Summary De Geo Lesboek 2 VWO

-
ISBN-13 9789006438239
1302 Flashcards & Notes
41 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Geo Lesboek 2 VWO". The author(s) of the book is/are Ten Brinke, de Jong, Padmos. The ISBN of the book is 9789006438239. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De Geo Lesboek 2 VWO

 • 1 Zuid-Afrika: een land met twee gezichten

 • Welke klimaten zijn er in Zuid-Afrika
  Middelands-zeeklimaat
  Zee-klimaat (met hele jaar neerslag)
  Zee-klimaat (droge winters)
  Woestijn klimaat
  Steppe klimaat
 • X
  X
 • Zeeklimaat?
  Klimaat waarbij de zee weinig invloed heeft op de tempratuur (zomers koeler,de winter zachter) hele jaar neerslag.
 • Aanlandige wind?
  Wind vanaf zee (zee wind)
 • Zeestroom?
  Stroming van zee water die ontstaat doordat de wind langdurig uit een richting waait
 • Agulhas stroom?
  Brengt warm zee water vanaf de evenaar naar het zuiden
 • Stuwingsregens?
  Neerslag die ontstaat door stijgende lucht in een gebergte (Kort en hevig waarna zon weer schijnt)
 • Savanne
  Landschap in de tropen met lange grassen afgewisseld met groepjes bomen en struiken
 • hoogvlakte
  Binnenland van Afrika ligt op de hoogvlakte van 1000 tot 2000 meter
  hoogvlakte is meer dan 500 meter hoog
 • Regenschaduw
  De hoogvlakte ligt in de regenschaduw van de Drakensberg
  Regenschaduw is de leizijde van een berg waar de daalende en warme luht weinig of geen neerslag brengt
 • Steppe
  Droog gebied met net genoeg regen voor de groei van grassen en lage struikjes
 • Woestijn
  Erg droog gebied waar niks groeit
 • De benguelastroom
  Komt vanuit Antartica langs de Atlantishe oceaan en is droog
 • Klimaat Kaapstad
  Middellands zee klimaat warme droge zomers zachte winters met neerslag
 • 1.1 Landschap en Klimaat

 • Welke klimaten zijn er in Zuid-Afrika?
  • Kustgebied oosten: (warm) zeeklimaat met het hele jaar neerslag
  • Kaapstad: Middellandse Zeeklimaat, droge warme zomers en regen in koelere winters
  • Johannesburg: Zeeklimaat met droge winters
  • Woestijnklimaat
  • Steppeklimaat
 • Waarom is het langs de Atlantische Oceaan droog?
  Omdat er weinig verdamping is boven het zeewater van de koude Benguelastroom vanuit Antartica
 • Waarom zijn er stuwingsregens in het oostelijk kustgebied?
  In de zomer waait er een aanlandige wind vanuit de Indische Oceaan.
  Die zee is lauw warm (24 graden) dat komt door een zeestroom: de Agulhasstroom, die warm zeewater vanaf de evenaar naar het zuiden brengt. De vochtige zeelucht waait tegen de steile berghellingen van de Drakensberg aan en dat veroorzaakt stuwingsregen. Stuwingsregens zijn kort en hevig waarna de zon weer gaat schijnen
 • Welk landschap heeft het kustgebied in het oosten?
  Een vochtige savanne
 • Welk gebied ligt in de regenschaduw van de Drakensberg?
  De hoogvlakte in het binnenland van Zuid-Afrika ( op een hoogte van 1000-2000meter)
 • Welke invloed heeft de ligging van de hoogvlakte op de temperatuur?
  • 's zomers niet heel warm (25-30 graden celcius) 
  • 's winters 10 graden kouder (15 tot 20 graden celcius) en kan het 's nachts vriezen
 • welke landschappen heb je op de hoogvlakte van oost naar west?
  1. vochtige savanne
  2. de steppe
  3. de woestijn 
 • welk landschap heeft Kaapstad?
  subtropisch, mediterraan landschap
 • Hoeveel inwoners heeft Zuid-Afrika?
  52 miljoen
 • Hoeveel officiële talen kent Zuid-Afrika?
  11, waarvan 9 inheemse talen van de zwarte bevolking
 • welke bevolkingsgroepen kent Zuid-Afrika?
  • Zwarten: 80%
  • Blanken: 9%
  • Kleurlingen: 9%
  • Aziaten: 2%
 • bij welke 2 bevolkingsgroepen spelen de Nederlanders een belangrijke rol?
  • Blanken
  • Kleurlingen
 • Wat zijn kleurlingen?
  het zijn nakomelingen van Nederlandse slaven uit: Maleisië, Indonesië en Madagaskar
 • Welke taal spreken veel kleurlingen en blanken?
  Afrikaans: een taal afgeleid van het Nederlands
 • Van wie stammen de 1 miljoen Aziaten af in Zuid-Afrika?
  ze stammen af van Indische contractarbeiders die 150 jaar geleden werkte op plantages in de buurt van de stad: Durban
 • wat is een plantage?
  Landbouwonderneming waar op grote schaal één bepaald gewas wordt verbouwd (monocultuur)
 • Zuid-Afrika is een vestigingskolonie, wat betekent dat?
  Europese kolonisten trokken vanuit de Kaap het binnenland in, vooral na de ontdekking van goud en diamanten bij Johannesburg
 • waarom voerden de blanken de apartheid in?
  Veel blanken werden bang dat de zwarten de macht wilden overnemen
 • wat is apartheid?
  Het gescheiden wonen en leven van mensen op basis van hun huidskleur
 • hoe noem je het gescheiden leven en wonen van bevolkingsgroepen?
  Segregatie (=scheiding)
 • waar moest de zwarten bevolking gaan wonen tijdens de apartheid?
  • Thuislanden: woongebied voor de zwarte bevolking in Zuid-Afrika (tijdens de apartheid)
  • Townships: een niet blanken woonwijk in Zuid-Afrika gebouwd door de blanken overheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat voor soort grondstoffen gebruiken ze in zware industie
Zware grondstoffen zoals steenkool en ijzererts
Wat is een vrijemarktseconomie
Een economisch systeem waar de ondernemers zelf bepalen wat ze maken of wat ze aanbieden
Zijn Natuurlijke hulpbronnen door mensen gemaakt
Nee, natuurlijke hulpbronnen zijn producten uit de natuur die mensen goed kunnen gebruiken
Wat is een grootgrondbezitter
Een boer die veel grond bezit
Wat zijn belangrijke ontwikkelingskenmerken
Bnp per inwoner en de basisbehoeften
Wat hebben vergrijzing en levensverwachting met elkaar te maken
Door de stijgende levensverwachting worden mensen steeds ouder en is er meer vergrijzing
Wat is levensverwachting
De levensverwachting is het gemiddelde aantal te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd
Welke soorten bevolkingkenmerken zijn er1
1.  demografische kenmerken reken je de omvang, de groei en de veranderingen van de bevolking. 2.  Economische kenmerken gaan over de manier waarop mensen geld verdienen. 3.  Cultuur is alles wat je hebt aangeleerd. 4. Bij de politieke kenmerken zijn wetten en regels van groot belang.
Wat is globalisering
Het doorgaande proces van uitwisseling van mensen, goederen en informatie
Noem de 5 dimensies
Fysisch. Economisch. Sociaal-cultureel. Demografisch. Politiek