Summary De psychologie van arbeid en gezondheid

-
ISBN-10 9031350699 ISBN-13 9789031350698
2820 Flashcards & Notes
244 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • De psychologie van arbeid en gezondheid
 • Wilmar Schaufeli Arnold Bakker
 • 9789031350698 or 9031350699
 • 2e herz. dr.

Summary - De psychologie van arbeid en gezondheid

 • 0 Voorwoord

 • In het voorwoord wordt kort het kader geschetst waarbinnen het boek ontwikkeld is. De auteurs denken met het boek een bijdrage te kunnen leveren aan het nog jonge vak van arbeids- en gezondheidspsychologie. Het is gericht op studenten van hbo- en universitaire opleidingen, waarbij expliciet gemeld wordt dat er grote behoefte is aan deskundigen die op basis van hun wetenschappelijke kennis in staat zijn organisaties te helpen bij het voorkomen en verhelpen van gezondheidsproblemen.
 • Welke ontwikkelingen in de samenleving zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van de psychologie van arbeid en gezondheid?
  nog verwerken
 • Welke ontwikkelingen in de 21ste eeuw zijn van invloed geweest?
  nog verwerken
 • wat is de tegenstelling van 'promotie'
  demotie
 • Baker en derks. hoe beïnvloed de negativiteit bias de  wereld van arbeid en organisatie psychologie?
  Humanresourcesafdelingen en bedrijfsgezondheidsdiensten trachten zieke werknemers te 'helpen' door ze zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, om zodoende kosten te kunnen besparen. Er wordt op trainingen ingezet om individuele tekortkomingen te verhelpen. Als werknemers bepaalde vaardigheden niet hebben, lijkt het vaak gemakkelijker om de werknemer te vervangen in plaats van te investeren in op maat gemaakte trainingsprogramma’s. Verder worden complimenten op het werk vaak niet gegeven, het lijkt vanzelfsprekend dat zaken goed gaan. 
  De gangbare 4D-benadering richt zich op het negatieve: slechte prestaties, lage motivatie, verminderd welzijn, ziekte en het in onvoldoende mate geëngageerd zijn.
 • Wat was de hypothesis van Barbara Frederickson, pioneer van de positieve psychologie
  the broaden and build hypothesis
  the undoing hypothesis

  De broaden-and-build-theorie stelt dat positieve emoties een persoon zijn denkrichting kan verbreden en zo blijvend persoonlijke bronnen kan aanboren. Door positieve emoties als blijdschap, dankbaarheid, en hoop te ervaren kunnen mensen veerkrachtiger, creatiever, verstandiger, sociaal geïntegreerd en gezonder worden. 
  De undoing-hypothese beweert dat positieve emoties kunnen helpen om beter om te gaan met negatieve emoties en het herstel van onplezierige gebeurtenissen bevorderen door de naeffecten van negatieve emoties teniet te doen (undo).
 • Wat is POHP (positive Occupational Health psychology
  Positive Occupational Health Psychology (positieve psychologie van arbeid en gezondheid) is de studie naar en toepassing van optimaal functioneren op het werk. Het is gericht op het stimuleren van gezondheid op het werk en het laten floreren van mensen in arbeidssituaties. Het onderzoekt hoe positieve fenomenen (omgevingen, persoonlijke hulpbronnen) ingezet kunnen worden om mensen veerkrachtig te maken. 
  De positieve psychologie van arbeid en gezondheid komt voort uit de positieve psychologie, waarin welzijn en gezondheid centraal staan. Essentieel is dat de aandacht volledig ligt bij de positieve kant van werk en zich niet beperkt tot negatieve aspecten (zoals risicofactoren en werkstressoren).
 • 0.1 proeftentamen 2

 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 1. (pagina 1) A & O houdt zich bezig met?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Het disfunctioneren van mensen in arbeidsorganisaties (juist)
  Het verbeteren van het functioneren van werknemers (juist)
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 2. (1) Wat bedoelt men met de Januskop van de arbeid?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Labor: werk als inspanning, belasting, moeite
  Opus: werk als resultaat, uitdaging en zelfverwerkelijking.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 3. (2) Wat is de oorsprong van A&G psychologie?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Klinische en gezondheidspsychologie enerzijds en A&O psychologie en public health anderzijds.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 4. (2) Definitie van A & G-psychologie
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Psychologische discipline die zich bezighoudt met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk
  vanuit de gedachte aan een optimale afstemming tussen persoon en organisatie.
  Zowel wetenschapsgebied als praktijkveld.
  Gezondheid dient breed opgevat te worden: multidimensioneel begrip van geestelijke gezondheid.
  Wederzijdse beïnvloeding van werk met andere levenssferen.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 5. (2) Vanuit welke gedachte houdt A&G-psychologie zich bezig met welzijn?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Optimale afstemming tussen persoon en organisatie
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 6. (2) Het begrip welzijn in de A&G-psychologie
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} enerzijds individueel welbevinden
  anderzijds objectiveerbare kenmerken van arbeid  in deze zin opgevat in de ARBOwetgeving
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 7. (3) De auteurs van het boek hanteren een multidimensioneel begrip van geestelijke gezondheid en onderscheiden
  daaraan vier aspecten. Welk aspect noemen ze niet?

  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} a affectief welbevinden
  b affiliatie
  c autonomie
  d competentie
  7. (3) De auteurs van het boek hanteren een multidimensioneel begrip van geestelijke gezondheid en onderscheiden
  daaraan vier aspecten. Welk aspect noemen ze niet?

  a affectief welbevinden
  b affiliatie
  c autonomie
  d competentie
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 8. (3) Wat is arbeid in psychologische zin?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Gestructureerde, doelgerichte activiteit met een verplichtend karakter waarbij een bepaalde materiele opbrengst wordt
  geproduceerd.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 9. (4) Stellingen: Een A&G psycholoog houdt zich niet uitsluitend bezig met het domein werk, maar houdt zich ook bezig met de
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} wederzijdse beïnvloeding van werk met andere levenssferen, zoals vrije tijd en de gezins- of thuissituatie. (juist/onjuist)
  A&G psychologie houdt zich bezig met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk, waarbij
  het niet gaat over vrijwilligers- of huishoudelijk werk. (juist/onjuist)
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Een A&G psycholoog houdt zich niet uitsluitend bezig met het domein werk, maar houdt zich ook bezig met de
  wederzijdse beïnvloeding van werk met andere levenssferen, zoals vrije tijd en de gezins- of thuissituatie. (juist)
  A&G psychologie houdt zich bezig met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk, waarbij
  het niet gaat over vrijwilligers- of huishoudelijk werk. (onjuist)
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 10. (4) A&G psychologie houdt zich ook bezig met wederzijdse beïnvloeding van werk met andere levenssferen, zoals
  vrije tijd en de gezins- of thuissituatie (juist/onjuist ?)
  Juist
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 11. (5) Waaronder valt psychotherapie voor burnout _ primair, secundair of tertaire preventie
  Tertiare preventie
 •  12. (5) Beoordeel de juistheid van de volgende twee stellingen.
  I Arbeids- en gezondheidspsychologen houden zich met name bezig met primaire preventie.
  II Het onderwerp van de arbeids- en gezondheidspsychologie is het welzijn en de gezondheid op het werk, vanuit de
  gedachte van een optimale afstemming tussen individu en organisatie.
  a I en II zijn juist.
  b Alleen I is juist.
  c Alleen II is juist.
  d I en II zijn onjuist.
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} I Arbeids- en gezondheidspsychologen houden zich met name bezig met primaire preventie.
  II Het onderwerp van de arbeids- en gezondheidspsychologie is het welzijn en de gezondheid op het werk, vanuit de
  gedachte van een optimale afstemming tussen individu en organisatie.
  a I en II zijn juist.
  b Alleen I is juist.
  c Alleen II is juist.
  d I en II zijn onjuist.
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}
  antwoord c (I- drie doelen: signalerende functie, preventie, arbeids integratie)
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}

 • 13. (6) Waarom de ontwikkeling van A&G-psychologie?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} o veranderingen in/rondom arbeid
  o sociaal culturele veranderingen
  o specifieke ontwikkelen in Nederland
 •  Door welke veranderingen in en rondom arbeid staat de psychologie van A&G zo in de belangstelling?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 8.0px Helvetica} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 8.0px Helvetica; color: #606060} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 1.0px Helvetica} o intensivering v.d. arbeid
  o verandering van de arbeidsinhoud
  o organisatieveranderingen
  o moderne productie- en managementconcepten
  o aantasting psychologisch contract
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}  Welke Nederlandse ontwikkelingen hebben bijgedragen aan belang van A&G psychologie?
  o arbowetgeving
  o psychische arbeidsongeschiktheid
  o gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en overheid
  o hoge kosten
  o lange traditie
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 15) Welke 4 professionals moet een Arbodienst hebben?
  o bedrijfsarts
  o arbeidshygiënist
  o veiligheidskundige
  o A&O-deskundige
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Hoe wordt gewerkt binnen theoretisch en probleem gestuurd onderzoek?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Theoretisch: empirische cyclus
  Probleem: regulatieve cyclus
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Voorbeelden van probleemgestuurd onderzoek>?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} o beschrijvend (fact finding – RIE)
  o ontwerp (tools, bv vragenlijst of procedures)
  o interventie
  o organisatie (actie onderzoek)
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Beoordeel de juistheid van de volgende twee stellingen.
  I Psychosociale kenmerken zijn kenmerken die op cognitief, emotioneel en sociaal vlak invloed uitoefenen op de werknemer.
  II Risico’s, verbonden aan het verrichten van arbeid, verschuiven steeds meer van het materiële en fysieke vlak naar het
  psychosociale vlak.
  a I en II zijn juist.
  b Alleen I is juist.
  c Alleen II is juist.
  d I en II zijn onjuist.
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} antwoord a
 • Wat
  Antwoord B
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Welke kanttekening van empirische aard maken de auteurs van het tekstboek bij zowel het DC- model van
  Karasek als bij het later ontwikkelde JD-R-model?
  a Geen of slechts beperkte empirische evidentie voor het veronderstelde interactie- effect
  b Op basis van het model zijn nauwelijks concrete voorspellingen te maken.
  c Het model heeft weinig theoretische verklaringskracht.
  d Het model heeft weinig aandacht voor omgevingsgerichte factoren.
  Geen of slechts beperkte empirische evidentie voor het veronderstelde interactie- effect
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} In welk van onderstaande modellen wordt geen aandacht besteed aan de rol van
  persoonlijkheidskenmerken bij arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten?
  a in het persoon-omgeving fit-model
  b in het Job-Demand Control-model
  c in het buffer- of kwetsbaarheidsmodel
  d in het additief model.
  In welk van onderstaande modellen wordt geen aandacht besteed aan de rol van
  persoonlijkheidskenmerken bij arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten?
  a in het persoon-omgeving fit-model
  b in het Job-Demand Control-model
  c in het buffer- of kwetsbaarheidsmodel
  d in het additief model.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Wat zijn de CE (constant effect – loopt in begin op) en AD (additional decrement - loopt aan begin op en aan
  einde af) werkkenmerken van het Vitaminemodel.
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} AD: autonomie, werkdruk, sociale steun, gebruik van vaardigheden, afwisseling in het werk, feedback
  CE: salaris, betekenisvolheid, veiligheid
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Binnen het vitaminemodel zijn autonomie en werkdruk:

  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} a. organisatiekenmerken
  b. werkkenmerken
  c. psychologische kenmerken
  d. geen van allen
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} a. organisatiekenmerken
  b. werkkenmerken
  c. psychologische kenmerken
  d. geen van allen
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Wat is een kritiekpunt op het Vitaminemodel?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} De werkkenmerken zijn ietwat willekeurig ingedeeld in Ad en CE effecten.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Het effort-reward inbalance-model geeft de relatie aan tussen:
  a. inspanning en beloning.

  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} b. taakeisen en sturingsmogelijkheden.
  c. taakeisen en beloning.
  d. inspanning en sturingsmogelijkheden.
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} a. inspanning en beloning.
  b. taakeisen en sturingsmogelijkheden.
  c. taakeisen en beloning.
  d. inspanning en sturingsmogelijkheden.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Vanuit welke gedachte heeft Siegrist het ERI-model ontwikkeld?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} De werkrol vormt een cruciale verbinding tussen persoonlijke behoefte van individuen en de maatschappelijke structuur.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} ERI model; welke term hoort niet thuis in het ERI-model van Siegrist e.a.:
  a. zekerheid en carrière mogelijkheden

  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} b. waardering (respect en ondersteuning)
  c. beloning/geld
  d. iets anders
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} a. zekerheid en carrière mogelijkheden
  b. waardering (respect en ondersteuning)
  c. beloning/geld
  d. iets anders
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Welk persoonskenmerk wordt met name in het ERI-model genoemd?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Overcommitment: (sterk gerelateerd aan Type-A)
  o streberig gedrag
  o moeite om het werk van zich af te zetten
  o behoefte aan waarderin
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Welke term hoort niet bij het ERI-model?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}
  a. self-esteem
  b. self-efficacy
  c. overcommitment
  d. decrement (vermindering)
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}

     p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} a. self-esteem
  b. self-efficacy
  c. overcommitment
  d. decrement (vermindering)
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Welke kritiek heeft men op zowel het DC-model als het ERI-model?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} operationalisatie.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Verschil tussen JD-R model en DISC-model?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} JD-R: legt nadruk op het beschrijven van allerlei specifieke stressoren en hulpbronnen en hun respectievelijke relatie met
  gezondheidsuitkomsten (heuristisch model).
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} In welke drie categorieën zijn de centrale concepten van het DISC-model voor werkstress onder te brengen?
  a taakeisen, werkbronnen en werkgerelateerde uitkomsten
  b taakeisen, werkbronnen en persoonlijke factoren
  c taakeisen, werkgerelateerde uitkomsten en persoonlijke factoren
  d werkgerelateerde uitkomsten, persoonlijke factoren en werkbronnen
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} In welke drie categorieën zijn de centrale concepten van het DISC-model voor werkstress onder te brengen?
  a taakeisen, werkbronnen en werkgerelateerde uitkomsten
  b taakeisen, werkbronnen en persoonlijke factoren
  c taakeisen, werkgerelateerde uitkomsten en persoonlijke factoren
  d werkgerelateerde uitkomsten, persoonlijke factoren en werkbronnen
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 8.0px Helvetica} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 8.0px Helvetica; color: #606060} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 1.0px Helvetica} Stel u bent als A&G-psycholoog ingehuurd om het ziekteverzuim te reduceren onder arbeiders die werken in een fabriek
  waar auto's worden geproduceerd. U hebt gesprekken met het sociaal- medisch team gevoerd, werkplekonderzoek gedaan
  en een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder de fabrieksarbeiders. Uit het onderzoek komt naar voren dat de medewerkers zich enorm moeten inspannen en dat zij
  slecht worden betaald. Deze twee factoren veroorzaken naar alle waarschijnlijkheid de stressreacties onder de
  fabrieksarbeiders. Welk theoretisch model past het best bij deze bevindingen?
  a het Vitaminemodel
  b het Job Demand-Control-model
  c het Effort-Reward Imbalance-model
  d het Job-Demands-Resources-model
  Stel u bent als A&G-psycholoog ingehuurd om het ziekteverzuim te reduceren onder arbeiders die werken in een fabriek
  waar auto's worden geproduceerd. U hebt gesprekken met het sociaal- medisch team gevoerd, werkplekonderzoek gedaan
  en een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder de fabrieksarbeiders. Uit het onderzoek komt naar voren dat de medewerkers zich enorm moeten inspannen en dat zij
  slecht worden betaald. Deze twee factoren veroorzaken naar alle waarschijnlijkheid de stressreacties onder de
  fabrieksarbeiders. Welk theoretisch model past het best bij deze bevindingen?
  a het Vitaminemodel
  b het Job Demand-Control-model
  c het Effort-Reward Imbalance-model
  d het Job-Demands-Resources-model
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 57) Meijman (1989) heeft onderzoek gedaan onder stadsbuschauffeurs. Zij voerden een geheugenzoektaak uit, die
  onder verschillende condities van voorafgaande werkbelasting werd afgenomen. Het tijdstip van afname was altijd om
  12.30 uur 's middags. In de ochtenddienst hebben de chauffeurs dan acht uur gewerkt. In de dagdienst hebben zij op
  dat tijdstip bijna vier uur gewerkt. In de middagdienst hebben zij nog niet gewerkt, maar staan op het punt te beginnen
  met werken. Als controleconditie worden de chauffeurs eveneens tijdens een vrije dag onderzocht, ook om 12.30 uur.
  Welke chauffeurs zullen de geheugenzoektaak uitvoeren met geringe inspanning, maar met een groot
  foutenpercentage?
  a de chauffeurs in de ochtenddienst
  b de chauffeurs in de dagdienst
  c de chauffeurs in de middagdienst
  d de chauffeurs die een dag vrij hebben
  57) Meijman (1989) heeft onderzoek gedaan onder stadsbuschauffeurs. Zij voerden een geheugenzoektaak uit, die
  onder verschillende condities van voorafgaande werkbelasting werd afgenomen. Het tijdstip van afname was altijd om
  12.30 uur 's middags. In de ochtenddienst hebben de chauffeurs dan acht uur gewerkt. In de dagdienst hebben zij op
  dat tijdstip bijna vier uur gewerkt. In de middagdienst hebben zij nog niet gewerkt, maar staan op het punt te beginnen
  met werken. Als controleconditie worden de chauffeurs eveneens tijdens een vrije dag onderzocht, ook om 12.30 uur.
  Welke chauffeurs zullen de geheugenzoektaak uitvoeren met geringe inspanning, maar met een groot
  foutenpercentage?
  a de chauffeurs in de ochtenddienst
  b de chauffeurs in de dagdienst
  c de chauffeurs in de middagdienst
  d de chauffeurs die een dag vrij hebben
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Het leveren van inspanning gaat gepaard met psychofysiologische reacties. Welk hormoon speelt bij fysieke
  inspanning een belangrijke rol?
  a cortison
  b noradrenaline
  c adrenaline
  d cortisol
  Het leveren van inspanning gaat gepaard met psychofysiologische reacties. Welk hormoon speelt bij fysieke
  inspanning een belangrijke rol?
  a cortison
  b noradrenaline
  c adrenaline
  d cortisol * bij geen controle
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Onder welk begrip is de fysiologische reactie van afscheiding van adrenaline en noradrenaline bekend?
  a. activatiereactie
  b. vecht-of vluchtreactie
  c. arousal
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Onder welk begrip is de fysiologische reactie van afscheiding van adrenaline en noradrenaline bekend?
  a. activatiereactie
  b. vecht-of vluchtreactie
  c. arousal
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Bij meting van het adrenalineniveau bij rij-examinatoren was deze het hoogst op de...
  ... eerste keer mee doen aan het onderzoek ivm nieuwe ervaring.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Waarmee kan de verhoging van adrenaline in verband worden gebracht?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Met de actieve mobilisatie van prestatiemogelijkheden om aan de eisen van de taaksituatie te kunnen voldoen of negatieve
  spanningsreacties.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Wanneer spreekt men van 'effort without distress'?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Actieve mobilisatie van prestatiemogelijkheden om aan de eisen van de taaksituatie te kunnen voldoen.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Wanner spreekt men van 'effort with distress'?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Wanneer de verhoging van adrenaline het karakter krijgt van een spanningsreactie die gepaard gaat met gevoelens van
  gespannen opwinding. Dit is het geval wanneer de persoon een niet optimale toestand moet compenseren.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Bij welke groep werknemers is het adrenalineniveau na een dag werken verhoogd?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Werknemers met psychosomatische klachten.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Hoe heet het fysiologische herstelproces na stress?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Unwinding
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • De psychologie van arbeid en gezondheid
 • Wilmar Bernardus Schaufeli Arnold B Bakker
 • 9789031398539 or 9031398535
 • 2013

Summary - De psychologie van arbeid en gezondheid

 • 1 de psychologie van arbeid en gezondheid

 • Wat is arbeid en gezondheidspsychologie?
  De a&g psychologie is een psychologische discipline die zich bezighoudt met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk vanuit de gedachte van optimale afstemming tussen persoon en organisatie
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.
  In het eerste deel Theorie wordt een aantal beschrijvende en verklarende theorieën behandeld over welzijn en gezondheid op het werk, waaronder bijvoorbeeld theorieën over werkstress. Dit deel zoomt vooral in op factoren die van invloed zijn op het functioneren van werkenden.
 • Waar is arbeid en gezondheispsychologie een samensmelting van?
  Klinische psychologie, gezondheidspsychologie en A&O
 • Welke vier aspecten worden onderscheiden bij het begrip 'geestelijke gezondheid'?
  1. affectief welbevinden
  2. competentie
  3. autonomie
  4. aspiratie
 • Wat is het verschil tussen primaire, secundaire preventie en tertiaire preventie?
  • bij primaire preventie wordt dmv een aanpak bij de bron geprobeerd te voorkomen dat er gezondheidsproblemen ontstaan.
  • bij secundaire preventie is er sprake van beperking van de schade door tijdig en adequaat optreden bij de eerste symptomen (bijv. trainingen en cursussen op het gebied van stressmanagement/timemanagement). 
  • bij tertiaire preventie gaat het om de behandeling die er op gericht is dat de problemen afnemen (bijv. coaching, counseling)
 • A&G is een samensmelting van verschillende stromingen. Welke?
  Komt uit de klinische psychologie, de gezondheidspsychologie en de arbeid en organisatiepsychologie. 
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  In het tweede deel, Assessment, wordt ingegaan op onderzoeksmethoden om inzicht te krijgen in de risicofactoren, zowel op individueel als organisatieniveau, die van invloed kunnen zijn op de gezondheid en het welbevinden van werkenden. In dit deel staat vooral centraal hoe problemen van werkenden, de werksituatie in kaart te brengen.
 • Wat is de definitie van de A&G psychologie
  Bestuderen en bevorden van welzijn en gezondheid op werk vanuit de gedachte van een optimale afstemming tussen persoon en organisatie.
 • Welke veranderingen/ontwikkelingen rondom arbeid hebben zich de laatste decennia voorgedaan?
  1. intensivering van de arbeid (werktempo en werkintensiteit)
  2. verandering van de arbeidsinhoud (meer denkwerk, minder praktisch werk)
  3. organisatieveranderingen (globalisering, flexibilisering)
  4. moderne bedrijfsvoering (nieuwe productiemethoden zoals autonome taakgroepen)
  5. aantasting van het psychologisch contract omdat er ook steeds meer van medewerkers wordt gevraagd (billijke verhoudingen tussen materiële en immateriële beloning)
 • Wat is het doel van de a&g discipline?
  Het doel is het verbeteren van het functioneren van medewerkers in de organisatie. 
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  Het derde deel, Interventie, gaat in op mogelijke preventieve en curatieve interventies om op individueel en organisatieniveau in de arbeidssituatie toe te passen.
 • Dubbele betekenis Welzijn binnen A&G psychologie aandahct voor?
  Individueel welbevinden
  Objectieve kenmerken van arbeid die geacht worden het individuele welbevinden te bevorderen. 
 • Welke sociaal-culturele veranderingen/ontwikkelingen hebben zich de laatste decennia voorgedaan?
  1. arbeidsparticipatie (van bijv. 25% werkende vrouwen in de jaren '60 naar 60% in 2013)
  2. opkomst van de dienstensector (zorg, onderwijs, banken, verzekeringen)
  3. verruiming van het ziektebegrip (proto-professionalisering -> het zijn reële ervaringen die vroeger ook al bestonden maar niet als zodanig werden benoemd, bijv. burn-out, stress, ADHD)
  4. toegenomen verwachtingen (het werk moet leer- en ontwikkelmogelijkheden hebben)
  5. individualisering 
  6. uitholling professionele autoriteit (de natuurlijke autoriteit van bijv. arts, onderwijzer, politieagent is gaandeweg verloren gegaan)
 • Waar houdt de a&g psychologie zich mee bezig?
  Houdt zich bezig met het disfunctioneren van mensen in arbeidsorganisaties en met het vergroten van de effectiviteit, bevorderen van de gezondheid en welzijn en het verhogen van de motivatie. 
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  In deel vier, Onderzoek, wordt dieper ingegaan op onderzoeksmethoden die in het veld van arbeid en gezondheid toegepast kunnen worden.
 • Warr: multidimensioneel begrip geestelijke gezondheid met 4 aspecten:
  - affectief welbevinden
  - competentie
  - autonomie 
  - aspiratie 
 • Welke ontwikkelingen in Nederland hebben zich de laatste decennia voorgedaan?
  1. arbo wetgeving
  2. psychische arbeidsongeschiktheid
  3. gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en overheid
  4. hoge kosten (medische kosten, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, personeelsverloop)
  5. lange traditie (op het vlak van overspannenheid)
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  Deel vijf (Capita Selecta), behandelt diverse onderwerpen, bijvoorbeeld specifieke doelgroepen in het arbeids- en gezondheidsveld zoals ouderen of allochtonen. Hier komen ook betrekkelijk nieuwe thema’s binnen het vakgebied aan de orde zoals pesten op het werk, baanonzekerheid, technologische ontwikkelingen en baanonzekerheid.
 • Wat is arbeid in psychologische zin?
  Gestructureerde doelgerichte activiteit met een verplichtend karakter waarbij een bepaalde materiele opbrengst wordt geproduceerd.
 • Met welke onderdelen houdt de A&G psycholoog zich voornamelijk bezig in de praktijk?
  • assessment
  • individuele begeleiding en behandeling
  • training
  • advisering
  • onderzoek
 • Belangrijkste wetten op het gebied van arbeid en gezondheid
  • Arbowet: geeft verplichtingen rondom arbeidsomstandigheden, de zorg voor veiligheid en gezondheid op het werk.
  • Wet verbetering poortwachter: geeft kaders voor procedures rondom ziekteverzuim.
  • Participatiewet. In deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben (zij vielen voorheen onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)). Gemeenten dienen maatregelen in te zetten (bijvoorbeeld loonkostensubsidie en beschut werk) en zodanig ondersteuning te bieden dat zij een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden.
  • Wet aanpassing arbeidsduur geeft werknemers de mogelijkheid om meer of minder uren te gaan werken.
  • Wet arbeid en zorg regelt kraamverlof, calamiteitenverlof en verlof voor zorg voor zieke familieleden.
 • Doelen van A&G psychologie zijn (3)?
  1. Signalerende functie
  2. Preventie 
  3. Arbeidsintegratie. 
 • Welke vijf verschillende typen A&G onderzoek kan je onderscheiden?
  1. hypothesetoetsend onderzoek (theoriegestuurd,, empirische cyclus)
  2. beschrijvend onderzoek (probleemgestuurd, non-cyclisch, fact-finding)
  3. ontwerponderzoek (probleemgestuurd, non-cyclisch, gericht op ontwerpen van tools)
  4. interventieonderzoek (probleemgestuurd, regulatieve cyclus)
  5. organisatieonderzoek (probleemgestuurd, regulatieve cyclus)
 • Welke veranderingen in en rondom arbeid hebbe plaatsgevonden(5)?
  1. Intensivering van de arbeid
  2. Verandering van de arbeidsinhoud 
  3. Organisatieveranderingen
  4. Moderne bedrijfsvoering
  5. Aantasting van het psychologische contract
 • Waarom is het toepassen en verder ontwikkelen van inzichten uit de positieve psychologie een veelbelovende ontwikkeling binnen de A&G psychologie?
  Het richt zich op het bestuderen en bevorderen van condities voor optimaal functioneren van mensen i.p.v. op hun problemen, stoornissen, disfunctioneren.
 • Wat is management by objectives?
  Bepaalde geformuleerde doelen moeten behaald worden
 • Welke sociaal culturele veranderingen hebben er plaats gevonden (6)?
  1. Arbeidsparticipatie
  2. Opkomst van de dienstensector
  3. Verruiming van het ziektebegrip
  4. Toegenomen verwachtingen
  5. Individualisering
  6. Uithollinh van de professionele autoriteit
 • Wat kun je zeggen over de arbowetgeving?
  Deze is ingevoerd in 1983, in 1994 en 1998 heeft herziening plaatsgevonden. Het was een impuls voor de A&G psychologie, naast gezondheid, veiligheid en welzijn worden objectieve eigenschapen van een functie als zelfstandigdoel van beleid genoemd. Iedere werkgever moet aangesloten zijn bij een arbodienst.
 • Wat is het doel van de wet verrbetering poortwachter en wanneer is deze ingevoerd.
  Doel is ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid indammen (met komst van deze wet aantal WAO’ ers gedaald met 23%). 
  Wet is ingevoerd in 2004
 • Door welke klachten worden werkenmers het meeste afgekeurd?
  Psychische klachten. Afkeuringen bij beweginsaparaat meestal psychosociale factoren in het spel. Een derde instroom WAO is bewegingsapparaat.
 • Wortels van overspannenheid liggen in beide oorlogen, leg uit.
  WO I: vermoeidheid van arbeiders in munitie fabrieken en shellshock (combat neurosis). 
  Aandacht voor mentale belasting. Tot jaren 80 geen systematische aandacht werkgerelateerde klachten behalve Tavistock institute of human relations (onderzoek kolemijnen eind jaren 40). Pas in laatste twee decenia A&G. Tot 1960 onderzoek WTI vooral op relatie met partner
 • Een A&G psycholoog houdt zich in de praktijk vooral bezig met
  - assessment
  - individuele begeleiding en behandeling
  - training’
  - advisering
  - onderzoek 
 • Wat zijn de arbokerndisciplines?
  Bedrijfsarts
  Arbeidshygienist
  Veiligheidsdeskundige
  A&O deskunidge 
 • Wie worden beschouwd als de voorlopers van arbeidspsychologisch belastingsonderzoek
  Kreapeling en mosso
 • Waltor Cannon voert als eerste stressexperimenten uit en observeerde fysiologische reacties op stressoren (introduceerde het begrip homeostase)
 • Seyle introduceerde het?
  General adaption syndrom (GAS) - dat onafhankelijk is van specifieke vorm vam belasting
 • Wie is de grondlegger van de stress en -copingtheorie?
  Lazarus.
 • Welke 5 typen A&G onderzoek zijn er?
  1. Hypothesetoetsend (theoriegestuurd)
  2. Beschrijvend (probleemgestuurd)
  3. Ontwerponderzoek (probleemgestuurd)
  4. Interventieonderzoek (probleemgestuurd)
  5. Organisatieonderzoek (probleemgestuurd). 
 • Theoriegestuurd onderzoek volgt een empirische cyclus: hyppothese, emprische gegevens verzamelen, hypothese statisch toetsen. 
  Probleemgestuurd onderzoek volgt een regulatieve cyclus:
  Probleem formuleren, interventie ontwerpen, interventie uitvoeren, interventie evaluaren. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor interventies ter beperking van baanonzekerheid en de negatieve effecten vanuit voorspelbaarheid en beheersbaarheid belangrijk zijn voor het welbevinden?
 • vergroten controlemogelijkheden door een goede communicatie (beter informeren) en het bieden van inspraak. Daarnaast inzetbaarheid van werknemers vergroten
 • verminderen van onzekerheid: goede communicatie helpt hierbij
Wat zijn de negatieve gevolgen van baanonzekerheid?
Individu: (angst/irritatie in contact met partner, gezinsleden en vrienden)
 • arbeidstevredenheid
 • psychisch welbevinden
 • gezondheid 
Organisatie: (negatieve correlatie tussen baanonzekerheid en in-rol en extra-rol gedrag)
 • wantrouwen bedrijfsleiding
 • lagere bedrijfsbinding
 • lagere organisatiebetrokkenheid
 • minder goede prestaties
 • meer weerstand tegen veranderingen
 • groter verloopintentie
 • vaker dader of slachtoffer van pestgedrag
Waar is aanhoudende baanonzekerheid het meest problematisch voor volgens het vitaminemodel van Warr?
Welbevinden, daarna zekerheid van ontslag.
Wat stelt de Zelfdeterminatietheorie? Ryan & Deci, 2000
Baanonzekerheid is problematisch doordat de 3 psychologische basisbehoeften van werknemers frustreert:
 • autonomie
 • verbondenheid
 • competentie 
Welke groepen ervaren meer stress of gezondheidsproblemen door baanonzekerheid?
 • laaggeschoolden
 • ouderen
 • mensen met een vast contract (vanwege schending van het psychologische contract)
Waar is baanonzekerheid meestal een gevolg van?
Objectieve positie die men op de arbeidsmarkt inneemt. 
Vooral macro- maar ook meso- en positionele (demografische) variabelen hebben hier invloed op
Wie zijn het meest vatbaar voor baanonzekerheid?
 • Mensen met een externe locus of control
 • Negatief affect 
Wat voor perceptie is baanonzekerheid?
Subjectief, komt vaak overeen met objectieve kans op baanverlies.
Wat is het verschil tussen in-rol en extra-rol gedrag?
In-rol gedrag: Gedragingen die aansluiten bij de functie van een werknemer
Extra-rol gedrag: Gedragingen die niet van een werknemer verwacht worden en dus als extra gezien worden
Op welke verschillende niveaus kan je kijken naar baanonzekerheid?
Macro-niveau: landelijke (regionale) niveau van werkloosheid
Meso-niveau: organisatieniveau (herstructurering, werken bij de overheid = betere ontslagbescherming , percentage tijdelijke werknemers)
Micro-niveau: individuele kenmerken, demografische kenmerken (scholing, arbeidssector, tijdelijk/vast contract)