Summary De kern van de administratieve organisatie

ISBN-10 9001833950 ISBN-13 9789001833954
404 Flashcards & Notes
40 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De kern van de administratieve organisatie". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001833954 or 9001833950. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De kern van de administratieve organisatie

 • 1.1 Organisatie

 • Wat is een organisatie?
  Een samenwerkingsverband van mensen die met behulp van de inzet van middelen (input) een bepaalde prestatie leveren (output) om daarmee een doel te bereiken.
 • Welke vormen van input zijn er?
  Geld, goederen, mensen en informatie.
 • Wat houdt de agencytheorie in?
  De principaal (eigenaar) en de agent (leiding) hebben verschillende belangens. Ook is er sprake van informatieassymetrie.
 • Uit welke twee onderdelen bestaat informatieassymetrie?
  Hidden action (principaal weet niet of agent zijn best doet of juiste handelingen verricht) en hidden information (principaal weet niet of agent juiste informatie doorgeeft).
 • 1.2 Besturing van de organisatie

 • Uit welke drie onderdelen bestaat planning?
  Strategie formuleren, concrete doelen/plannen maken, budget opstellen
 • Als de organisatie doelstellingen niet haalt dan zal bijsturing moeten plaatsvinden.
 • Wat is het verschil tussen een missie, een visie en een strategie?
  Een missie geeft het bestaansrecht aan van een organisatie, een visie is een verklaring van de doelstellingen van de organisatie op (middel)lange termijn en een strategie geeft aan hoe de organisatie een doel wil bereiken.
 • Het DESTEP-model kan helpen bij het formuleren van een strategie. Waar staat DESTEP voor?
  Demografisch, Economisch, Sociaal, Technologisch, Ecologisch, Politiek-Juridisch
 • De doelen en plannen moeten SMART geformuleerd worden.
 • Welk doel heeft het tactisch niveau?
  Het vertalen van een strategie naar een uitvoering.
 • Het tactisch niveau is in handen van het middle management.
 • Wat houdt planning en control in?
  Het bepalen van doelen, hoe die te bereiken, en het bewaken van de voortgang van het halen van de doelen
 • Ex-post is controle tijdens/na het proces en ex-ante is controle voor het proces.
 • Tactische informatie komt van binnen de organisatie en strategische informatie komt van buiten de organisatie.
 • Wat is operationele informatie?
  Informatie die nodig is om de doelstellingen te behalen.
 • De tactische en strategische informatie is meer samengevatte informatie, ook wel geaggregeerde informatie genoemd.
 • Het gegevensverwerkend proces is het proces waarin gegevens worden gemeten en vastgelegd om daaruit informatie te herleiden.
 • Wat houdt het cybernetische principe in?
  De werkelijkheid wordt afgezet tegen een voorafgestelde norm en wordt zo nodig bijgestuurd.
 • 1.3 Informatieverzorging

 • Wat is het verschil tussen informatie en gegevens?
  Gegevens zijn 'gewoon' woorden en cijfers en informatie zijn gegevens die nuttig voor mij zijn.
 • Waaruit bestaat het informatieverzorgingsproces?
  • Gegevens verzamelen en vastleggen
  • Gegevens verwerken
  • Informatie verstrekken
 • Je functie bepaalt je informatiebehoefte.
 • Welke drie kwaliteitseisen worden er aan informatie gesteld en wat houden ze in?
  1. Begrijpelijkheid; informatie is goed te begrijpen en te gebruiken.
  2. Relevantie; informatie moet effectief en tijdig zijn.
  3. Betrouwbaarheid; informatie moet juist en volledig zijn.
 • Wat zijn de vijf randvoorwaarden aan het productieproces?
  1. Baten groter dan kosten
  2. Flexibiliteit
  3. Continuïteit
  4. Betrouwbaarheid en controleerbaarheid
  5. Privacy
 • Wat is eilandautomatisering?
  Gebruik van verschillende computersystemen voor verschillende functies.
 • Wat is een voordeel van een ERP-systeem?
  Alle gegevens liggen opgeslagen in één database, zodat dezelfde gegevens toegankelijk zijn voor alle afdelingen.
 • Wat zijn twee nadelen van een ERP-systeem?
  1. Duur, complex en een laag implementatieproces
  2. Geen maatwerkoplossingen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Leg uit, wat betekent general computer controls?
Alle maatregelen om het IT-systeem heen.
Leg uit, wat betekent application controls?
Alle controls in een programma.
Noem vier functies van een budget.
Planning, coördinatie, autorisatie, taakstelling, beheersing en verantwoording.
Teken en beschrijf de PDCA-cirkel.
Act      --    Plan
   |                |
Check --    Do
Wat is een escrow-overeenkomst?
Een escrow-overeenkomst houdt in dat de broncode bij een notaris bewaard wordt en in geval van calamiteiten aan de opdrachtgever toekomt.
Wat is broncode?
Dit zijn de echte progammeerregels.
Wat is EDI?
Electronic Data Interchange.
Noem 4 application controls.
1. Invoercontroles.
2. Opslag in gegevensverzamelingen.
3. Transmissiecontroles.
4. Uitvoercontroles.
Noem 5 voorbeelden van general computer controls.
1. Organisatie van de ICT.
2. Ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen.
3. Functiescheidingen doorgevoerd in de ICT.
4. Continuïteit van de ICT.   
5. Internettoepassingen.
Wat is cloud computing?
Dit is een vorm waarbij bedrijven alleen voor het gebruik van software betalen gedurende de tijd dat ze de software daadwerkelijk benutten.
De software is in de cloud en wordt ter beschikking gesteld door een ASP.