Summary De Geo (havo-vwo 1)

-
ISBN-13 9789006438154
456 Flashcards & Notes
73 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Geo (havo-vwo 1)". The author(s) of the book is/are WB ten Brinke. The ISBN of the book is 9789006438154. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De Geo (havo-vwo 1)

 • 1.1 Canada: een groot en leeg land

 • Waar gaat aardrijkskunde over?
  Gaat over gebieden of regio's, dat zijn bepaalde stukken van het aardoppervlak.
 • Wat is bevolkingsdichtheid?
  Het gemiddelde aantal inwoners per vierkantie kilometer km2.
 • Wat is het grootste land ter wereld?
  Rusland
 •  Wat is bevolkingsspreiding?
  De verdeling van mensen over een land of gebied.
 • Wat is het tweede grootste land ter wereld?
  Canada
 • Wat is een gebied?
  Een klein of groot stuk van het aardoppervlak. Ander woord: regio.
 • Wat is een kaart?
  Een verkleinde tekening van een gebied.
 • Wat is een kaart?
  Een verkleinde tekening van een gebied.
 • Wat is een overzichtskaart?
  Een kaart die je vertelt over een gebied:
  - steden
  - rivieren, zeeën en bergen
  - wegen en spoorlijnen
 • Wat is kaartlezen?
  Begrijpen wat er op een kaart staat. Daarvoor zijn 4 dingen nodig: de titel, de legenda, de noordpijl en de schaal.
 • Wat is een thematische kaart?
  Een kaart met een bepaald onderwerp.

  Bijvoorbeeld over bevolkingsdichtheid of woningdichtheid
 • Wat is een legenda?
  Uitleg van de betekenis van kleuren en symbolen op een kaart.
 • Wat betekent topografie?
  Topo = plaats
  Grafie = beschrijven
 • Wat is een overzichtskaart?
  Kaart met een overzicht van de topografie in een bepaald gebied: steden, rivieren, zeeen, bergen, wegen en spoorlijnen.
 • Wat is bevolkingsdichtheid?
  Het aantal inwoners per vierkante kilometer (km²)
 • Wat is topografie?
  Beschrijvingen van plaatsen of gebieden.
 • Wat is de bevolkingsspreiding?
  de verdeling van mensen over een land of gebied.
 • Wat is een regio?
  Een klein of groot stuk van het aardoppervlak.
 • Waarom is de bevolkingsspreiding in Canada ongelijk?
  Dat heeft alles te maken met het klimaat. Hoe noordelijker je komt hoe kouder het wordt. In het noorden wonen daarom heel weinig mensen en in het zuiden wonen veel mensen.
 • Wat is een schaal?
  Geeft aan hoeveel een gebied op een kaart is verkleind.
 • Wat heb je nodig om te kunnen kaart lezen?
  titel
  legenda
  noordpijl
  schaal
 • Wat is een thematische kaart?
  Kaart die over 1 onderwerp gaat. bijv. het klimaat of bevolkingsdichtheid.
 • Wat is een legenda?
  De uitleg over een betekenis van de kleuren en de symbolen op een kaart.
 • Aardrijkskunde gaat over gebieden.
  Stuk van het aardoppervlak = gebied of regio.
  Verkleinde tekening van een gebied = kaart.
  Overzichtskaart: kaart met steden, rivieren, bergen, zeeen, wegen en spoorlijnen
  Topografie: beschrijving van plaats of en gebied.
  Bevolkingsdichtheid = aantal inwoners per vierkante kilometer km2
  Kaart met 1 onderwerp = thematische kaart.
 • Wat is de schaal?
  Geeft aan hoeveel een gebied op een kaart is verkleind.
 • Hoe kan je de afstand van cm naar km berekenen?
  Door er vijf nullen af te halen.
 • Hoe bereken je de bevolkingsdichtheid?
  Het aantal inwoners gedeeld door de oppervlakte 

  inwoners : oppervlakte
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

woestijn
een erg droog gebied waar bijna niets groeit
weer
de temperatuur, de neerslag en de wind op
een bepaalde plaats op een bepaald moment
tropisch regenwoud
dicht ondoordringbaar bos in de warme en vochtige tropen
tropisch klimaat
warm vochtig klimaat met een gemiddelde temperatuur die altijd hoger is dan 18c
steppe
droog gebied waar net genoeg regen valt voor
de groei van grassen en lage struikjes
schaalniveau
de schaal waarop je naar de wereld kijkt:
lokaal regionaal nationaal continentaal mondiaal
reliëf
hoogte verschillen in het landschap
poolklimaat
koud klimaat met weinig neerslag
landschapszone
een groot gebied met de zelfde oorspronkelijke plantengroei
klimaatdiagram
diagram met een overzicht van de gemiddelde temperatuur
en neerslag van een plaats of gebied