Summary De ontwikkeling van het kind

-
ISBN-10 9023241215 ISBN-13 9789023241218
384 Flashcards & Notes
26 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De ontwikkeling van het kind". The author(s) of the book is/are Frank C Verhulst Francien Grootzus. The ISBN of the book is 9789023241218 or 9023241215. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De ontwikkeling van het kind

 • 2.7 Erik Erikson en de psychosociale ontwikkeling

 • Wat houdt de psychosoiale ontwikkeling volgens Erik Erikson in?

  Volgens Erikson doorloopt het kind gedurende zijn jeugd verschillend crises waarin een bepaald conflict moet worden opgelost. Wanneer dit niet juist of adequaat gebeurt, kan het kind hier later last van blijven houden.

 • Welke fasen onderscheidt Erikson?

  1. Basaal vertrouwen versus basaal wantrouwen
  2. Autonomie versus schaamte en twijfel
  3. initiatief versus schuldgevoel
  4. Vlijt versus minderwaardigheid
  5. Identitiet versus rolverwarring
 • 3.3 De directe omgeving

 • Wat is voor het kind de directe omgeving?

  Gezin, creche, peuterspeelzaal, school, vriendjes en vriendinnetjes in de buurt.

 • 3.3.1 Het gezin

 • Op welke manier is het gezin van invloed op de ontwikkeling van het kind?

  Het gezin kent subsytemen (ouders-kind, ouder en kind, kinderen onderling)

  De relatie van ouders hangt samen met de kwaliteit van de relatie ouders-kinderen en relatie broertjes-zusjes. Broertjes/zusjes beinvloeden elkaar o.a. bij het aanleren van sociale vaardigheden.

 • 3.3.2 Kinderopvang en school

 • Wat weten we over kinderopvang en school met betrekking tot ontwikkeling?
  Goede kinderopvang lijkt een positief effect te hebben op de ontwikkeling van kinderen ouder dan 1 jaar. Over de effecten van kinderopvang voor baby's zijn de meningen verdeeld.
  School is er buiten het opdoen van kennis ook om te leren omgaan met anderen, taken als huiswerk leren zelfstandig te organiseren en het balang van presteren te leren.
 • Wat weten we over kinderopvang en school met betrekking tot ontwikkeling?
  Goede kinderopvang lijkt een positief effect te hebben op de ontwikkeling van kinderen ouder dan 1 jaar. Over de effecten van kinderopvang voor baby's zijn de meningen verdeeld.
  School is er buiten het opdoen van kennis ook om te leren omgaan met anderen, taken als huiswerk leren zelfstandig te organiseren en het balang van presteren te leren.
 • 3.3.3 Vriendjes en vriendinnetjes

 • Wat betekenen vriendjes en vriendinnetjes voor de ontwikkeling?

  Omgang met leeftijdgenoten is van belang voor het leren van sociale vaardigheden. Leeftijdgenoten hebben grote invloed op uiterlijk, voorkeuren en bezigheden. Zij kunnen positieve maar ook een negatieve invloed hebben.
 • 3.3.4 De buurt

 • De buurt waarin kinderen opgroeien beïnvloed hun functioneren. De mate van onveiligheid in de buurt, ongustige rolmodellen, zowel van andere kinderen als volwassenen, een geringe sociale cohesie en controle spelen een rol bij problemen in de ontwikkeling.

 • 3.4 Sociale en economische factoren

 • Waarvoor staat de afkorting SES en wat houdt het in?

  SES = Sociaal economische status. Dit is de onderverdeling van mensen in groepen gebaseerd op

  • beroepsniveau
  • inkomen
  • opleiding
 • Wat zijn sociale en economische factoren?

   

  Dit zijn factoren zoals het soort onderwijs, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de economische omstandigheden bepalen de sociaal economische status.

 • Waarmee wordt de Sociaal economische status geassocieerd?

  Met de opvoedingsstijl, woonomstandigheden en de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen. 

 • Welke eigenschappen verhogen het risico op armoede?

  Een laag IQ, laag opleidingsniveau, laag beroepsniveau, emotionele problemen en handicaps, kunnen van invloed zijn op de opvoedingskwaliteiten en kunnen ook genetisch met de kinderen gedeeld worden, waardoor de kans op problemen bij deze kinderen toeneemt.
 • 3.5 De culturele context

 • Wat wordt bedoelt met de culturele context?

  Dit is de maatschappelijke houding en waarden ten opzichte van opvoeding en gedrag van kinderen. Invloed van cultuur komt tot uiting door cultuur gedeelde normen, waarden, attitudes en gedragsregels.

 • Wat is socialisering?

  Dit is de overdracht in een cultuur van waarden, normen attitudes en gedragsregels.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Algemene informatie kleutertijd.
2.5-5 jaar. Kunnen de gevolgen van handelen bedenken. Alles is Waarom? Het denken wordt vergroot
Wat is ontognese?
Ontwikkeling met kortere tijsverloop
Wat houdt de cognitieve ontwikkeling in?
Ontwikkeling van het denken, de taal en andere functies zoals aandacht en geheugen.
Sensomotorische periode. Informatie.
0-2 jaar. 6 verschillende stadia. 
Schema van piaget. Hoeveel periodes? Welke periodes?
Vier. Sensomotirische, Pre-operationele, Concreet-operationele, Formeel-operationele. 
Pre-operationele periode. Informatie
2-7 jaar. Nog niet in staat om logisch te denken. 
Formeel-operationele periode. Informatie.
11 jaar en ouder. Abstract en logisch denken lukt. Problemen kunnen systematisch opgelost worden. 
Concreet-operationele periode. Informatie
7-11 jaar. Logisch denken wordt ontwikkeld. 
Stadium 2. Primaire circulaire reacties
Gedrag herhalen dat leuk is. Duimzuigen
Welke 6 stadia zijn er bij de sensomotorische periode?
reflexen, primaire circulaire reacties, secundaire circulaire reacties, coördinatie van schema's, tertiaire circulaire reacties, het eerste denken