Summary De Koude Oorlog : een nieuwe geschiedenis (1917-1991)

-
ISBN-10 9033468484 ISBN-13 9789033468483
366 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Koude Oorlog : een nieuwe geschiedenis (1917-1991)". The author(s) of the book is/are Yvan Vanden Berghe m m v Doeko Bosscher Rik Coolsaet. The ISBN of the book is 9789033468483 or 9033468484. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De Koude Oorlog : een nieuwe geschiedenis (1917-1991)

 • 1.2 De Amerikaans-Russische relaties tot 1917

 • Wanneer waren waren de verhoudingen tussen Rusland en Amerika vriendschappelijk + VB?
  De eerste driekwart van de 19e eeuw, ook al schuwden zij elkaars politiek-maatschappelijke systeem. Maar hun afkeer tegen het Britse-imperialisme deelden zij.

  In 1867 verkocht de Russische Tsaar Alaska aan Amerika, dit was een hoogtepuint in de Amerikaans-Russische relaties.
 • Wanneer veranderde de vriendschappelijke houding tussen Amerika en Rusland?
  In de laatste kwart van de negentiende eeuw. De publieke opinie in de VS keerde zich tegen de tsaristische onderdrukking van de oppositie en de jodenvervolging.

  Het kwam tot diplomatieke spanningen toen Rusland meer invloed in Mantsjoerije begon te verwerven en gebruik maakte van de Bokseropstand om heel Mantsjoerije te bezetten. De VS wilde zelf markten in China en Mantsjoerije veroveren en zij wilden niet dat de Russen er een monoploliepositie zouden verwerven
 • 1.3.1 De Februari- en Oktoberrevoluties

 • Hoe won Lenin de harten van boeren?
  Door hun toe te laten zich los te maken van hun heersers (de lijfeigenschap was er nog) en dit zorgde voor een grote uitbarsting van geweld.

  In de Steden wist Lenin de macht te concentreren in zijn partij, en was van plan later door middel van een uitgebouwd terreurapparaat het hele land opnieuw te onderwerpen.
 • Wat wilde het Russische volk vooral tijdens de oorlog?
  Brood, land en vooral vrede.
 • Waarom brachten Duitsers Lenin naar Rusland toe?
  Omdat zij wisten dat Lenin de oorlog wou staken, waardoor ze hun troepen uit het oostelijke front konden terugtrekken en op het westelijke fronte en doorbraak konden forceren.
 • Hoe begroette de westerse bondgenoten de Februarirevolutie van Rusland?
  Met enthousiasme, omdat het nieuwe regime bereid was de oorlog tegen de Centralen door te zetten. Ook werd gedacht dat Rusland nu democratisch zou worden.
 • Hoe stond de democratisch bedoelde regering na de val van de Tsaar tegenover de oorlog?
  Zij wilden hier mee doorgaan aan de kant van de geallieerden, zodat een eervolle vrede zou kunnen worden gesloten.
 • Wanneer werd Tsaar Nicolaas II tot troonafstand verplicht? en wie volgde de macht op?
  Op 16 maart 1917 na een revolte in Petrograd werd de Tsaar afgezet.

  De macht werd overgenomen door een voorlopige democratisch bedoelde regering van Liberalen en aangevuld met een aantal sovjets.
 • Waarom maakte de Russen veel verliezen in de Oorlog waarin zij aan de kant van de Fransen, Britten, Belgen en andere bondgenoten tegen de Duitse en Oostenrijkse keizerrijken en hun bondgenoten vochten?
  Omdat het de autocratische tsaar bestuurde Rusland slecht georganiseerd was en enorme verliezen hierdoor leed. ZIj kenden in maart 1917 al vijf miljoen doden.
 • Hoe dacht Lenin dat een socialisme aan de macht kon komen?
  Alleen via een revolutie, niet via verkiezingen
 • 1.3.2 Brest-Litovsk

 • Waarom brak in zomer 1918 een burgeroorlog uit in Rusland?
  Door de bolsjewistische staatsgreep, het opbreken van de Grondwetgevende vergadering en de ondertekening van het Vredesverdrag van Brest-Litovsk leiden in Rusland tot de burgeroorlog.
 • Waarom braken sommige bolsjewieken met Lenin na Brest-Litovsk?
  Omdat Lenin bereid was veel toegevingen te doen om de opbouw van het socialimse in Rusland mogelijk te maken. Maar niet iedereen deelde die mening. De compromisloze houding had de Bolsjewistische partij volledig geïsoleerd.

 • Wat moest Lenin afstaan aan de bij de vrede van Brest-Litovsk?
  De Baltische staten, Finland, POlen, Oekraïne en Wit-Rusland, zij zouden tot de Duitse invloedsfeer gaan behoren.

  Ook Kars, Ardahan en Batoem werden verloren aan de Turken.

  Ze dienden 6 miljoen goudroenel te betalen aan de overwinnaars, grondstoffen en een derde van de olieproductie (ging naar Duitsland.
 • Hoe probeerde de Russen dubbelspel te spelen?
  Door terwijl ze aan het onderhandelen waren, ze ook trachtten op een naïve wijze de Duitse soldaten ertoe aan te zetten de communistische revolutie te helpen door bijvoorbeeld de wapens neer te leggen. Ook probeerde ze tijd te winnen, omdat ze nog steeds een communistische opstand in Duitsland verwachten.
 • Waarom brak Lenin de bepalingen van het VErdrag van Londen, en ging hij eenzijdig onderhandelen met Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en het Ottomaanse rijk?
  OmOmdat geen enkel land de oorlog wilde beïndigen, en in Frankrijk noch in Duitsland nam het proletariaat de macht over.
 • Wat riep Lenin op aan andere oorlogvoerende landen na zijn machtsovername?
  Alle regeringen werden opgeroepen om vrede te stichten zonder annexaties of veroveringen en de arbeiders van alle naties werden aangezet tot een revoltue. Hij keerde zich tegen geheime verdragen en riep alle partijen op te onderhandelen over oorlogsbeïndiging.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat gebuerde er met duitsland en berlijn in het eind van de oorlog?
Het was verdeelt in 3 zones zodat de opperbevelhebbers makkelijk bij elkaar zouden kunnen komen
Welke afspraken werden daadwerkelijk uitgevoerd?
Alleen de eerste drie afspraken werden uitgevoerd
Vijfde regel van de grote drie
Er zou vredesverdrag voor geheel duitsland worden voorbereid
Vierde regel van de grote drie
Duitsland zou een ecenomishe eenheid blijven
Noem de derde regel van de grote drie
De duitstalige uit polen tsjechoslowakije en hongarije zouden deze landen moeten velaten
Noem de tweede regel van de grote drie
De grens tussen polen en duitsland zou verder opgeschoven worden
Noem de eerste regel van de grote drie
De oorlog misdadigers zouden bestraft worden
Waar hadden ze het over nadat ze bij eklaar kwamen?
Ze hadden het over hoe de oorlog zo snel mogelijk kon stoppen en hoe het na de oorlog verder moest
Wanneer en waar kwamen de regeringsleiders bij elkaar?
Teheran 1943
Wat was het algemene gevoel van de grote drie?
We komen er samen wel uit.