Summary De organisatie als hulpmiddel

-
ISBN-10 9036803616 ISBN-13 9789036803618
273 Flashcards & Notes
50 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De organisatie als hulpmiddel". The author(s) of the book is/are Klaas Johan Schermer. The ISBN of the book is 9789036803618 or 9036803616. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Vier belangrijke onderdelen van een systeem
- Input 
- Output 
- Transformatie 
- Feedback
Korczak (1878-1942)
Hij had een weeshuis, want hij vond ook dat kinderen recht hebben op respect. Hij vond dat kinderen ook recht hadden om in te stemmen bij hun ontwikkeling.
Dewey (1859-1952)
Hij vond het belangrijk waar kinderen met elkaar naar school kon gaan en samen gedachtegangen konden wisselen. Voorbereiding voor een democratische samenleving. School was voor hem een oefenplaats voor de democratie
Beinvloeding van verschillende vakgebieden
Je hebt te maken met verschillende factoren die een rol spelen bij het opvoeden van kinderen: 
- Economie: denk hierbij aan de inkomen van de ouders 
- Sociologie: denk hierbij aan de plek waar het kind wordt op gegroeid. 
-Filosofie: Vragenstukken waarbij er vragen worden gesteld omtrent de opvoeding van de kinderen. Bijvoorbeeld: Morele gevallen 
- Psychologie: De ontwikkelingsfase van de kinderen en de manier van hoe wij de kinderen hierbij kunnen helpen en ondersteunen. 
- Techniek: denk hierbij aan de toegang van internet en andere platformen. 
- Onderwijs: Hebben ook een belangrijke rol bij pedagogiek omdat zij ook ouders ondersteunen bij het opvoeden.
Ontwikkeling van ontwikkeling en verzorgingsstaten
Als je niet veel geld had was je afhankelijk van kerken en particulieren. Pas na de 19de eeuw veranderde dat. De mensen die geld hadden die kregen door dat de gewetsbare mensen dat zij ook voldoende zorg kregen om gezond te blijven.
Informele zorg houdt in
Organiseren we de zorg op onze eigen manier: bijvoorbeeld thuiszorg
Formele zorg houdt in
Er zijn mensen verantwoordelijk binnen het systeem
Invloed van medewerkers
2 verschillende taakverdelingen
verticale taakverdeling: je moet verantwoording afleggen bij de gene die bijvoorbeeld boven je staat: Manager, Teamleider, Assistent, medewerker
horizontale taakverdeling  je hoef geen verantwoording afleggen bij de uitvoering van je taken (platte organisatie)
Indelingcriteria 4: organisatie structuur
Eenvoudige: organisatie met 1 vaste leidinggevende
complexe: verschillende teamleiders, financiering etc.
Indelingscriteria 3: leeftijd, grootte en geschiedenis
  1. Klein: kinderdagverblijf bij jou om de hoek 
  2. hogeschool inholland