Summary de grondslagen van de chinese geneeskunde

-
ISBN-13 9782872931682
607 Flashcards & Notes
22 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • de grondslagen van de chinese geneeskunde
 • giovanni maciocia
 • 9782872931682
 • 3rd

Summary - de grondslagen van de chinese geneeskunde

 • 1 Deel 1 Algemene theorie

 • Wie is de grondlegger van Confucianisme binnen de Chinese cultuur?
  Conficius ( Kong Zi)
 • Leg het basisprincipe van Confucianisme binnen de Chinese cultuur uit?
  Confucius werd gezien als de hersteller van tradities. Het kennen van die tradities was dus een eerste voorwaarde, en de kern tot behoud van de orde is het juiste gedrag.
 • Leg het basisprincipe van Daoisme binnen de Chinese cultuur uit?
  Wu Wei ( handelen door niet te handelen); zo min mogelijk ingrijpen in de processen zoals die plaatsvinden en het eigen handelen niet laten beheersen door hetgeen men wil bereiken, maar eenvoudig deelhebben aan de spontaniteit van de weg.
 • Wat hoort bij Extern, yin of yang
  Yang
 • Leg het basisprincipe van boeddhisme binnen de Chinese cultuur uit?
  boeddhisten geloven dat men bevrijd kan worden uit de cirkel van wedergeboortes door het volgen van de door de Boeddha onderwezen "middenweg". De belangrijkste aspecten van deze middenweg zijn het uitbannen van alle materiële verlangens, het zich ethisch gedragen, en het ontwikkelen van de geest.
 • Wie zijn de grondleggers van het Daoisme binnen de Chinese cultuur?
  Lao Zi en Zhuang Zi
 • Wie is de grondlegger van het boeddhisme binnen de Chinese cultuur?
  Gautama Boeddha
 • Zàngfǔ
  Yin- en Yang-organen
 • wǔzàng
  vijf Yin-organen
 • xīn
  hart
 • gān
  lever
 • milt
 • fèi
  longen
 • shèn
  nieren
 • xīnbāo
  pericard
 • liùfǔ
  zes Yang-organen
 • dǎn
  galblaas
 • wèi
  maag
 • dàcháng
  dikke darm
 • xiǎocháng
  dunne darm
 • pángguāng
  blaas
 • sānjiāo
  driewarmer
 • nǎo
  hersenen
 • suǐ
  merg
 • botten
 • dǎn
  galblaas
 • mài
  bloedvaten
 • zǐgōng
  uterus
 • Wǔ shén
  5 mentale entiteiten
 • shén
  geest
 • hún
  etherische, lichte of astrale ziel
 • lichamelijke, zware of stoffelijke ziel
 • intentie, gedachte en denken
 • zhì
  wilskracht, ambitie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • De grondslagen van de Chinese geneeskunde
 • Maciocia
 • or
 • 2005

Summary - De grondslagen van de Chinese geneeskunde

 • 1 Yin Yang

 • Beschrijf Yang Leegte
  De verwarmende en beschermende functie van het Qi is verstoord.
 • Noem de 4 wetmatigheden van yin-yang
  Dualiteit, scheppen, controleren, gaan in elkaar over
 • Wat zijn de symptomen van Yang Leegte
  Kouwelijkheid, helder bleek gelaat, koude ledematen, geen dorst, verlangen naar warme dranken, losse stoelgang, frequente en bleekgekeurde urine. Pols zwak en Tong is bleek en vochtig.
 • Wat is de basisbehandeling bij yang leegte
  Yang versterken (moxa)
 • Welke organen worden het meest aangetast door Yang Leegte?
  Milt, Nier, Long, Hart en de Maag.
  Milt Yang leegte is een stadium verder dan Milt Qi leegte.
  Door blootstelling aan koude en vochtige omgeving. Yang faalt er dan in om de boel te verwarmen en te beschermen waardoor er koude ledematen, koud gevoel en koude symptomen ontstaan.
  Nier Yang Leegte kan ontstaan door excessieve seksuele activiteit, het verzwakt het yang. Als de Nier deficiënt is dan faalt het vuur van ming men erin om het lichaam te verwarmen. Wat dus het koude gevoel veroorzaakt. en dus koude gevoel van de rug en knieën geeft. Nier Qi heeft ook onvoldoende qi om de botten en rug stevigheid te geven en veroorzaakt dus zwakte van de benen en knieën en rugpijn.
  Nier Yang leegte faalt er in om het Jing te verwarmen en te daardoor onthouden word van voeding en dus ook de seksuele energie minder word. Als nier yang minder is faalt het om de vloeistoffen transformeren en gaan dan accumuleren wat in overvloedige en heldere mictie resulteert. Als de vloeistoffen onder de huid accumuleren krijg je oedeem in de benen. ALs nier yang deficiënt is kan het de hersenen niet voeden en krijg je duizelingen en als het de oren niet verhelderd veroorzaakt het tinnitus.
  Long Yang Leegte is synoniem voor Long Qi leegte: Long zorgt voor Qi daling> niet dalen is hoest, sterkte van stem verminderd, Wei Qi word zwakker en daardoor meer zweten. Wei Qi verwarmt niet meer door yang leegte en ontstaat weerzin voor koude. Wei Qi niet sterk genoeg dus beschermd niet meer goed en vatbaar voor invasies voor EPF's.
  Hart Yang leegte hier kan het bloed niet meer naar de extremiteiten getransporteerd worden om ze te verwarmen: koudegevoel en koude handen zijn dan het gevolg. In de thorax geeft hart yang leegte het volheidsgevoel omdat hart yang de Qi niet meer kan laten circuleren en leidt tot stagnatie van Qi in de thorax.
  Maag Yang leegte(eigenlijk maag qi leegte): oorzaak is dieet gebonden, door te weinig Qi kan er dus geen nahemelse Qi gemaakt worden en lijden alle andere organen hierdoor.
  Vermoeidheid is belangrijkste symptoom. Maag qi faalt om te dalen wat een vol gevoel geeft. omdat maag deficiënt is is milt ook deficiënt omdat ze nauw met elkaar verbonden zijn.
 • Wat is de basisbehandeling bij excess yin
  Kou verdrijven (moxa)
 • Beschrijf Qi leegte
  Het qi maakt deel uit van het Yang. Bij Qi leegte is de transformatiefunctie van het Qi aangetast.
 • Noem de 4 verstoringen binnen yin-yang
  Teveel yang/yin, te weinig yang/yin
 • Wat zijn de symptomen van Qi Leegte
  Bleek gelaat, zwakke stem, lichte transpiratie, lichte dyspnoe(kortademigheid), losse stoelgang, slechte eetlust.
  Pols is leeg
 • Noem de 5 pijlers van Tcm
  Filosofie         = yin-yang
  Fysiologie      = Zangfu en jingluo
  Pathologie    = modellen zoals wuxing, zangfu en jingluo
  Diagnostiek  = anamnese, tong, pols, observatie, hara
  Behandeling = Shiatsu therapie
 • Welke organen lijden het meest aan Qi leegte?
  Long en Milt.
  Long omdat de long Qi controleert en dus erin faalt om de ademhaling te controleren.
  Milt omdat de Milt Qi produceert en dus erin faalt om de transformeren en transporteren.
 • Noem symptomen yang excess
  Warm hebben, dorst, donkere urine
 • Wat is Bloed Leegte?
  Bloed maakt deel uit van het Yin en langdurige leegte van bloed leidt tot droogte, droog haar en insomnia.
 • Noem symptomen yin excess
  Koud hebben, koude ledematen, pijn, bleek zien, lichte urine
 • Wat zijn de symptomen van Bloed leegte?
  Dofbleek gelaat, bleke lippen, wazig zicht, vermoeidheid, droog haar, slecht geheugen, paresthesieen of tintelingen, insomnia, niet overvloedige menstruaties.
  Pols is ruw en dun. Tong is bleek en dun.
 • Noem symptomen yang leegte
  Koud hebben graag een kruik/deken, koude ledematen, lichte urine
 • Welke organen worden het meest aangetast door Bloed leegte ( Xue Xu)
  Hart, Lever, Milt.
  Hart geeft bleek gelaat, bleke lippen, bleke tong en insomnia.
  Omdat hart functie oa is geeft kleur aan het gelaat. en insomnia omdat de hun met de voetjes in de hart/ Shen geankerd is. als er dus bloed leegte is heeft de Hun dus geen 'grip' meer en kan de hun niet ankeren.

  Lever geeft wazig zicht( opent zich in de ogen), paresthesieën of tintelingen en weinig menstruatie. 

  Milt geeft vermoeidheid. omdat de milt verantwoordelijk is voor de aanmaakt van bloed.
 • Noem symptomen yin leegte
  Warm in de namiddag, droge mond kleine slokjes, droge huid/ogen
 • Beschrijf Yin leegte.

  Is een deficiëntie van Yinsubstanties, vloeistoffen en bloed.Bij Yin leegte is er meer yang dan Yin en dus komen er symptomen als warmte gevoel in de middag en avond, droge keel 's nachts, nachtzweten, dun lichaam, pols is oppervlakkig en tong is rood en droog, zonder beslag.
 • Wat is de basisbehandeling bij excess yang
  Hitte klaren
 • Yin Yang disharmonieën
  - Het Yang in een Yang exces is 3 soorten: 1:een Pathologische warmte. een wind warmte of zomerwarmte. 2:Warmte die intern gegenereerd word door emoties of dieet. 3:Warmte die ontstaat door transformatie van andere pathogene factoren , bijv. externe wind, wind koude verandert zich in warmte.
  Symptomen: Warmte gevoelens, Dorst, donkere urine
  Behandelprincipe: warmte elimineren, geen moxa

  - Het Yin in een Yin exces is 4 soorten:1: een externe yin pathogene Kou zoals wind koude, koude vocht, 2: Externe Koude die rechtstreeks het interne penetreert in Maag, Darmen of Uterus. 3:intern gegenereerd vocht of flegma ( komt meestal door yang leegte, maar vocht en flegma zijn yinpathogene factoren en een type yin exces, omdat ze een accumulatie zijn van yinne pathogene vloeistoffen zijn), 4: externe koude  die de kan de meridianen en gewrichten aantasten/vallen( en een syndroom van pijnlijke obstructie veroorzaakt).


  Symptomen: Koudgevoel, pijn, koude ledematen, bleekgekleurde urine.
  Behandelprincipe: Koude verjagen, moxa

  - Het Yang in Yang leegte is een fysiologische warmte, dus Yang Qi. oftewel een gebrek aan normale yang Qi, een deficiëntie van Yang Qi. Yang leegte leidt tot koude leegte, waardoor er koude symptomen ontstaan; koudegevoel, verlangen naar warmte, koude ledematen.
  Kan ook door dieetfactoren door excessief gebruik van koude voedingsmiddelen, excessief werk of overwerk.
  Yang leegte kan ook door koude exces veroorzaakt worden; als het te lang in het lichaam blijft tast dit na lange tijd het Yang Qi aan en leidt dit tot Yang leegte.
  Behandelprincipe: Yang Tonifiëren, moxa

   - Het Yin in Yin leegte omvat het excessieve verbruik van organische vloeistoffen, Jing of bloed. Belangrijkste oorzaak is overwerk. Kan ook door warme exces veroorzaakt worden. Als het lange tijd aanblijft leidt ze tot warmte leegte.
  - yin leegte symptomen: droogte, droge mond smiddags, droge huid, droge ogen.
  Tong: weing beslag, kleur is normaal.
  - organen die het meest lijden onder yin leegte: hart,long, nier, lever en maag
  Behandelprincipe: Yin voeden, geen moxa
 • Wat is de basisbehandeling bij yin leegte
  Yin voeden
 • Beschrijf warmte leegte
  Warmte leegte ontstaat uit Yin Leegte.
  Oorzaken zijn dus hetzelfde als Yin leegte:
  Overwerk, onregelmatig eten, excessieve sex, heftig bloedverlies.
  warmte leegte veroorzaakt  vage mentale rusteloosheid die 's avonds verergert, angst en niet stil kunnen zitten. frequent wakker worden s' nachts.
  symptomen: warmte gevoel middag of avond, droge mond met verlangen kleine slokjes te drinken. droge keel in de nacht, nacht zweten. warmte gevoel thorax, handpalmen en voetzolen, droge stoelgang, weinig en donkergekleurde urine.
  Pols: oppervlakkige - lege en snelle pols
  Tong: Rood zonder beslag.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de klinische manifestaties van Oplaaiend Hart Vuur
Palpitaties, bittere smaak 's ochtends na een slechte nachtrust, donkergekleurde urine of bloed in de urine, insomnia, door dromen verstoorde slaap, rood gezicht, mentale rusteloosheid, gejaagd gevoel, hittegevoel, dorst, tong-en mondulceraties.

Tong = rood, de punt is roder en gezwollen met rode puntjes, geel beslag. Er kan een centrale fissuur zijn die tot aan de punt gaat.

Pols = vol-snel-overvloeiend, vooral op de linker cun positie. Het kan ook gejaagd aanvoelen (snel en stopt op onregelmatige intervallen)
Welke Leegte syndromen van het Hart zijn er?
Hart Qi Leegte
Hart Yang Leegte
Hart Yang Collaps
Hart Bloed Leegte
Hart Yin Leegte
Welke Volte syndromen van het Hart zijn er?
Oplaaiend Hart Vuur
Slijm Vuur kwelt het Hart
Slijm dat de Shen benevelt
Hart Qi Stagnatie
Obstructie van de Hart meridiaan
Een 50-jarige dame lijdt aan nachtzweten, lage rugpijn, Hitte gevoel van het gezicht 's avonds en 's nachts een droge mond.De tong is rood, roder op de punt en gepeld.De pols is zwak en heel diep en zwak op beide Chi posities.Wat is je diagnose?
Hart Yin Leegte met Hart Nier Leegte en Lege Hitte van het Hart
Welke punten kun je gebruiken bij Hart Yin Leegte?
HE-7 voedt Hart Bloed en Hart Yin en kalmeert de Shen
REN-14 en REN-15 kalmeren de Shen (vooral REN-15 als er uitgesproken angst en mentale rusteloosheid is)
REN-4 voedt het Yin en verankert de Shen
HE-6 voedt Hart Yin en, in combinatie met HE-7 stopt het nachtzweten
SP-6 voedt het Yin en kalmeert de Shen
KID-7 tonifieert de Nier en, in combinatie met HE-6 stopt het nachtzweten

(Dus HE-6 + KID-7 tegen nachtzweten)
Wat is het behandelingsprincipe bij Hart Yin Leegte?
Voedt Hart Yin en kalmeer de Shen. Overheerst de Lege Hitte, dan de Lege Hitte elimineren.
Met welk Leegtesyndroom gaat Hart Yin Leegte vaak samen (of wordt daardoor ook wel veroorzaakt)
Nier Yin Leegte. 
Water is namelijk deficiënt waardoor Nier Yin niet in staat is om te stijgen zodat het het Hart kan voeden en afkoelen. Omdat Hart Yin te weinig gevoed wordt door Nier Yin leidt dit uiteindelijk tot de oplaaiing van Hart Lege Hitte. 

Ook Lever Yin Leegte kan tot Hart Yin Leegte leiden
Welk symptoom is typerend voor Yin Leegte?
Mentale rusteloosheid (xin fan, wat betekent het Hart is geërgerd).
Patiënt is geërgerd en kan niet stilzitten zonder dat hier een reden voor is. Dit gaat samen met een warmtegevoel in het gezicht, typisch in de late avond.
Wat is het tongbeeld bij Lege Hitte? (voortvloeiend uit Yin Leegte)
Rood zonder beslag, rodere punt met rode puntjes. (Rode punt met rode puntjes is de oplaaiing van Hart Lege Hitte, de punt weerspiegelt de conditie van het Hart)

Opmerking: een tong zonder beslag  maar met een normale kleur = Yin Leegte
Wat zijn de symptomen van Lege Hitte wat voortvloeit uit Yin Leegte?
Blosjes op de wangen, warmte van de vijf palmen, warmtegevoel vooral 's avonds.