Summary de geo Weer en Klimaat

-
ISBN-10 9006436933 ISBN-13 9789006436938
350 Flashcards & Notes
86 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "de geo Weer en Klimaat". The author(s) of the book is/are Peter Doppen, Henk Groen Chris de Jong. The ISBN of the book is 9789006436938 or 9006436933. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - de geo Weer en Klimaat

 • 1 Weer en Klimaat in Nederland

 • Heb je de oefenexamen gedaan?
  Op DeGeo-online
 • 1.1.1 Het weerbericht

 • Wie maken in Nederland de weersverwachting?
  Meteorologen (= weerkundigen) bij het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
 • Op basis waarvan maken de meteorologen de weersverwachting?
  -Meetstations
  -Weerballonnen
  -Computers
  -Satellieten
 • 1.1.2 Het weer, altijd anders

 • Wat is weer (het begrip)?
  De toestand van de dampkring (of atmosfeer) op 
  -een bepaald moment +
  -een bepaalde plaats
 • Wat komt in een weerbericht aan de orde?
  De weerelementen: En dat zijn
  1. temperatuur,
  2. neerslag,
  3. wind en
  4. bewolkingsgraad
 • Hoe wordt de temperatuur gemeten?
  In de schaduw met een thermometer (= instrument om de temperatuur te meten in graden Celsius)
 • Hoe wordt de neerslag gemeten?
  Via een regenmeter: hoeveel millimeter neerslag er gevallen is.
 • En hoe ontstaat neerslag?
  -Als waterdamp afkoelt en verandert in waterdruppels (= condenseren)
  -Worden de druppels te zwaar, dan vallen ze als neerslag uit de lucht
 • Is neerslag alleen vloeibaar of heeft het ook een vaste vorm?
  Ja, kan ook vaste vorm zijn bijv. Hagel en sneeuw
 • En wat is wind en heeft dat gewicht?
  Verplaatsing van lucht in de dampkring = wind.
  En ja, wind heeft gewicht (dat op de aarde drukt). En dit heet luchtdruk
 • Wat is luchtdruk
  Het gewicht van de lucht dat op de aarde drukt
 • Hoe wordt de wind gemeten? Noem er 2
  1. Windkracht
  2. Windsnelheid
 • Wat is begrip windkracht?
  De kracht die de wind uitoefent, uitgedrukt in eenheden volgens de schaal van Beaufort, een schaal van 0-12. (0=windstil 12=orkaankracht)
 • Wat is windsnelheid?
  De snelheid waarmee de lucht beweegt, meestal uitgedrukt in meters per seconde
 • Als het verschil in luchtdruk tussen 2 gebieden groot is, stroomt de lucht dan sneller of langzamer?
  Sneller
 • En wat is windrichting?
  De richting waarheen de wind waait; deze wordt genoemd naar de richting van waaruit de wind komt.
 • En vanuit welke richting komt de wind in Nederland meestal?
  Zuidwesten
 • Met wel teken wordt de windrichting aangegeven?
  Een windroos. Dat is een diagram dat de windrichtingen (noord, oost, zuid en west) aangeeft door middel van stralen.
 • En wat is bewolkingsgraad?
  Het percentage van de hemel dat met wolken is bedekt.
  0% is onbewolkt / 100% is de lucht geheel bedekt
 • Wat straalt de zon behalve 'gewoon' licht nog meer uit?
  Ultraviolette straling
 • Wanneer bereikt meer uv-straling het aardoppervlak: bij een lage bewolkingsgraad of een hoge bewolkingsgraad?
  Lage.
 • Betekent een hoge uv-index een veel of weinig ultraviolette straling?
  Veel. Uv-indeze van 1-2 is vrijwel geen zonkracht. Maar bij een uv-index van 9-11 is de zonkracht zeer sterk (je huid verbrandt ZEER snel). Maar ook bij een uv-index van 5-6 verbrandt je huid nog makkelijk terwijl de zonkracht matig is.
 • Hoe weet jij hoe groot de hoeveelheid uv-straling in het zonlicht is dat de aarde bereikt (dus of jij je wel/niet moet insmeren met zonnebrandcreme)?
  Door de zonkracht. De zonkracht is een maat voor de hoeveelheid uv-straling in het zonlicht die de aarde bereikt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe zit het met de vergrijzing als je Nederland vergelijkt met Duitsland?
Het percentage van de bevolking ouder dan 65 jaar is in Duitsland veel groter: ca. De helft van Duitsland heeft 18-20% ouderen en de andere helft zelfs meer dan 20% ouderen.
In Nederland is het overgrote deel minder dan 14% ouderenj
Wat zijn overeenkomsten tussen het Ruhrgebied en de Randstad? Noem er 4
1. De bevolkingsdichtheid is bij beiden hoog
2. Infrastructuur
3. Woonkwaliteit
4. Voorzieningen
Wat zijn verschillen tussen het Ruhrgebied en de Randstad. Noem er 3
1. In het Ruhrgebied neemt de bevolking af (krimp) in de Randstad neemt de bevolking toe
2. Er werken naar verhouding veel mensen in de industrie in het Ruhrgebied en in Randstad in de dienstensector
3. In het Ruhrgebied ligt de werkloosheid hoger dan in de Randstad
4. In het Ruhrgebied is de vergrijzing hoger dan in de Randstad
Hoe zit het met de bevolkingsontwikkeling als je Nederland vergelijkt met Duitsland?
Heel Nederland groeit m.u.v. Het uiterste zuiden van Limburg daar is een grote krimp.
In Duitsland is ca. De helft van het land krimpgebied. Dit is vooral in het oosten van het land (voormalig Oost-Duitsland)
Hoe zit het met werkloosheid als je Nederland vergelijkt met Duitsland?
Er is in Duitsland een veel hogere werkloosheid.
Vooral in het oosten van Duitsland (dus voormalig Oost-Duitsland)
Hoe zit het met bevolkingsdichtheid in Nederland en Duitsland?
Bij geheel Nederland (m.u.v. Zeeland en noorden van Nederland) is zeer dichtbevolkt: meer dan 1000 inwoners per km2
In Duitsland is dit enkel in het Ruhrgebied, de wijze omgeving rond Frankfurt richting Munchen en bij de grote steden Hamburg en Berlijn.
Wat valt op als je de leeftijdsgrafiek van Duitsland vergelijkt met Nederland?
De verdeling van inwoners in Nederland van 0 tot 60 jaar is redelijk gelijk. Daarna is er krimp van ouderen.
In Duitsland is duidelijk zichtbaar dat er minder inwoners zijn in de categorie 0-20 jaar.
Wat is het verschil in leeftijdsopbouw tussen Nederland en Duitsland?En wat is ongeveer gelijk als je kijkt naar de leeftijdsopbouw?
Nederland heeft iets meer jongeren en iets minder 65-plussers dan Duitsland.
Het aantal 20-65-jarigen is ongeveer gelijk
Wat is het verschil tussen Duitsland en Nederland wat betreft natuurlijke bevolkingsgroei? Kijk naar grafiek op pag. 26
In Duitsland is er een sterfteoverschot
In Nederland is er een geboorteoverschot
Wat is een belangrijk onderdeel van mobiliteit (net zoals bij ons in de Randstad)?
Forensisme (woon-werkverkeerd)
Dit verbeterd door: snelwegen aanleggen en openbaar vervoer verbeteren