Summary De gouden eeuw in perspectief : het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst in later tijd ; [tekstboek bij de cursus Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit te Heerlen]

-
ISBN-10 9061683750 ISBN-13 9789061683759
250 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De gouden eeuw in perspectief : het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst in later tijd ; [tekstboek bij de cursus Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit te Heerlen]". The author(s) of the book is/are Frans Grijzenhout. The ISBN of the book is 9789061683759 or 9061683750. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De gouden eeuw in perspectief : het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst in later tijd ; [tekstboek bij de cursus Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit te Heerlen]

 • 1 Liefhebbers

 • Waarin wordt het beeld van de Gouden eeuw grotendeels in opgebouwd?
  In de 19e eeuw
 • Waar is de verzamelpraktijk in Europa een afspiegeling van?
  Voor het begrip  van de bijzonder positie van Nederland
 • 1600-1800
 • 1.2 De gelukkige scildereeuw

 • Cornelis v.d. Noorde
 • Welke verandering was er in de 17e eeuw?
  Interieur veranderde, speciale schilderkamer.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In geleerde kunsttheorie vd 17e lag nadruk op:
opvoedkundige betekenis van historieschilderkunst en op de beste wijze om die tot uitdrukking te brengen.
Welk categorie was het hoogst bereikbare in de schilderkunst?
Historieschilderkunst; hiervoor ontbrak het in NL echter aan opdrachtgevers (RK en vorsten). Deze voorkeur ook in theoretische werken van: Van Mander, Van Hoogstraeten en later Gerard de Lairesse
Welke NL auteur borduurde voort op Vasari's stramien van leven in een tijd van herstel en opbloei der kunsten? p.22
Carel van Mander in 'Schilderboek' 1604
1. Beeld GE grotendeels ontstaan in: 2. In renaissance bedoelde men met GE:
1. 19e E.
2. De klassieke oudheid. Opvatting duurde tot 1700-1800.
Periode Gouden Eeuw? p.19
ca 1580-ca 1680
Passage Lemmens - De schilder en zijn atelier - Natuurlijk talent dat in gilden tekort werd gedaan.Hoe is de huidige opvatting.
Recent (Miedema) ziet men gilde niet als verplichting maar als voordeel - bescherming. Wel zoeken schilders afscheiding van handwerklieden.
fragment Briels - De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630Noem een aanhanger van bovengenoemde stelling
Alpers
fragment Briels - De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630Ter ondersteuning van welke these zou dit feit aangevoerd kunnen worden"?
Dat kunsthistorische werk van Z-nederlanders is, zou kunnen verklaren dat de theorie classicistisch is en de praktijk naturalisstisch.
Geef verschil Bredius en Martin
Bredius verzamelt feiten, legt geen verbanden, analyseert niet. Martin zoekt wel samenhang. Wil door feiten uit het leven van de schilder zijn werk begrijpen.
J. Evelyn - in zijn dagboek - The diary of John EvelynWelke bezwaren zijn door Montias naar voren gebracht?
 • een individueel geval (de observatie van Evelyn) is een te zwakke basis voor generalisaties
 • op grond van andere bronnen is E's observatie dat er veel in schilderijen werd geinvesteerd bij gebrek aan land om geld in te beleggen - onjuist gebleken