Summary De organisatie als hulpmiddel

-
ISBN-10 9036803616 ISBN-13 9789036803618
240 Flashcards & Notes
47 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De organisatie als hulpmiddel". The author(s) of the book is/are Klaas Johan Schermer. The ISBN of the book is 9789036803618 or 9036803616. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De organisatie als hulpmiddel

 • 1 Organisaties en soorten instellingen

 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie is een min of meer duurzaam samenwerkingsverband van mensen en middelen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
 • Wat is een profitorganisaties?
  Profitorganisaties zijn ondernemingen die goederen of diensten verkopen aan klanten met het doel er winst aan over te houden.
 • Rechtsvormen voor ondernemingen
  Eenmanszaak (zzp-er), vennootschap onder firma (vof), besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv).
 • Wat is een non-profit organisatie?
  Een non-profitorganisatie is een organisatie die zonder winstoogmerk ideële doelen nastreeft.
 • Om als organisatie te kunnen functioneren zijn nodig?
  Mensen, doelen en middelen.
 • Wat is de organisatietheorie?
  De Organisatietheorie beschrijft structuren en processen binnen organisaties.
 • 1.1 Kenmerken van organisaties

 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie is een min of meer duurzaam samenwerkingsverband van mensen en middelen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
 • wat is een organisatie
  een min of meer duurzaam samenwerkingsverband van mensen en middelen om een gemeenschappelijk doel te bereiken
 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie is een min of meer duurzaam samenwerkingsverband van mensen en middelen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

  Andere woorden: instelling (verwijst naar het specifieke doel), instituut (verlatijnste vorm van instelling), inrichting  (verwijst naar het doel, soms ook naar het gebouw waarin het gevestigd is.
 • Hoe kun je een instelling beschrijven?
  Het verwijst naar het feit dat er ooit iets is opgericht met een specifiek doel.
 • wat is een instelling
  verwijst naar het feit dat er ooit iets is opgericht met een specifiek doel.

  bv een school is een instelling voor onderwijs.
 • Organisaties kunnen ingedeeld worden op:
  • soorten doelstelling: commercieel of maatschappelijk
  • beschikbare hulpmiddelen: bron van financiering (commercieel, gesubsidieerd), aantal medewerkers
  • de leeftijd en geschiedenis van de organisatie
  • de organisatiestructuur
  • de invloed van medewerkers: horizontaal, verticaal
  • de rechtsvorm: nv, bv, vof/stichting/vereniging
 • Wat is een organisatie?
  * een min of meer duurzaam samenwerkingsverband van mensen en middelen 
  * om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
 • Hoe kun je een inrichting beschrijven?
  Het verwijst ook naar het doel, het is zo ingericht of georganiseerd dat het doel bereikt kan worden. 
 • wat is een organisatie?
  algemene brede term die te gebruiken is voor alle mogelijke doelgerichte samenwerkingsverbanden
 • wat is een istiuut
  de verlatijnste vorm van het woord instelling
 • Wat is een rechtspersoon?
  Een organisatie die kan optreden alsof het een natuurlijke persoon is
 • Hoe kun je een instituut beschrijven?
  Het is het Latijnse woord voor instelling, het heeft dus dezelfde doeleinde als een instelling.
 • wat is een instituut?
  de verlatijnste vorm van het woord instelling
 • wat is een inrichting
  verwijst ook naar het doel, het is zo ingericht of georganiseerd dat het doel bereikt kan worden.
 • Noem eens soorten doelstellingen
  Sociaal- cultureel, maatschappelijk, politiek of economisch
 • wat is een inrichting?
  verwijst ook naar het doel, het is zo ingericht of georganiseerd dat het doel bereikt kan worden
 • Noem 2 beschikbare hulpmiddelen
  1. Financiering
  2. Hoeveelheid beschikbare middelen of aantal medewerkers
 • Wat wordt er bedoelt met de invloed van de medewerkers is ''horizontaal''?
  In een horizontale organisatie is iedereen ongeveer gelijk.
 • Wat wordt er bedoelt met de invloed van de medewerkers is ''verticaal''?
  In een verticale organisatie heb je heel veel directeuren, lagere chefs en uitvoerend personeel
 • Wat wordt er in de organisatiekunde bedoelt met de ''rechtspersoon'' ?
  Een rechtspersoon is een organisatie die kan optreden alsof het een natuurlijk persoon is. Bijvoorbeeld nv., bv., vof., stichting, vereniging.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.