Summary De Geo Systeem Aard

-
139 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Geo Systeem Aard". The author(s) of the book is/are Hendriks. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De Geo Systeem Aard

 • 1 Ons Eiland in de Ruimte

 • Aardbeving

  Trilling van de aarde als gevolg van het verschuiven van stukken van de aardkorst of de onderliggende mantel

 • Kerno
  Binnenste deel van de aarde
 • Absolute ouderdomsbepaling

  Manier om de ouderdom uitgedrukt in miljoenen jaren te bepalen

 • Asthenosfeer

  Buitenste schil van de aardmantel

 • Basalt

  Stollingsgesteente van na een vulkanische uitbarsting

 • Breuk

  Onderbreking van gesteentelagen waar verschuivingen kunnen plaatsvinden

 • Breukgebergte

  Gebergte dat ontstaat in een gebied met sterke breukactiviteit

 • Caldeira

  Vulkaankrater ontstaan door het instorten van het dak van de magmakamer

 • Continentale korst

  Aardkorst die bestaat uit land

 • Convectiestroom

  Stroming van vloeibaar gesteente die in de mantel opwelt, onder de lithosfeer afkoelt en horizontaal wegstroomt

 • Convergentie

  Het naar elkaar toe bewegen van platen

 • Diepzeetrog

  Langgerekte, diepe inzinking langs de rand van dalende oceanische platen

 • Divergentie

  Het van elkaar afbewegen van platen

 • Effusieve uitbarsting

  Rustige vulkaanuitbarsting

 • Epicentrum

  Het punt aan de oppervlakte van de aarde loodrecht boven de haard van de aardbeving

 • Eruptie

  Vulkaanuitbarsting

 • Geologische tijdschaal

  Indeling van de geologische geschiedenis van de aarde

 • Graniet

  Stollingsgesteente

 • Haard

  Herkomstgebied van magma

 • Horst

  Lage gedeelte van een scheur

 • Hotspot

  Plaats waar mantelpluim door de aarde is gebroken

 • Hypocentrum

  Aardbevingshaard

 • Kern

  Binnenste deel van de aarde

 • Korst

  Buitenste schil van de aarde

 • Lithosfeer

  Buistenste schil van de aarde: aardkorst en buitenste deel van de mantel

 • Mantel

  Laag onder de aardkorst

 • Mid-oceanische rug

  onderzeese gebergteketen onstaan doordat mantelmateriaal omhoog wordt gedrukt

 • Paleomagnetisme

  Gedrag van het aardmagnetisme in het verleden

 • Plaat

  Gedeelte van de lithosfeer dat drijft op de asthenosfeer

 • Platentektoniek

  Beweging van de platen

 • Plooiingsgebergte

  Gebergte dat is ontstaan door de plooiing van de aardkorst

 • Principe van actualisme

  Natuurwetten in verleden en heden zijn hetzelfde

 • Relatieve tijdschaal

  Ouderdomsbepaling die van kenmerkende fossielen uitgaat

 • Stratovulkaan

  Kegelvormige vulkaan die erg explosief is

 • Schild

  Stabiele deel van de aardkorst

 • Schildvulkaan

  Vulkaan met brede basis en vloeibare lava

 • Slenk

  Lage deel van aardscheur

 • Spleeteruptie

  Vulkaanuitbarsting langs een scheur in de aarde

 • Subductiezone

  Gebied waar een plaat onder de ander duikt

 • Transforme plaatsgrens

  Grens waar platen langs elkaar schuiven

 • Tsunami

  Hoge golf ontstaan door een onderzeese beving

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.