tijd tussen de verhoogde waterstand in een bovenstrooms gedeelte van een rivier en de te verwachten verhoging in het benedenstrooms gelegen deel
 • wanneer is de afvoer van de maas lager? waarom?
  in de zomer, want dat komt door de hoge verdamping en geringe neerslag.
 • dwarsprofiel van een rivier
  dwarsdoorsnede van een riviergeul of beek op een bepaald punt die de waterbreedte en de verschillen in diepte laten zien
 • maas waterafvoer 230 m3/sec. maas is een regenrivier.
 • uiterwaard
  hoger gelegen deel van het winterbed van een rivier dat periodiek overstroomd wordt en dat tussen de zomerdijk en de winterdijk ligt
 • rijn waterafvoer van 2300 m3/sec. debiet van een zijrivier heeft dus grote gevolgen op de afvoer van de hoofdrivier.
 • zomerbed
  gebied tussen de zomerdijken
 • waarvoor worden de gegevens van waterafvoer gebruikt?

  - scheepvaart

  - vaststellen van de overstromingskans

  - bepalen van de beschikbare hoeveelheid koelwater voor bedrijven

  - de hoeveelheid water die kan worden gebruikt voor drinkwaterbereiding

   

 • winterbed
  gebied tussen de winterdijken 
 • hoeveel water de rivier afvoert hangt af van?
  van de hoeveelheid en de vorm van de neerslag.
 • waar ontvangt de rijn zijn water van?
  van gletsjers en de neerslag
 • wat voor een soort rivier is de rijn
  een gemengde rivier
 • het regiem van een gemengde rivier is veel regelmatiger dan een regenrivier, zoals de maas
 • waardoor wordt het waterbergend vermogen van de grond bepaald?

  - eigenschappen van de bodem

  - ondergrond

  - het reliëf

 • wat is het gevolg van ontbossing?
  de vertragingstijd is afgenomen, doordat de tijd verstrijkt tussen het moment dat de neerslag valt en het moment dat je waterpeil in de rivier gaat stijgen.
 • waarom kan het water zich niet meer over een groot oppervlak verspreiden? en wat is het gevolg hiervan?
  door kanalisatie en bedijking zijn de stroomstelsel van de maas en rijn verkleind. dat het water gedwongen wordt snel te verplaatsen.
 • rijn is bedijkt en de maas niet.
 • bovenloop van de maas bij de frans-belgische grens. middenloop belgische ardennen en benedenloop belgisch-nederlandse grens.
 • wat heeft invloed op de stroomsnelheid van een rivier?

  het hoogteverschil tussen twee plaatsen langs de rivier

   

 • verval
  hoogteverschil tussen twee plaatsen langs een rivier
 • verval van de rijn is ongeveer 3000 m
 • verhang
  het verval per kilometer
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

compact bouwen voordelen
- zuiger met dure grond
- de afstand wordt beperkt gehouden.
- ov is makkelijker
- draagvlak wordt vergroot.
compacte verstedelijking
- inbreidingslocaties 
- uitleglocaties --> dicht bij de stad bouwen
nadelen wonen in het groen
- grote verkeersstromen dus files.
- luchtvervuiling
-geluidsoverlast
Waarom gingen mensen in de jaren zestig terug wonen op het platteland?
- Meer welvaart , dus meer geld voor een groter huis
- Meer vrije tijd , meer aandacht aan 'thuis'.
- Toename autobezit.   
- uitbreiding wegennet.
Waarom vertrokken mensen in de negentiende eeuw naar de stad?
Boeren verloren hun werk door schaalvergroting en mechanisering. Ze gingen in de stad werken in een fabriek of in havens enz.
Wat is een stedelijke zone?
Een gebied met een netwerk van meerdere steden en hun verzorgingsgebieden.
Wat is een stadgewest ?
Een gebied met een hecht netwerk met hun verzorgingsgebied
Wat is clustering?
het zo dicht mogelijk bij elkaar zitten van soortgelijke winkels.
voorzieningenniveau van Christaller
- centrale voorziening: plaats je winkel op een plek waar je veel mensen bereikt.
- meerdere voorzieningen in een groot gebied, grotere voorzieningen liggen verder van het centrum.
- hoe groter de maaswijdte hoe hoger op de dienstenladder en hoe groter centraliteit.
functionele organisatie van de grote vier
- Amsterdam: financiële hart,veel culturen, onderwijs, onderzoek.
- Den Haag: overheid
- Groot- Rotterdam: Havenfunctie , industrie , wetenschappelijk onderwijs.
- Utrecht: verkeersknooppunt , binnenstad dient als vergadercentrum en winkelstad.