Summary De grondslag van het vermogens- en ond.recht 2 ond

-
ISBN-13 9789001780012
1190 Flashcards & Notes
36 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De grondslag van het vermogens- en ond.recht 2 ond". The author(s) of the book is/are Mr A M M M van Zeijl. The ISBN of the book is 9789001780012. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De grondslag van het vermogens- en ond.recht 2 ond

 • 1 Inleiding ondernemingsrecht

 • Het doel van de onderneming  is een productieproces op gang te brengen  en in stand te houden door investeren van vermogen en productiemiddelen
 • Beroep

   

 • Overweging voor keuze van rechtsvorm:
  * aansprakelijkheid
  * doel
  * fiscus
  * aantrekken kapitaal
  * bestuurbaarheid
  * invloed geven of niet
  * uitstraling
  * continuiteit
 • Het doel van de bedrijfsorganisatie is het structureren van die organisatie
 • met welke 3 begrippen heeft men van oudsher gewerkt in het ondernemingsrecht?
  beroep,bedrijf,onderneming
 • Wat is een onderneming
  Een onderneming is een doelgericht samenwerkingsverband van mensen en middelen
 • Wat is een beroep ?
  Iedere maatschappelijke werkkring waarmee iemand een inkomen verwerft.

 • Wanneer heeft iemand een bedrijf en is hij niet in dienstbetrekking ?
  Wanneer hij werkzaamheden verricht die niet voortkomen uit een dienstbetekking.
 • Wat is een verder vereiste voor het hebben van een bedrijf ?
  Men moet regelmatig als zodanig optreden. Geen freelance dus!
  En men moet openlijk in een zekere kwaliteit optreden.
 • Wat is een onderneming en waaruit bestaat deze ?
  Verzamelbegrip voor bedrijven die naar buiten toe in een bepaalde vorm optreedt. Bijvoorbeeld als NV,BV, Cooperatie

 • Wat is een verschil tussen beroep en bedrijf?
  Bij een beroep is sprake van persoonsgebonden werkzaamheden van intellectuele en artistieke aard.
 • Noem een aantal vrije beroepsbeoefenaars ?
  Notarissen, asvocaten, artsen, accountant
 • Een stille maatschap (vennootschap), een vereniging en stichting voeren in de regel geen onderneming. Doen zij dit we; dan moeten zij aan een aantal vereisten voldoen. 
 • Wat is het recht op een handelsnaam ?
  Degene die de naam het eerst gebruikt heeft er recht op.
 • Het recht op een handelsnaam kan nooit kan nooit los van de onderneming gaan. 
 • Verbodsbepalingen mbt handelsnaamwet staan in artikel 3-5 HNW
 • Wat kun je doen wanneer iemand onjuist een handelsnaam voert ?

  1. Actie ondernemen wegens onrechtmatige daad 6:162 BW

  2. Middels een verzoekschrift tot de kantonrechter wenden. art.6.1 HNW


 • Aan welke drie verplichtingen moet een ondernemer voldoen ?
  1. Publicatieplicht
  2. Administratie voeren
  3. Instellen ondernemingsraad
 • Wie kan naast de kantonrechter tevens een verzoek doen tot wijziging handelsnaam ?
  De Kamer van Koophandel.

 • In welke wet staan de criteria voor inschrijving in het handelsregister ?
  Ingevolge artikel 5 en 6 van Hrgw ( handelsregisterwet)

 • Zijn besstuurders van rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor rechtshandelingen die zij verrichtten wanneer zij nog niet staan ingeschreven in het Handelsregister ?
  JA
 • Naast  publicatie in de staatscourant moet een opgerichte NV of BV nog ergens vermeld staan ? 
  Centraal elektronisch platform.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.