Summary De Martini-Atlas Van De Anatomie

-
ISBN-10 9043021644 ISBN-13 9789043021647
194 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Martini-Atlas Van De Anatomie". The author(s) of the book is/are Frederic H Martini. The ISBN of the book is 9789043021647 or 9043021644. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De Martini-Atlas Van De Anatomie

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Een signaal(impuls) komt een zenuwcel in bij een dendriet. Wat zijn de anatomische structuren van een zenuwcel waarlangs een impuls loopt? Teken ter verduidelijking een zenuwcel.
A: Dendriet
B: Lichaampje van Nissl
C: Celkern
D: Kernlichaampje
E: Initiële segment
F: Axon
G: Skeletspier
Omschrijf nauwkeurig langs welke onderdelen van het zenuwstelsel de informatie verloopt van het moment dat je het ijsje ziet tot het moment dat je een hap zet in je ijsje. Gebruik de termen uit figuur 8-1 blz. 275.
 1. Centraal zenuwstelsel = Input: sensorisch afferent
 2. Centraal zenuwstelsel: verwerking
 3. Perifere zenuwstelsel = output: motorisch efferent
 4. Perifere zenuwstelsel: somatische zenuwstelsel+ autonome zenuwstelsel (parasympathisch = gladde spiercellen en sympathisch = skeletspieren)
Uit welke 3 lagen bestaat een bloedvat? Noem zowel de Nederlandse als de Latijnse naam.
 1. Binnenste / tunica intima (endotheel)
 2. Middelste / tunica media (spiercellen en weefsels)
 3. Buitenste / tunica externa (kapsel erom heen)
Hoe kan de genoemde stoornissen gediagnosticeerd worden?
Door bloed af te nemen
Noem 3 typen stoornissen van de schildklier.
1. Tumor
2. Ontsteking
3. Auto-immuunziekte
Wat doet cortisol in je bloed en welke relatie heeft dit met adrenaline?
Luister opname af
Wat is de overeenkomst tussen de zenuwstelsel en de hormoonstelsel
Stemt continu af, zorgt voor homeostase
Wat is het verschil tussen primaire en secundaire hypothyreodie?
Secundair:
Hypofyse scheidt teveel TSH (thyreoïd stimulerend hormoon) uit
Hierdoor teveel schildklierhormoon

Primair:
Schildklier maakt te veel schildklierhormoon, oorzaak niet in hypofyse
Bijv.: ziekte van Graves-Basedow of schildkliercarcinoma
Wat betekenen TSH en TRH?
TSH = Thyroid stimulerend hormoon
TRH = Thyroid releasing hormone
Wat houdt negatieve feedback in?
Het stof dat wordt aangemaakt remt de persoon