Summary De Geo Lesboek 1 vwo

-
337 Flashcards & Notes
27 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Geo Lesboek 1 vwo". The author(s) of the book is/are W B ten Brinke Chr de Jong J H A Padmos. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De Geo Lesboek 1 vwo

 • 2.1 leven in het Amazonegebied

 • Waar ligt het Amazonegebied en hoe groot is het?
  HEt ligt in Zuid-Amerika en is 130 keer zo groot als nederland
 • Waaruit bestaat het Amazonegebied?
  Uit dichtbegroiede, bijna ondoordringbare bossen.
 • Noem de 4 kenmerken van het tropisch regenwoud.
  1. Ze liggen in de tropen
  2. planten + bomen groeien kris kras door elkaar.
  3. bomen verschillen van lengte
  4. bomen zijn het hele jaar groen.
 • Wat is een heterogeen bos?
  Een bos waar de bomen kris kras door elkaar groeien.
 • Waar liggen de tropen?
  Dichtbij de evenaar, tussen 23 1/2 graden NB en ZB
 • Tussen welke tempraturen is het weer in de tropen?
  Het schommelt er het hele jaar tussen de 25 en de 30 graden.
 • Hoeveel neerslag valt er per jaar in de tropen?
  Ong. 2000 mm per jaar
 • Wat voor soorten lengtes hebben de bomen?
  • 10-15 m
  • 15-20 m
  • 20-30 m
 • Hoe noemen we de verschillende lengtes van de bomen in de tropen?
  Etages
 • Vallen er bladeren van de bomen?
  Ja, maar niet allemaal.
 • Wie zijn de oorspronkelijke inwoners van het Amazonegebied?
  De indianen
 • Waar wonen de indianen?
  In kleine dorpen verspreid over het regenwoud, waar de bevolkingsdichtheid minder dan 1 is.
 • VAn oorsprong leven de indianen van...?
  Jacht, visserij en het verbouwen van groente en graan.
 • Hoe ging het proces van de landbouw van de indianen?
  Om een akker aan te leggen brandden ze een stuk bos weg. Na 2 of 3 oogsten is de bodem uitgeput. Verderop branden ze weer een stuk weg en zo gaat dat verder. dit noem je zwerflandbouw.
 • Waarom zijn er bijv. wegen aangelegd?
  Voor het binnen halen van natuurlijke hulpbronnen (producten uit de natuur die mensen goed kunnen gebruiken bijv. goud of rubber)
 • Wat is het voordeel van tropisch hardhout?
  Dat het niet rot.
 • Wat is het nadeel voor de indianen met ontbossing?
  Dat ze hun leefgebied verliezen.
 • Wat is de oplossing voor het ontbossing probleem voor bijv. Silvero Duri.
  Ze hebben een oerwoudhotel opgericht. Daar leiden ze mensen rond in de jungle. Het voordeel daarvan is, is dat de bomen niet gekapt worden omdat er anders geen plek is om rond te leiden.
 • 2.2 De Inuit in Canada

 • Waar wonen de inuiten?
  Langs de kusten van Alaska, Noord-Canada en Groenland.
 • Waar leven de inuiten van?
  Van visvangst en jacht.
 • Wat betekent inuit officieel?
  Mensen of volk
 • Waar hebben de inuiten een eigen regering?
  In Noord-Canada in Nunavut
 • Wat betekent nunavut?
  Ons land.
 • Wat is de taal van de inuit?
  Inuktitut
 • Hoeveel keer groter is nunavut dan Nederland?
  ruim 60 keer.
 • Hoeveel mensen wonen er in Nunavut?
  28.000
 • Waar ligt Nunavut?
  Op hoge breedte, in het ijskoude noorden.
 • Waarom groeien er geen bomen?
  Omdat het zelfs in de zomer kouder is dan gemiddeld 10 graden.
 • In het ijskoude noorden zie je geen bomen wat zie je wel?
  Mossen, grassen en lage struikjes.
 • Wat is een toendra?
  Een gebied waar de winters erg lang zijn en waar de bodem ong. 9 maanden per jaar bevroren is en met sneeuw is bedekt.
 • Een gebied waar de winters erg lang zijn en waar de bodem ong. 9 maanden per jaar bevroren is en met sneeuw is bedekt. Hoe heet dit?
  Permafrost.
 • Wat gebeurt er als er in de korte zomer de sneeuw smelt?
  Dan kan het smeltwater door de permafrost nauwelijks wegzakken. Ook verdampt het dooiwater nauwelijks. Daardoor is de toendra heel moerassig.
 • Hoe noem je sneeuw die altijd blijft liggen?

  eeuwige sneeuw

 • Hoe ontstaat landijs?
  door dat de eeuwige sneeuw steeds dikker wordt en samen geperst wordt tot ijs.
 • Hoe noem je het als de zee bevroren is?
  Zeeijs of pakijs.
 • Hoe heet het als in de zomer het pakijs breekt en weg drijft?
  Drijfijs.
 • Hoeveel procent is het ijs op de noordelijke ijszee dunner geworden in 30 jaar?
  40%
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke hulp kwam er na de tsunami in 2004?
Regeringen, organisaties en individuele mensen gaven geld. Er was genoeg om ieder persoon een nieuw bestaan op te bouwen. Toch is er veel kritiek. Niet al het geld werd besteed en niet alle hulp kwam terecht.
Wanneer was de tsunami bij Portugal?
Op 1 november 1755 had Lissabon met een aardbeving te maken. Mensen vluchtten naar het strand omdat ze dachten dat ze daar veilig waren. Maar ze werden verrast door de tsunami die na de aardbeving ontstond. 
Waarom kan er geen tsunami in Nederland voorkomen?
Omdat de tsunami in de Noordzee zou worden gedempt. Dat komt omdat het water niet heel erg diep is. De golf word als het waren afgeremd. Dat is een groot verschil met de plotselinge afremming bij de Aziatische kusten. Langs de Noordzee zullen geen tsunami's voorkomen. Bij andere kusten kan dat wel.
Wanneer word de tsunami gevaarlijk?
Een tsunami kan 10000en kilometers afleggen zonder klacht te verliezen.  Het gevaar ontstaat als de tsunami bij de kust komt. Door het ondiepe water stapelt de golf zich op en gaat met veel kracht het land op. Hierdoor word alles vernietigd. 
Hoe ontstond de tsunami bij Sumatra?
Door de enorme schok werd een stuk van de oceaanbodem over een lengte van 1200 km opgetild en weer neergegooid. Hierdoor kwam het zeewater in beweging. Op volle zee was de tsunami maar een aantal decimeters hoog, maar wel tussen de 100 en 400 km lang. De golf verplaatste zich met een snelheid van 800 à 900 km/u. Als je op een schip zit merk je daar niks van.
Hoe lang duurde de zeebeving?
Meer dan 10 min. Een normale beving duurt niet meer als een minuut.
Waar vond de zeebeving plaats?
Bij de kust van Sumatra (Indonesië) was het epicentrum. Het hypocentrum lag op 30 km diepte. 
Wat was de oorzaak van de tsunami in de Indische oceaan?
Een zeebeving met een kracht van 9 op de schaal van richter.
Wat is een tsunami?
Een tsunami is een hoge golf die door een zeebeving wordt veroorzaakt. 
Hoe zag de aarde er 250 miljoen jaar geleden uit?
De continenten waren vroeger 1 continent: Pangea. De continenten van nu passen ook in andere continenten. 180 miljoen jaar geleden ontstonden er 2 continenten: Laurazië en Gondwana. 135 miljoen jaar geleden kwamen alle continenten los en dreven richting hun huidige positie. Ongeveer 70 miljoen jaar geleden begonnen Eurazië en Indisch-Australië tegen elkaar aan te duwen. Hierdoor wordt de Himalaya elk jaar een halve centimeter hoger.