Summary De Geo (havo-vwo 1)

-
ISBN-13 9789006438154
456 Flashcards & Notes
78 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Geo (havo-vwo 1)". The author(s) of the book is/are WB ten Brinke. The ISBN of the book is 9789006438154. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De Geo (havo-vwo 1)

 • 1.1 Canada: een groot en leeg land

 • Waar gaat aardrijkskunde over?
  Gaat over gebieden of regio's, dat zijn bepaalde stukken van het aardoppervlak.
 • Wat is het grootste land ter wereld?
  Rusland
 • Wat is het tweede grootste land ter wereld?
  Canada
 • Wat is een kaart?
  Een verkleinde tekening van een gebied.
 • Wat is een overzichtskaart?
  Een kaart die je vertelt over een gebied:
  - steden
  - rivieren, zeeën en bergen
  - wegen en spoorlijnen
 • Wat is een thematische kaart?
  Een kaart met een bepaald onderwerp.

  Bijvoorbeeld over bevolkingsdichtheid of woningdichtheid
 • Wat betekent topografie?
  Topo = plaats
  Grafie = beschrijven
 • Wat is bevolkingsdichtheid?
  Het aantal inwoners per vierkante kilometer (km²)
 • Wat is de bevolkingsspreiding?
  de verdeling van mensen over een land of gebied.
 • Waarom is de bevolkingsspreiding in Canada ongelijk?
  Dat heeft alles te maken met het klimaat. Hoe noordelijker je komt hoe kouder het wordt. In het noorden wonen daarom heel weinig mensen en in het zuiden wonen veel mensen.
 • Wat heb je nodig om te kunnen kaart lezen?
  titel
  legenda
  noordpijl
  schaal
 • Wat is een legenda?
  De uitleg over een betekenis van de kleuren en de symbolen op een kaart.
 • Wat is de schaal?
  Geeft aan hoeveel een gebied op een kaart is verkleind.
 • Hoe kan je de afstand van cm naar km berekenen?
  Door er vijf nullen af te halen.
 • Hoe bereken je de bevolkingsdichtheid?
  Het aantal inwoners gedeeld door de oppervlakte 

  inwoners : oppervlakte
 • 1.2 Inzoomen op Calgary

 • Wat is een plattegrond?
  Een kaart van een wijk, een dorp of een stad met alle straten en huizenblokken erop.
 • Wat is suburb?
  Ruim opgezette voorstad of buitenwijk
  Inrichting: veel vrijstaande huizen en tuinen, afgewisseld met parken.
 • Wat doe je als je gaat inzoomen?
  De aarde dichterbij halen; het verkleinen; van een gebied (van een groot gebied naar een kleiner gebied).
 • Wat zijn schaalniveaus?
  De schaal waarop je naar de wereld of een deel ervan kijkt:
  lokaal
  regionaal
  nationaal
  continentaal
  mondiaal
 • 2.1 Leven in het Amazonegebied

 • Deelvraag: Waar liggen tropische regenwouden en waarom liggen ze daar?
  bij de evenaar om het daar warm en vochtig is.
 • Waar ligt het Amazonegebied?
  in Zuid-Amerika
 • Wat is de op één na langste rivier in de Wereld?
  de rivier De Amazone
 • Wat zijn tropische regenwouden?
  Dicht, ondoordringbaar bos in warme en vochtige tropen.
 • Waar ligt de evenaar?
  Een gebied tussen 231/2 N.B. en 231/2 Z.B.
 • Is het altijd warm in de tropen?
  ja, overdag ruim 30 graden 's nachts een paar graden minder.
 • Hoeveel regent het daar gemiddeld?
  2.000 mm per jaar in (in Nederland 800 mm)
 • Waarom de naam regenwouden?
  Omdat er elke dag wel een stevige regenbui valt
 • Hoe hoog zijn de bomen in het Amazonegebied?
  10 tot 15 m maar ook van 20 tot 35 m, en andere steken daar weer boven uit.
 • Wat zijn etages?
  Boomkruinen op verschillende hoogtes in het bos.
 • Wat is biodiversiteit?
  Variatie aan levensvormen van de natuur.
 • Waarom verdwijnt het Braziliaanse regenwoud snel?
  Door het kappen van bossen (ontbossing)
 • Wat is ontbossing?
  Het kappen van bossen.
 • Waarom is er veel ontbossing in Brazilië?
  Dat heeft te maken met een ongelijke bevolkingsspreiding (het oosten is dichtbevolkt, het westen is leeg)
 • Waarom legt de regering wegen aan?
  Om het Amazonegebied bewoonbaar te maken
 • Waar wordt het bos voor gebruikt?
  Voor natuurlijke hulpbronnen
 • Wat zijn natuurlijke hulpbronnen?
  Producten uit de natuur die mensen goed kunnen gebruiken.
 • Wat zijn voorbeelden van natuurlijke hulpbronnen?
  Goud,uranium, rubber en hout
 • Waarom is tropisch populair?
  Omdat het hard is en niet rot (veel deuren, raamkozijnen en tuinmeubelen zijn er van gemaakt)
 • Welke dagelijkse producten komen uit het regenwoud?
  Bananen, kaneel en medicijnen
 • Wat zegt duurzaam?
  Ervoor zorgen dat iets altijd blijft bestaan
 • Wat is herbebossing?
  Het opnieuw aanplanten van jonge bomen na een houtkap
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

woestijn
een erg droog gebied waar bijna niets groeit
weer
de temperatuur, de neerslag en de wind op
een bepaalde plaats op een bepaald moment
tropisch regenwoud
dicht ondoordringbaar bos in de warme en vochtige tropen
tropisch klimaat
warm vochtig klimaat met een gemiddelde temperatuur die altijd hoger is dan 18c
steppe
droog gebied waar net genoeg regen valt voor
de groei van grassen en lage struikjes
schaalniveau
de schaal waarop je naar de wereld kijkt:
lokaal regionaal nationaal continentaal mondiaal
reliëf
hoogte verschillen in het landschap
poolklimaat
koud klimaat met weinig neerslag
landschapszone
een groot gebied met de zelfde oorspronkelijke plantengroei
klimaatdiagram
diagram met een overzicht van de gemiddelde temperatuur
en neerslag van een plaats of gebied