Summary de laatste loodjes

-
216 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "de laatste loodjes". The author(s) of the book is/are xx. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - de laatste loodjes

 • 1 Feitjes

 • Indicaties voor SSRI gebruik
  1. depressive
  2. angststoornis
 • Beleid bij angststoornis
  1. eerst psychotherpaie
  2. vervolgens medicatie
 • Noem 5 algemene bijwerkingen SSRI's
  1. misselijkheid
  2. droge mond
  3. slaperigheid
  4. transpireren
  5. tremor
  6. diarree
  7. ejaculatiestoornissen (sexsuele stoornissen)
 • Citalopram heeft niet als bijwerking:
  slapeloosheid (paroxetine, sertraline wel)
 • CI SSRI's
  verlengd QT-inteval
 • Noem 3 bijwerkingen van een lisdiureticum
  1. electrolytstoornissen
  2. daling glucose tolerantie = mate waarin het lichaam glucose uit het bloed kan verwerken
 • Bij een gezonde glucosetolerantie is de bloedsuiker binnen twee uur na de maaltijd weer normaal. Bij sommige mensen is de bloedsuiker na een koolhydraatrijke maaltijd veel te hoog, maar wordt het vrij snel gecorrigeerd. Dan is de glucosetolerantie ‘verminderd’ en werkt alles wat trager. We noemen dat een verstoorde glucosehuishouding. Bijvoorbeeld omdat het lichaam minder gevoelig is voor insuline
 • Noem 2 CI's voor een lisdiureticum
  1. ernstige hypokaliemie
  2. overgevoeligheid voor sulfonamiden
 • Noem 3 bijwerkingen van een ACE-remmer
  1. prikkel hoest
  2. hoofdpijn (exantheem, spierkrampen, hypotensive)
  3. maagdarmstoornissen
  4. ramipril heeft ook centrale bijwerkingen
 • CI ACE-remmer is
  overgevoeligheid (prikkelhoest)
 • Noem 3 bijwerkingen van temazepam
  1. slaperigheid overdag
  2. spierzwakte
  3. duizeligheid
  4. ouderen: paradoxale reacties: acute opwinding, verwarring
 • CI benzodiazepinen
  Myasthenia Gravis --> alternatief = zolpidem (nadeel centrale bijw)
 • Bijw amox/clav
  1. voorbijgaande maagdarmstoornissen (misselijkheid, diarree)
  2. nooit lokaal toedienen
  3. pseudomembraneuze colitis = overgroei bij langdurig antibiotica gebruik
 • CI amox/clav
  1. overgevoeligheid voor penicillines
  2. ziekte van Pfeiffer --> kuur werkt niet --> extra overgevoeligheid
 • IA antibiotica + orale anticoagulantia (coumarines, TAR)
  waarschijnlijk door koorts = ontstold bloed meer = kuur melden
  INR kan stijgen = grotere kans op bloedingen
 • Noem Tramadol bijw  4 stuks
  1. centrale bijwerkingen (sedatie, concentratiestoornissen)
  2. maagdarmstoornissen (obstipatie)
  3. urineretentie
  4. na langdurig gebruik: gewenning en afhankelijkheid
 • Standaard behandeling hartfalen klasse 2 t/m 4
  1. start lisdiureticum + ACE-remmer
   (kaliumspiegel <3,5 mmol/l = klasse 2 eplerenon
   klasse 3-4 spironolactone toevoegen )
  2. betablokker (langzaam optitreren)
  3. stabiel = aldosteronantagonist instellen
  4. ivabradine (hf >70, normal sinusritme, ejectiefractie <35) of A2 antagonist
  5. digoxine of combi ISDN + hydralazine
 • Noem 3 bijwerkingen bij aldosteronantagonisten eplerenon
  1. hyperkaliëmie
  2. duizeligheid
  3. hypotensie
 • Noem 3 bijwerkingen bij spironolacton
  1. hyperkaliëmie
  2. dehydratie
  3. hyponatriemie
  4. mannen: impotentie, libidoverlies
  5. vrouwen: menstruatiestoornissen
  6. maag-darm stoornissen (misselijk diarree)
 • Twee CI's spironolacton
  1. ernstige leverfunctie stoornissen
  2. diabetische nefropatie
  3. nierfunctie
 • Noem 3 bijwerkingen: angiotensine 2 antagonisten
  1. duizeligheid
  2. hyperkaliëmie
  3. dosisafhankelijke orthostatische effecten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Roodvonk = streptococ, pneumococ
feneticilline
Huidinfecties = stafylococ = gram  +
flucloxacilline
CI tetracyclines
 1. resistentie
 2. kleine kinderen < 8 --> bruine tanden
 3. zwangerschap
 4. porfyrie = afwijking fabricage heem
IA tetracyclines
 1. complexvormers
 2. anticoagulantia
Gram - in spectrum tetracyclines zijn
 1. chlamydia
 2. mycoplasma
 3. legionella
 4. spirocheten syffilis
 5. lyme borreliose
 6. propionibacterium acnes
Spectrum tetracycline
 1. veel gram + en gram -
 2. vervanging penicillin bij overgevoeligheid
 3. bijw: md stoornissen, tototoxiciteit
Tetracycline
 1. bacteriostatisch
 2. werkt op bindingseiwitten beletten bacterien om te vermenigvulidgen zodat lichaam tijd krijgt om bacterien te verwijderen
Macrolide Ia
macrolide = CYP 3A4 remmer!
Spectrum macrolide omvat
 1. matig stafylococcen
 2. wel: H. influenza
  chlamydia
 3. mycoplasma --> kids drie daagse kuur
 4. campylobacter
 5. legionella (1e keus = doxy)
Macroliden werkiing
 1. werkt op eiwitsynthese = remt verschuiving template mo
 2. erytromycine = oudste middle
 3. iets breeder dan smaal spectrum penicillines