Summary De nieuwe assessmentgids

-
ISBN-10 9026327358 ISBN-13 9789026327353
706 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De nieuwe assessmentgids". The author(s) of the book is/are Wim Bloemers. The ISBN of the book is 9789026327353 or 9026327358. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De nieuwe assessmentgids

 • 1 Inleiding: assessment v oud naar nieuw

 • Wat wordt er bedoeld met een verticale relatie?
  -Over h hoofd vd kandidaat wordt er een assessment uitgevoerd.
  -De kandidaat is het 'object' dat onderzocht wordt maar daar niet om gevraagd heeft. 
  - Ongelijkwaardige relatie, waarbij de opdrachtgever in staat is om de kandidaat aan allerlei procedures te onderwerpen.
 • Levels Finding volgens Finn
  1. resultaten en conclusie sluiten aan bij je zelfbeeld
  2. geeft nieuwe inzichten
  3.geen herkenning, psycholoog moet dan begrip, uitleg en dialoog houden om tijd en ruimte te geven om een eigen visie te maken.
 • Wat is de paradox van de overgang naar het nieuwe assessment?
  De ontwikkelingen kunnen er toe leiden dat de kandidaten 'gedwongen' autonoom wordt. Je móét dan wel meegaan met deze ontwikkelingen, want als je niet zichtbaar bent in deze markt is er ook geen vraag naar jou.
 • Wat zijn de voordelen van een horizontaal assessment? 3 pt
  - Kandidaat houdt  psychologische bemoeienis in eigen hand. 
  - Kandidaat wordt gezien als autonoom individu en wordt zo behandeld door opdrachtgever en psycholoog. 
  - Assessmentpsychologen vinden deze rol prettiger, loopbaanbegeleiders.
 • Wat houdt de term ' de nieuwe assessment' in?
  Dat mensen proactief zijn en zelf een assessment regelen.
 • Wat wordt er bedoeld met een verticale Assessment?
  • Assessment Over het hoofd van de kandidaat wordt er een uitgevoerd.
  • De kandidaat wordt gezien als een het 'object' dat onderzocht wordt maar daar niet om gevraagd heeft. 
  • Ongelijkwaardige relatie, waarbij de opdrachtgever in staat is om de kandidaat aan allerlei procedures te onderwerpen.
 • Wat wordt er bedoeld met horizontale relatie?
  - De kandidaat is nu zelf de opdrachtgever.
  - Uitspraken en oordelen over kandidaten worden zo adviezen aan personen.
  - Het onderzoek komt in dienst vd kandidaat te staan.
  - Beroep gedaan op gezond verstand en redelijk zelfinzicht vd kandidaat. 
 • oude vs nieuw
   
  Oud
  Nieuw
  Verantwoordelijkheid
  Assessmentbureau/ organisatie
  Assessmentpsycholoog/ organisatie/ kandidaat
  Structuur
  Verticaal: beoordelend
  Horizontaal: samenwerkend
  Doel
  Vinden objectieve waarheid over presentaties kandidaat
  Gericht io het vinden van nieuwe inzichten en mogelijkheden kandidaat
  Methode
  Toetsend en verklarend, alleen noodzakelijke feedback
  Exploratief, gericht op inzicht feedback en openheid op alle aspecten
  Rol kandidaat
  Defensief, afwachtend, wantrouwend
  Open, leergierig, actief
  Rol assessment psycholoog
  Docent/ beoordelaar
  Vertrouwensfiguur, zoach, mededeelzame detective, begrijpend en betrokken
  Functie instrument
  Objectief, toetsend aan de norm
  Vergrote zelfinzicht cliënt. Versterken samenwerking psycholoog en kandidaat (Finn noemt die:’empathy magnifiers’)
 • Wat is de kern van het nieuwe assessment?
  Dat je als kandidaat centraal komt te staan, waarbij het specifiek gaat om jouw mogelijkheden: wat heb je te bieden? In welke richting wil je je gaan ontwikkelen? Welk soort werk past het best daarbij?
 • Wat wordt verstaan onder een verticaal assessment?
  Het assessment wordt over het hoofd van de kandidaat uitgevoerd. De kandidaat is een object die wordt onderzocht en daar niet zelf om gevraagd heeft.
 • Wat betekent een verticaal assessment?
  Dan wordt er 'over het hoofd' een assessment uitgevoerd. De kandidaat is een 'object' dat wordt onderzocht en heeft daar niet om gevraagd. Er is sprake van een ongelijkwaardige relatie waarbij de kandidaat aan allerlei (ongevraagde) procedures wordt onderworpen.
 • Wat zijn de voordelen van een horizontaal assessment?
  - Kandidaat houdt  psychologische bemoeienis in eigen hand. 
  - Kandidaat wordt gezien als autonoom individu en wordt zo behandeld door opdrachtgever en psycholoog. 
  - Kan hierop ook worden aangesproken.
  - Assessmentpsychologen vinden deze rol prettiger, loopbaanbegeleiders.
 • Wat wordt verstaan onder een horizontaal assessment (het nieuwe assessment)?
  De kandidaat is zelf opdrachtgever. Uitspraken en oordelen over de kandidaat worden zo adviezen aan personen. Het assessment is in dienst van (de ontwikkeling van) de kandidaat.
 • Waar moeten psychologen bereid voor zijn bij het model van Finn?
  Tot begrip, uitleg en dialoog om jou tijd en ruimte te geven je de nieuwe visie eigen te maken.
 • Wat zijn autonome kandidaten?
  Kandidaten die hun mogelijke werkgever of opdrachtgever uitzoken en bij twijfel omtrent (aspecten van) hun geschiktheid zelf het initiatief nemen tot een assessment.
 • Wat is de belangrijke winst in autonome posities die kandidaat- opdrachtgever en psycholoog innemen?
  - Grotere openheid over het doen van een assessment.
  - Je kiest zelf v een assessment waarin je vervolgens een zo goed mogelijke prestatie probeert te leveren, omdat het je iets kan opleveren. Normaal gedrag, er staat iets op het spel en je kunt er iets v leren.
 • Wat wordt verstaan onder therapeutic assessment?
  De assessmentuitkomst wordt niet gezien als definitief eindoordeel over een kandidaat maar als een interventie van waaruit de kandidaat kan leren.
 • Wat is het tussen 'verticale' en 'horizontale' assessments?
  De kandidaat is nu zelf de opdrachtgever. de uitspraken en oordelen worden adviezen. Er wordt een beroep gedaan op gezond verstand en redelijk zelfinzicht van de kandidaat. De kandidaat houdt psychologische bemoeienis in eigen hand en wordt als autonoom individu behandelt door opdrachtgever en psycholoog en kan daar vervolgens op worden aangesproken.
 • Wat is de belangrijkste winst in autonome posities die kandidaat- opdrachtgever en psycholoog innemen?
  - Grotere openheid over het doen van een assessment.
  - Je kiest zelf v een assessment waarin je vervolgens een zo goed mogelijke prestatie probeert te leveren, omdat het je iets kan opleveren. Normaal gedrag, er staat iets op het spel en je kunt er iets v leren.
 • Wat is therapeutic assessment?
  Dan wordt de assessmentuitkomst niet gezien als definitief oordeel over de kandidaat maar als interventie, van waaruit de kandidaat kan leren.
 • In het nieuwe assessment komt de kandidaat centraal te staan, wat betekent dat dan verder?
  Er wordt van je verwacht dat je met de billen bloot durft te gaan. Zo kom je op nieuwe mogelijkheden. Het gaat specifiek om jouw mogelijkheden:

  - Wat heb je te bieden?
  - In welke richting wil je je gaan ontwikkelen?
  - Welk soort werk past het best daarbij?

  - Sprake ve soort zelfregie (hoe profileer je?)
  - Initiatief vanuit de kandidaat wordt belangrijker

  Het wordt meer 'sharing' dan 'owning' (het heeft voordelen voor de werknemer én werkgever).
 • Wat is de ideale opbouw van een feedbackgesprek over de uitkomst van een assessment volgens Finn?
  1. Level 1 findings: resultaten en conclusies sluiten aan bij het zelfbeeld en referentiekader van de kandidaat.
  2. Level 2 findings: er ontstaat nieuw inzicht door de feedback uit het assessment
  3. Level 3 findings: de kandidaat wordt geconfronteerd met iets onverwachts; er ontstaat weerstand.
 • Wat kan een nadeel zijn van horizontale assessments?
  Sommige kandidaten laten zich leidden door kwade trouw of sociaal wenselijk gedrag.
 • Wat is therapeutic assessment (Finn,2007)?
  De assessmentuitkomst niet gezien als definitief oordeel over de kandidaat maar als interventie, van waaruit de kandidaat kan leren.
 • Waar gaat therapeutic assessment van uit?
  Van een samenwerkingsmodel, gericht op begrijpen en ontwikkelen vd client/ kandidaat.
 • De toekomstige ontwikkelingen maken het samenwerkingsmodel onontkoombaar, waarom?
  Straks zijn er geen vaste banen meer, mensen worden zelf verantwoordelijk voor hun werk en moeten zichzelf actief in de arbeidsmarkt profileren.
 • Wat is 'therapeutic assessment' ?
  De assessmentuitkomst wordt niet gezien als een definitief oordeel maar als een interventie, van waaruit de kandidaat kan leren. Het gaat uit van een samenwerkingsmodel, gericht op het begrijpen en ontwikkelen van de cliënt/kandidaat.
 • Wat is een Samenwerkingsmodel
  Een Therapeutic assessment gericht op het begrijpen en ontwikkeling van de kandidaat 
  /client. Alle instrumenten staan in dienst van dit leer- ontwikkelingsproces. De assessment psycholoog is het begrijpen en beschrijven van de persoon vanuit diens specifieke leefwereld.
 • Wat is de taak vd assessmentpsycholoog?
  Het begrijpen en beschrijven vd persoon vanuit diens specifieke leefwereld.
 • Wat wordt dan de taak vd assessmentpsychologen, als die toekomstige ontwikkeling zich doorzet? 3 pt
  Meer een match tussen kandidaten en de vraag uit de arbeidsmarkt moeten begeleiden.
  Die talenten bij kandidaten te vinden die hen in de markt kunnen houden.
  En invloed uitoefenen op organisaties bij het invoeren vh nieuwe assessment
 • Hoe is de opbouw van het gesprek over de uitkomsten van een assessment volgens Finn?
  • level 1:  resultaten en conclusies die aansluiten bij je zelfbeeld en referentiekader. Daar herken ik me goed in.
  • level 2:  nieuw inzicht: informatie die van belang is voor je zelfontwikkeling. Zo heb ik het nog niet bekeken, maar daar kan ik iets mee. 
  • level 3: confrontatie met iets totaal onverwachts. weerstand. Dit is helemaal niet zo en herken ik me totaal niet in.
 • Beschrijf de ideale opbouw van het feedback- gesprek over de uitkomsten van een assessment. (Finn, 3 levels)
  Level 1 findings,
  - Resultaten en conclusies die aansluiten bij je zelfbeeld en je referentiekader. 
  'Goh, daar herken ik mij goed in.'
  Level 2 findings,
  - Sprake van zogenaamd nieuw inzicht. Nieuwe info belang v jou ontwikkeling.
  'Goh, zo heb ik het nog nooit bekeken, maar nu zie ik het dat het klopt, daar kan ik iets mee.'
  Level 3 findings,
  - Wordt geconfronteerd met iets totaal onverwachts.
  'Nee dat zie ik helemaal niet zo, daar herken ik mij totaal niet in, waar haal je dat vandaan?' ... laatste geval zal de assessmentpsycholoog stap voor stap alle bevindingen uit het assessment met je moeten doorspreken om te achterhalen waar de weerstand precies zit.
 • Beschrijf de ideale opbouw vh feedback- gesprek over de uitkomsten ve assessment. (Finn, 3 levels)
  Level 1 findings,
  - Resultaten en conclusies die aansluiten bij je zelfbeeld en je referentiekader. 
  'Goh, daar herken ik mij goed in.'
  Level 2 findings,
  - Sprake v zogenaamd nieuw inzicht. Nieuwe info belang v jou ontwikkeling.
  'Goh, zo heb ik het nog nooit bekeken, maar nu zie ik het dat het klopt, daar kan ik iets mee.'
  Level 3 findings,
  - Wordt geconfronteerd met iets totaal onverwachts.
  'Nee dat zie ik helemaal niet zo, daar herken ik mij totaal niet in, waar haal je dat vandaan?' ... laatste geval zal de assessmentpsycholoog stap v stap alle bevindingen uit het assessment met je moeten doorspreken om te achterhalen waar de weerstand precies zit.
 • Wat zijn de verschillen tussen het oude en nieuwe assessment?
  zie tabel
 • Waar moeten psychologen bereid voor zijn over de uitkomst van het feedback-gesprek over de uitkomst van een assessment?
  Tot begrip, uitleg en dialoog om jou tijd en ruimte te geven je de nieuwe visie eigen te maken.
 • Waar moeten psychologen bereid voor zijn?
  Tot begrip, uitleg en dialoog om jou tijd en ruimte te geven je de nieuwe visie eigen te maken.
 • Waarom is een samenwerkingsmodel waarschijnlijk onontkoombaar in de toekomst?
  Er zijn straks geen vaste banen meer, mensen worden zelf verantwoordelijk voor hun werk en moeten zich actief op de arbeidsmarkt profileren. Organisaties moeten snel relevante informatie kunnen vinden en de organisaties zelf moeten ook aantrekkelijk blijven.
 • Assessment van Oude naar Nieuw(T)

  1: Verantwoordelijkheid
  2: Structuur 
  3: Doel
  4: Methode
  5: Rol kandidaat 
  6: Rol assessment psycholoog
  7: Functie instrument
   
  1: Assessmentbureau/ organisatie Versus Assessmentpsycholoog/ organisatie/ kandidaat
  2: Verticaal: beoordelend Versus Horizontaal: samenwerkend
  3: Vinden objectieve waarheid over presentaties Versus
  Nieuwe inzichten en mogelijkheden vinden
  4: Toetsend en verklarend, Versus Exploratief, gericht op inzicht 
  5: Defensief, afwachtend, wantrouwend Versus Open, Actief
  6: Docent/ beoordelaar Versus Coach, begrijpend en betrokken
  7:Objectief, toetsend aan de norm Versus Vergrote zelfinzicht , Versterken samenwerking (Finn noemt die:’empathy magnifiers’)
 • Met de toekomstige ontwikkelingen maken het samenwerkingsmodel onontkoombaar, waarom?
  Straks zijn er geen vaste banen meer, mensen worden zelf verantwoordelijk voor hun werk en moeten zichzelf actief in de arbeidsmarkt profileren.
 • Wat zijn SIOP-eisen?
  ? nog opzoeken
 • Volgens Houtman zal de klassieke assessmentpsycholoog verdwijnen, welke rol kan hij dan kiezen:
  Coachend, Adviserend (loopbaanadviseur, portfolioadviseur) of voor het technische kant, bijv. web based instrumenten ontwerpen en implementeren of onderzoek doen voor web-data-analyse.
 • Wat wordt dan de taak vd assessmentpsychologen, als die toekomstige ontwikkeling zich doorzet?
  Meer een match tussen kandidaten en de vraag uit de arbeidsmarkt moeten begeleiden. Die talenten bij kandidaten te vinden die hen in de markt kunnen houden.
 • Wat is Big Data?
  de persoonlijke informatie die te vinden is op social media. Deze info wordt geanalyseerd en wordt vertaald naar een persoonlijkheidsprofiel.
 • Psycholoog Houtman schetst zo'n scenario voor toekomstige assessments omdat vragenlijsten worden meer en meer overbodig omdat mensen persoonlijke informatie op internet zet.  noem 4 punten die de belangrijkste factoren gaan vormen.
  Netwerken, toegang tot info, mensen en technologie.
 • Psycholoog Houtman schetst zo'n scenario voor toekomstige assessments, noem 4 punten die de belangrijkste factoren gaan vormen.
  Netwerken, toegang tot info, mensen en technologie.
 • Wat is de kern van het nieuwe assessment?
  Je staat als kandidaat centraal waarbij het specifiek op jouw mogelijkheden gaat. Wat heb je te bieden. In welke richting wil ik me ontwikkelen? Welk soort werk past het beste bij mij? Er sprake van zelfregie en dit eigen initiatief vanuit de kandidaat wordt steeds belangrijker.
 • Vragenlijsten worden overbodig omdat iedereen op het internet een grote hoeveelheid aan persoonlijke info  achterlaat ( FB en Linked In) dit wordt vertaald naar een persoonlijkheidsprofiel. Dus wees voorzichtig met wat je online zet over jezelf.
 • Wat zegt psycholoog Houtman precies?
  Het nieuwe assessment loopt via netwerken, mensen en technologie. Het oude assessment zal verdwijnen.
 • In het nieuwe assessment komt de kandidaat centraal te staan, wat betekend dat dan verder?
  Het gaat specifiek om jou mogelijkheden.
  - Wat heb je te bieden?
  - In welke richting wil je je gaan ontwikkelen?
  - Welk soort werk past het best daarbij?

  - Sprake ve soort zelfregie (hoe profileer je?)
  - Initiatief vanuit de kandidaat wordt belangrijker
 • Blz 20      Tabel 1           Oud en nieuw assessment
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.