Summary De menselijke beslisser : over de psychologie van keuze en gedrag

-
ISBN-10 9089642021 ISBN-13 9789089642028
321 Flashcards & Notes
4 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De menselijke beslisser : over de psychologie van keuze en gedrag". The author(s) of the book is/are W L Tiemeijer, C A Thomas, H M Prast ( ). The ISBN of the book is 9789089642028 or 9089642021. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wat kan normen laten ontstaan en veranderen?
Sociale interactie
injunctieve en descriptieve normen
injuctief
= Sociaal gedeeld 
normatieve sociale invloed (gesprek)

Etiquetteregels, wetboek


Despcriptief
= Af te leiden uit omgeving       
Informationele sociale invloed (observatie)

Fooi geven in kroeg
Wat houdt attention restauration theory in?
Aandachtherstellende werking van omgeving (Grasvelden, bomen in straten etc)
Waarom is het in een drukke, stadse omgeving moeilijker om normatief gedrag te instigeren en gaande te houden?
Hoe drukker de omgeving, hoe waarschijnlijker het is dat een beroep moet worden gedaan op het vermogen tot zelfregulering om bepaalde invloeden te onderdrukken en vast te houden aan de eigen doelen

In een stadse omgeving wordt veel aandacht gevraagd en wordt aandacht daardoor ook sterk vermoeid
Zelfregulering
De mate waarin iemand in staat is al dan niet bewust zelfcontrole uit te oefenen

- Kost energie, en als er een te groot beroep op wordt gegaan, kan het vermogen hiertoe tijdelijk uitgeput raken
Hoe kunnen winstdoelen door omgevingscues het beste worden geactiveerd?
Door geld of competitie in de omgeving saillant te maken

Community gamen of wallstreet game. Naam bepaald onderwerp van het spel en zo het gedrag
Wat zijn viscerale cues en welk effect hebben ze
Zijn vaak aantrekkelijke of juist heel onaantrekkelijke dingen

Activeren vaak automatisch een hedonistisch doel, waardoor tijdsperspectief wordt verkort en mensen ongeduldiger worden.  

als mensen lekker gebak ruiken, zien van mooie dingen in etalage's
Wat is het cross-norm-inhibition-effect?
Als iemand in een omgeving is waarin anderen zich duidelijk niet aan normen houden (graffiti,vuil op straat), is het voor deze persoon ook moeilijk om zich zelf aan normen te houden en niet toe te geven aan verleidingen die tegen de normen ingaan

Personen met een hoge status hebben in het algemeen meer invloed op normovertreding dan lage-status personen
Hoe kan een norm zoals 'geen rommel op straat gooien' geactiveerd worden en ook net zo makkelijk weer gedeactiveerd worden?
Deze norm kan geactiveerd worden als je andere mensen zich aan de norm ziet houden
Bv.  je ziet iemand rotzooi op straat opruimen. Dan hou jij het ook eerder schoon. 

De norm kan gedeactiveerd worden als je mensen de norm ziet overtreden
Wanneer is het normsturende effect van 'sociale omgevingen' nog sterker?
Wanneer de anderen in de omgeving duidelijk maken dat zij de relevante normen heel belangrijk vinden. (Rolmodellen extra belangrijk)