Summary De geo lesboek 3 havo/vwo

-
680 Flashcards & Notes
41 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De geo lesboek 3 havo/vwo". The author(s) of the book is/are ten Brinken. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De geo lesboek 3 havo/vwo

 • 1.1 Kolonisatie en landschap

 • Wanneer werd Amerika ontdekt
  1492
 • Wat is kolonisatie?
  Het bewoonbaar maken en inrichten van een gebied
 • Door wie Amerika ingenomen?
  Door de Engelsen die dertien koloniën stichtten maar die maakten zich los in 1776 en samen vormden ze de Verenigde Staten van Amerika
 • Waarom kwamen er in 1800 en 1920 veel mensen naar Amerika?
  Omdat in veel Europese landen honger armoede werkeloosheid en vele oorlogen waren en niet overal was vrijheid van godsdienst en meningsuiting 
 • Wat is een frontier?
  De opschuivende grens tussen het door Europese kolonisten bewoonde gebied en het wilde westen in de VS
 • In 1850 was het kolonisatietempo nog laag. Wat deden ze ertegen?
  In 1862 werd Homestead Act aangenomen: elke immigrant van 21 jaar en ouder kreeg een gratis stuk grond van 64 ha als hij/zij er 5 jaar zou blijven wonen Ook kregen spoorwegmaatschappijen gratis een strook land van tien tot twintig mijl lang aan weerszijden van nieuwe spoorlijnen in eigendom zo werden er nieuwe spoorwegen gemaakt en dit werd versterkt door de goldrush in Californie
 • Wat gebeurde er met de indianen die in de gebieden leefden war werd uitgebreid?
  Die werden verdreven naar de slechte gebieden en gronden 
 • Welke landschap heeft Amerika?
  een Cultuurlandschap.
 • Welke twee bergen zijn een voorbeeld van cultuurlandschappen?
  De Appalachen en de Rocky Mountains
 • Wat zijn de Appalachen?
  Een middelgebergte van 500-1500M hoog met erbovenuit de Mount Michel
 • Wat is een oud gebergte?
  Gebergte met toppen die in de loop van de miljoenen jaren door erosie zijn afgerond
 • Wat is een jong gebergte?
  Een gebergte met gespitste toppen
 • Wat zijn de Interior Plains?
  Het grootschalige landbouwgebied met weinig reliëf
 • Wat ligt er in het oostelijke deel van de interior plains?
  de Cornbelt waar veel mais word verbouwd 
 • Wat zijn de Great plains?
  Een hoogvlakte met natuurlijke begroeiing van prairiegrassen 
 • Hoe is akkerbouw mogelijk in de Great plains?
  Met behulp van irrigatilandbouw
 • Wat is the Wheatbelt?
  Een grootte rij van tarwe dat word verbouwd.
 • Wat is extensieve veeteelt?
  Veeteelt met weinig stuks vee per hectare
 • Wat verdeeld de verenigde staten in twee helften?
  de 100-meridiaan 
 • Wat zijn de grote bekken?
  Een gebied met hoogvlaktes van ongeveer 1500 meter hoog het is kurkdroog en je hebt daar kale rotsen cactussen dorre grassen en dit bepaald een groot deel van het landschapsbeeld het regent alleen aan de kust daar zitten ook boeren die bevinden zich dan in de regenschaduw en verbouwen daar veel
 • 1.2 Klimaat en natuurgeweld

 • Van welke natuurrampen heeft de VS last?
  Hurricanes overstromingen tornado's en stofstormen
 • Hoe kan het dat het westen minder last heeft van de invloed van de zee?
  Zij liggen tegen een gebergte aan die een soort muur vormt en die zorgt ervoor dat er geen invloed is van de oceaan.
 • Welke warme winden zorgen voor veel verschil in klimaat en temperatuur?
  De northerns en de southerns wat betekent cold waves en hot waves 
 • Wat zijn stofstormen?
  Dat zijn bij zeer hoge temperatuur ontstaande harde winden die het zand en de stof erg omhoog doet waaien 
 • Wat is een flashflood?
  Door plotselinge regenval valt neer op kale hellingen en daar raakt de bodem dan snel verzadigt en begint die te schuiven.
 • Wat zijn hurricanes?
  Dat zijn tropische orkanen die ontstaan boven warm zeewater (27gr) ten oosten van het Caribisch gebied ze richten vooral schade aan aan de kust want boven het land zwakken ze af.
 • Wanneer was de Great Flood?
  In 1993 en door die great flood moesten veel mensen hun huizen verlaten 
 • Wat was er in 2008?
  Toen liepen veel huizen over door ongelooflijke regenval en er viel 500 mm
 • Waarom is een hogedrukgebied in het zuidoosten belangrijk?
  Omdat de warme lucht en de koude lucht botsen 
 • Wat is een tornado?
  Een wervelwind of windhoos die in de lucht als een sneldraaiende kolom lucht die als slurf te zien is de doorsnede is max, 1 kilometer en de windsnelheid kan dan wel oplopen tot 500km/uur en die kan auto's gebouwen en hele woonwijken wegblazen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de verschillende irrigatietechnieken? Wat is het gevaar van irrigatie in droge gebieden?
Druppelirrigratie: via een buisje krijgt elke plant genoeg water. 
hierdoor gaat er veel minder water verloren dan bij oppervlakte irrigatie ( het hele gebied beregenen) 
het gevaar is verzilting : het zout worden van de bodem, hierdoor word het ongeschikt voor landbouw
Wat is het verschil tussen draineren en integreren?
Draineren: je legt in de grond een buis met gaatjes. Je kan hiermee water weglopen of wegpompen 
integreren: water bevloeien ( gewoon besproeien bijv. Met een tuinslang)
Hoe komt het dat water zo ver wegzakt onder de grond?
In de grond zitten poriën, hierin kan water diep wegzakken. Dit heet infiltratie. De laag met water onder de grond heten aquafer! De bovenkant van het grond water heet de grondwaterspiegel. Als die spiegel hoog is noem je dat het maaiveld.
Wat is debiet? En hoe heet het als een rivier in de woestijn droog is, wat is het gevolg hiervan
Het hoeveelheid water dat op een bepaalt punt door de rivier stroomt. De rivieren die in de zomer in de woestijn droogvallen heten wadi's, het gevolg hiervan is regiem: de schommeling in de waterafvoer
Waar bestaat het stroomstelsel uit, en wat houd het in?
Het stroomstelsel is hoofdrivier, zijrivieren, beekjes etc. Vormen allemaal samen het stroomstelsel. Het hele gebied dat naar de hoofdrivier gaat noem je het stroomgebied. De grens tussen 2 stroomgebieden is waterscheiding.
Wat zijn de verschillende soorten rivieren en waar dienen ze voor?
Een rivier is een natuurlijke waterloop die water afvoert uit een gebied. 
je hebt regenrivieren, die zijn afhankelijk van regen. 
je hebt gletsjer rivieren: afhankelijk van het smeltwater. 
je hebt gemengde rivieren:  die zijn afhankelijk van allebei
Waaronder kan je twee vormen van intensieve landbouw onder verdelen en wat is het?
Intensieve akkerbouw en intensieve veeteelt. 
intensieve akkerbouw: het gebruik van kapitaal en kennis om hoge opbrengst te halen. 
intensieve veeteelt: het gebruik van kapitaal en kennis om hoge opbrengst per dier te halen. Dit staat ook bekend als bio-industrie
Waardoor is schaalvergroting van je boeren bedrijf noodzakkelijk?
Door specialisatie worden boerenbedrijven steeds groter. Alleen de grote bedrijven kunnen machines betalen, dit kan niet als je maar 10 koeien hebt. Het is dus een proces waarbij bedrijven groter worden om de productie kosten te verlagen en de opbrengst te verhogen.
Wat zijn de verschillende soorten landbouw?
Landbouw: het houden van dieren, verbouwen van gewassen 
akkerbouw: het verbouwen van (niet) eetbare voedsel gewassen 
Tuinbouw: een vorm van akkerbouw maar met speciale tuinbouwgewassen zoals groente/fruit
veeteelt: het houden van dieren voor bepaalde producten 
bosbouw:  kweken van bomen
Wat komt er aan bod bij het percentage stedenlingen, en waarom gaat verstedelijking te snel?
- Urbanisatie graad: het percentage stedelingen in het land 
- ruraal urbane migratie: de migratie van het plattenland naar de stad 
- urbanisatie tempo: snelheid waarmee de urbanisatie graad toeneemt.   
in ontwikkeling landen gaat verstedelijking te snel doordat de steden niet in staat zijn om de snelgroeiende bevolking te voorzien van basisbehoefte.