Summary de geo lesboek 1 havo/vwo

-
504 Flashcards & Notes
53 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "de geo lesboek 1 havo/vwo". The author(s) of the book is/are w b ten brinke. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - de geo lesboek 1 havo/vwo

 • 1 hfst 1

 • introductie roos
  pietje komt langs
  klaasje is niet thuis
  marietje is zwanger

 • 1.1 Canada: een groot land.

 • Waar gaat aardrijkskunde over?
  Aardrijkskunde gaat over gebieden.
 • Wat is aardrijkskunde?
  Aardrijkskunde is het beschrijven en verklaren van de inrichting van gebieden.
 • Wat is een ander woord voor geografie?
  Aardrijkskunde. 
  Geo = aarde
  grafie = beschrijven
 • Wat is een gebied of regio?
  Een gebied of regio is een klein of groot stuk van het aardoppervlak.
 • Wat is een kaart?
  Een kaart is een verkleinde tekening van een gebied.
 • Wat is een overzichtskaart?
  Kaart met een overzicht van de topografie in een bepaald gebied: steden, rivieren, zeeën, bergen, wegen en spoorlijnen.
 • Waaraan kun je zien dat een kaart een overzichtskaart is?
  Dit kan men zien aan de titel, de legenda, de schaal en de noordpijl.
 • Wat is topografie?
  Topografie is een beschrijving van een plaats of een gebied.
 • Wat is de hoogste berg in Canada?
  De hoogste berg in Canada is de Mount Logan ( +/- 5,959 m.)
 • Waar ligt de Mount Logan?
  De Mount Logan ligt in het westen van Canada.
 • Wat is bevolkingsdichtheid?
  Bevolkingsdichtheid is het aantal inwoners per vierkante kilometer.
 • Hoe reken je de bevolkingsdichtheid uit?
  Met de rekensom:

  aantal inwoners : oppervlakte = bevolkingsdichtheid.
 • Wat is een thematische kaart?
  Dat is een kaart met één bepaald onderwerp (thema = onderwerp)
 • Wat is bevolkingsspreiding?
  De verdeling van mensen over een land of gebied.
 • Welke 4 dingen heb je nodig om een kaart te lezen?
  *de titel: onderwerp en/of gebied op de kaart.
  *de legenda: betekenis van kleuren en symbolen.
  *de schaal: hoeveel het gebied verkleind is.
  *de noordpijl
 • Welk gedeelte van Canada is dicht bevolkt?
  Het zuiden.
 • Welk gedeelte van Canada is dun bevolkt?
  Het noorden (= te koud).
 • Wat is kaartlezen?
  Begrijpen wat op een kaart staat. Daar heb je 4 dingen voor nodig: de titel, de legenda, de schaal en de noordpijl.
 • Wat is de legenda?
  Dit is de uitleg van de betekenis van de kleuren en de symbolen op een kaart.
 • Wat is een schaal?
  De schaal geeft aan hoeveel een gebied op een kaart is verkleind.
 • Bestudeer ook van het werkboek:
  *W2: de topografie van Canada.
  *W3 en W4: de oppervlakte van Canada.
  *W5: de temperatuur van Canada.
  *opdracht 6: oefenen met kaartlezen.
  *opdracht 7: afstanden uitrekenen met de schaal.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Verklaar het verschil tussen in- en uitvoer?
Invoer is als het naar het land komt.
Uitvoer is als het naar een ander land gaat.
Dus waar invoer is is ook uitvoer.
Hoe verklaar je de dip tussen 2008 en 2010?
Dit kwam door de economische crisis.
Noem 3 landbouwproducten op die belangrijk zijn voor de export?
*kaas, melkpoeder
*groenten
*bloemen
Naar welke 2 landen gaat de meeste uitvoer? En wat valt je hierbij op?
Duitsland, België, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk. Het zijn veel dichtbij gelegen landen.
Waarom worden veel producten in het buitenland gemaakt?
In het buitenland kunnen ze dankzij lage lonen goedkoper worden gemaakt dan in Nederland.
Geef de kenmerken van ambacht?
*meeste werk gebeurt met de hand en met behulp van eenvoudig gereedschap
*per bedrijf zijn veel mensen in dienst
*werknemers leren het vak op hun werk
*er wordt vaak op bestelling gewerkt
*er word direct aan de klant verkocht
Welke Nederlandse veeteeltproducten zijn wereldberoemd?
Kaas en melkpoeder.
Welke Nederlandse tuinbouwproducten zijn wereldberoemd?
Komkommers, tomaten en paprika's.
Noem de kenmerken van tuinbouw?
*specialisatie (groenten, bloemen en fruit) 
*arbeidsintensief
*kapitaalintensief
*klein
In welke sector werken veel bedrijven met het buitenland?
In de dienstensector. Ze doen aan handel, leveren financiële diensten, of ze bieden hun kennis te koop aan.