Summary De imagineer ontwerp beleving met betekenis

-
ISBN-10 9046902765 ISBN-13 9789046902769
210 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De imagineer ontwerp beleving met betekenis". The author(s) of the book is/are Gabriëlle Kuiper Bert Smit. The ISBN of the book is 9789046902769 or 9046902765. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De imagineer ontwerp beleving met betekenis

 • 1 Veranderende focus in de westerse economie

 • Wanneer valt jouw aanbod op?
  Als het uniek is.
 • Het opvallen van een aanbod is niet genoeg, wat moet het aanbod ook hebben?
  Het aanbod moet onthouden worden.
 • Wanneer blijft een aanbod plakken?
  Als het relevant en betekenisgevend is.
 • Wat moet er nog gebeuren als jouw aanbod al uniek is en onthouden kan worden?
  Doorvertellen.
 • Wat is de sleutel van succes van Dan en Chip Heath?
  Simple
  Unexpected
  Concrete
  Credible
  Emotional
  Stories
 • 1.1 Overgang naar een andere economie

 • Wat zijn de ontwikkelingen die maken dat aanbidders om op lange termijn te overleven de relatie en binding met de klant centraal moeten stellen?
  • De toegenomen economische waarde van authentieke belevenissen.
  • Het overaanbod.
  • Een veranderend behoefte- en waardepatroon van de consument als gevolg van toegenomen welvaart.
  • De invloed van de opkomende economieën. 
 • 1.1.1 De toegenomen economische waarde van authentieke belevenissen

 • Wat is te zien in de economische ladder van Pine en Gilmore?
  Dat waarde verhoogt kan worden door een toevoeging aan de belevenis.
 • 1.1.2 Overaanbod en het selectieproces van de consument

 • Hoe komt het dat er een overaanbod ontstaat?
  Dit komt doordat markten in het algemeen veel toegankelijker zijn geworden voor nieuwe toetreders.
 • Hoe komt het dat het toegankelijker is geworden voor nieuwe toetreders?
  Doordat technologie, transport en communicatiemiddelen de afgelopen decennia vele malen goedkoper zijn geworden, is het vaak mogelijk om tegen relatief lage investeringen in een markt te stappen of een nieuwe (niche)markt te beginnen.
 • Hoe kweek je loyaliteit?
  Loyaliteit kweek je met betekenisvolle belevenissen rond het merk, die ervoor zorgen dat er bij de afnemer een gevoelsmatige respectvolle 'vriendschapsrelatie' groeit.
 • 1.1.3 De veranderde rol van de consument: prosumers en cocreatie

 • Wat is een prosumer?
  Als een consument wordt betrokken bij het waarde-creërende productieproces.
 • Wat zijn de twee sectoren dat Toffler hanteert voor zijn indeling van het westerse economisch systeem?
  Sector A = Gebruikswaardensector
  Sector B = Ruilwaardensector 
 • Wat is een gebruikswaardensector?
  Hieronder valt alle arbeid die mensen onbetaald doen voor zichzelf, familie, vrienden en sociale relaties.
 • Wat is een ruilwaardensector?
  Hierbinnen worden goederen en diensten geproduceerd die bedoeld zijn voor de verkoop of het ruilen.
 • Wat is correctie?
  Samen met de consumenten het merk opbouwen door middel van gezamenlijke productie. Een gedeelde ervaring waarbij de consument onderdeel wordt van het productieproces.
 • Wat is crowdsourcing?
  Cocreatie via het internet.
 • 1.1.4 De invloed van opkomende economieën

 • Wat zijn de BRIC-landen?
  Brazilië, Rusland, India en China.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.