Summary De gezonde neonaat

-
198 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De gezonde neonaat

 • 1 De gezonde neonaat

 • Wat is een normaal gewicht van een voldragen baby?
  3,2 kg
 • Wat zijn de marches van gewicht wat normaal is voor een voldragen baby?
  2,6 - 4 kg
 • Wat is een normale lengte van een voldragen lengte?
  49 cm
 • Wat zijn de marches van lengte  wat normaal is voor een voldragen baby?
  46 - 52,5 cm
 • Wat is een normale hoofdomtrek van een voldragen baby?
  34cm
 • Wat zijn de marches van hoofdomtrek van een voldragen baby?
  32 - 36 cm
 • Wat is een normale temperatuur voor een neonaat?
  36,5 - 37,5
 • Wat is de normale ademhaling van de neonaat?
  40-50pm
 • Wat is een normale polsfrequentie voor een neonaat?
  100-180pm (gewoonlijk tussen 120 en 160, de pols neemt af met de leeftijd)
 • Hoe wordt de circulatie van een neonaat gemeten?
  - Auscultatie: opletten op harttonen, hartritme en hartruis
  - Palpatie ictus: Men kan de hartslag of ictus voelen, letten op ligging of kracht
  - Palpatie arteria femoral of arteria brachialis: Goed voelbaar is goede doorgankelijkheid
 • Wat is vernix caseosa? en wat is de functie?
  huidsmeer, beschermd tegen vruchtwater.
 • Wat zijn lanugo?
  donshaartjes, verdwijnt na de eerste week
 • Wanneer verdwijnt de caseaosa als de foetus nog in de baarmoeder is?
  rond de 40e week
 • Wat betekend een diep rode kleur bij een neonaat?
  plethora ->  door overdreven hoog aantal rode bloedlichaampjes, oververhitting of teveel zuurstof
 • Wat betekend een gele kleur bij een neonaat?
  icterus ->  bij merkbare geelzucht ligt het bilirubinegehalte boven 5 mg/dl

 • Wat betekend bleekheid bij een neonaat?
  kan gevolg zijn van asfyxie, anemie, shock of open ductus
 • Wat betekend een blauwe kleur bij een neonaat?
  - centrale cyanose (huid, tong, lippen): is gevolg van onvoldoende zuurstofverzadiging van het bloed, gewoonlijk door longaandoening of aangeboren hartafwijking 
  -  acrocyanose (enkel handen en voeten): normaal, of te wijten aan onderkoeling. Bij oudere baby’s kan het gevolg zijn van ondervulling of shock 
 • Wat betekenen blauwe plekken bij een neonaat?
  traumatische geboorte
 • Wat betekend een gebloemde huid bij een neonaat?
  cutis marmorata: kan normaal zijn, of door koude, ondervulling of sepsis. 
 • Wat is cutis marmota?
  een gebloemde huid
 • Wat is icterus?
  geelzucht, bilirubine ligt boven de 5mg/dl
 • Wat is plethora?
  Een diep rode kleur, door overdreven hoog aantal rode bloedlichaampjes, oververhitting of teveel zuurstof
 • Wat is milia?
  retentie in talgkliertjes: witte plekjes gewoonlijk op en rond de neus, op het voorhoofd en de kin 
 • Wat is  erythema toxicum?
  rode vlekjes van enkele millimeter met een kleine witte verhevenheid in het midden, meest opvallend rond de tweede of derde dag, kan tot de leeftijd van een week duren
 • Wat is luieruitslag?
  wordt veroorzaakt door te langdurig contact met natte en met stoelgang bevuilde luier, en is gewoonlijk bijbesmet met Candida albicans, een gist. Het zijn rode scherp begrensde vlekken, met kleine satellietletsels
 • Wat is een geboortevlek (naevus) 'ooievaarsbeet'?
  niet verheven vasculaire naevus, achterin de nek, in het midden van het voorhoofd en op de oogleden, verdwijnt in het eerste levensjaar 
 • Wat is een naevus flammaeus of wijnvlek?
  niet symmetrisch, verdwijnt niet met het ouder worden 
 • Wat is een caverneus hemangioom?
  dikke rode massa, groeit in de eerste levensmaanden, verdwijnt bijna altijd in de eerste levensjaren. 
 • Wat is een mongoolse vlek?
  blauwe plekken over het sacrum, verdwijnen rond de leeftijd van 4 jaar. Komen alleen voor bij getinte mensen
 • Wat weerspiegelt de voorste fontanel?
  Weerspiegelt de druk binnenin de schedel: vol, vlak, ingevallen, bomberend (verhoogde intracraniële druk)
 • Wanneer sluit de voorste fontanel?
  sluit tussen 9 en 10 maand
 • Wanneer sluit de achterste fontanel?
  sluit voor 4 maand

 • Wat zijn schedelnaden en wat is hun functie?
  moeten alle beweeglijk zijn op het moment van de geboorte: kroonnaad, saggitale naad, lambdanaad. 
  Op deze plaatsen wordt nieuw kraakbeen gevormd, dat wordt omgezet in bot om zo de schedel te laten groeien. De groei van de schedel volgt de groei van de hersenen. 
 • Wat is craniosynostose?
  Vergroeiing van de schedelnaden bij de geboorte, is abnormaal en geeft aanleiding tot abnormale groei. 
 • Wat betekend moulage?
  vervormbaarheid, de schedel wordt gemouleerd tijdens de baring, deze vervorming verdwijnt in enkele dagen 
 • Wat is caput succedaneum?
  Oedeem en/of bloeding in de onderhuidse weefsels, op het voorliggende deel; verdwijnt in enkele dagen 
 • Wat is cefaal hematoom?
  bloeding tussen bot en botvlies, begrensd door de schedelnaden, verdwijnt na een 6-tal weken 
 • Waar moet je op letten bij het controleren van de nek?
  - bewegelijkheid
  - Fractuur aan de claviculae, deze kunnen makkelijk breken bij een moeilijke bevalling, vooral bij zware baby's
  - Zwellingen, deze kunnen zich o.a. voordoen over de m. sternocleidomastoideus (bloeding) of over de ductus thyreoglossus (kyste) 
 • Wat is hypertelorisme?
  wijd uiteenstaande ogen, wordt bij een aantal aangeboren aandoeningen gezien
 • Waar let je op bij de controle van de ogen?
  symmetrie
  positie van de ogen
  Kleur bindvlies: 
  - wit -> normaal
   - geel -> icterus
  - rood -> bindvliesbloeding
  - blauw -> osteogenesis imperfecta
 • Waar let je op bij de controle van de oren?
  - vorm
  - aanhangsels 
  - positie (vb: trisomie 21) 
 • Waar let je op bij de neus?
  nakijken op doorgankelijkheid kan je doen met de aspiratiesonde: pasgeborenen zijn ‘obligate neusademers’ en komen in grote ademhalingsmoeilijkheden als de neus niet doorgankelijk is (bv. bij choanale atresie). 
 • Waar let je op bij de lippen?
  na enkele dagen worden de lippen wat harder en vormt zich gemakkelijk een blaartje op de bovenlip (zuigblaartje) 
 • Als je in de mond van een neonaat kijkt, waar let je op?
  Het gehemelte moet intact zijn (voelen met vinger)
  Epsteins parels (keratine tong)
  Dikte tong: dikke tong kan een syndroom zijn of een metabole stoornis
  Ranula: kystische zwelling op mondvloer onder de tong, verdwijnt gewoonlijk spontaan
  Mondslijmvlies: rood en vochtig
  Nakijken op spruw: infectie met candida albicans
 • Wat is een cilindrische vorm van de borstkas?
  dwarse en voorachterwaartse diameter zijn ongeveer even groot nakijken op evidente misvormingen (trechterborst, kippenborst)  
 • Wat is een symmetrische bij asymmetrie bij de borstkas?
  mogelijkheid van pneumothorax
normale ademhaling is vooral abdominaal en vaak nog onregelmatig van ritme (periodische ademhaling)
 • Wat doet de arts als hij de borstkas van de neonaat controleert?
  - Auscultatie: Luisteren naar de longen, letten op symmetrie, ademruis
  - Hartslag (ictus): locatie, frequentie en kracht
  - Observatie: borstklierstimulatie -> veroorzaakt door moederlijk oestrogeen, treedt op in de tweede helft van de eerste levensweek, duurt tot 10 dagen en kan leiden tot een echte secretie van melk (“heksenmelk”)
 • Uit welke 3 bloedvaten bestaat de navelstreng?
  Bestaat uit 3 bloedvaten ingebed in de gelei van Wharton: 2 arteries: samengetrokken met dikke wand,
 1 vene: openstaand bloedvat met slappe wand
 • Waaruit bestaat de verzorging van de navelstreng?
  De navelstreng moet droog gehouden worden en regelmatig worden ontsmet om besmetting te voorkomen. 
 • Wanneer wordt de navelstreng afgestoten?
  Na mummufiering wordt hij afgestoten tussen de 5e en 10e dag.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar wordt naar gekeken bij sociaal en emotioneel gedrag?
glimlachen en sociale interactie -> 6 weken
scheidingsangst -> 8 maanden
zelfredzaamheid, eten, potje, aankleden -> vanaf 6 maanden 
symbolisch spel -> 18-24 maanden
sociaal gedrag -> omgeving verkennen
Waar wordt naar gekeken bij spraak, taal en gehoor?
herkennen van geluiden en vocalisatie
Frazelen -> eerste klanken, worden woordjes etc.
Eenvoudige woordjes en het begrijpen van eenvoudige bevelen
tweewoordzinnetjes en meer
eenvoudige en complexere gesprekken.
Waar wordt naar gekeken bij de fijne motoriek en zicht?
fixeren, volgen -> vanaf 6 weken alert kijken
naar handen kijken -> rond 3-4 maanden
grijpen -> primitieve reflex, na 6 maanden in staat een voorwerp met de volle hand pakken. 9-10 maanden pincetgreep
voorwerpen vasthouden en doorgeven -> rond 6 maanden
manipulatie van kleine voorwerpen -> dit neemt geleidelijk toe.
Waar wordt naar gekeken bij de grove motoriek?
spiertonus -> neemt geleidelijk toe.
hoofdcontrole -> bij pasgeborene maar weinig hoofdcontrole. Komt ronde de 6e week
primitieve reflexen -> worden onderdrukt door de vrijwillige motorische controle en zijn allemaal verdwenen ronde 6 maanden.
Zitten -> rond 6 maanden
voortbewegen -> 10maanden stappen rond meubels, 1 jaar stappen.
Welke 4 aspecten worden steeds nagekeken bij het evalueren van de ontwikkeling?
grove motoriek
fijne motoriek en zicht
horen en spreken
sociaal gedrag
Waarvoor wordt het Rotavirusvaccin gegeven?
Levend verzwakt vaccin, wordt oraal toegediend en beschermt de zuigeling tegen ernstige uitdroging door rotavirusgastro-enteritis. Rotavirus was voor de vaccinatie verantwoordelijk voor de helft van de gastro-enteritis bij zuigelingen. 
Waarvoor wordt het pneumokokkenvaccin gegeven?
te beschermen tegen de 7 meest voorkomende pneumokokkenstammen. Deze bacteriën kunnen infecties geven van de luchtwegen, zoals bronchitis, longontsteking en oorontsteking. In sommige gevallen kunnen ze echter ook levensbedreigende infecties veroorzaken zoals hersenvliesontsteking en bloedbesmetting (sepsis).
Wanneer wordt het pneumokokkenvaccin gegeven?
Vanaf 2 maanden
Wat is meningokok C?
Meningokokken zijn verantwoordelijk voor hersenvliesontsteking, waarvan vooral de vormen die gepaard gaan met huidbloedingen vaak een zeer snelle en fatale afloop kennen.
Wanneer wordt het vaccin tegen Meningokok C gegeven?
vanaf de leeftijd van 12 maanden