Summary De Republiek in een tijd van vorsten, 1477-1702

-
ISBN-10 9006464767 ISBN-13 9789006464764
447 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Republiek in een tijd van vorsten, 1477-1702". The author(s) of the book is/are André van Voorst, Ronald den Haan Raymond de Kreek Hannebeth Haffmans EMK. The ISBN of the book is 9789006464764 or 9006464767. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De Republiek in een tijd van vorsten, 1477-1702

 • 1.1 Een modern streven

 • Wat zijn de drie verschillende manieren om je macht uit te breiden?

  1. Uithuwelijken

  2. Erfenis

  3. Veroveren

 • 1.1.1 Geen eenheid

 • Wat zijn priviléges?

  Voorrechten die nog afstammen uit de middeleeuwen.

 • Wat is particularisme?

  De zelfstandigheid van de gewesten en steden.

 • Wat is centralisatie?

  De politiek op één centrale plek uitvoeren.

 • Door centralisatie zou Nederland sterker staan tegen de eeuwige vijand Frankrijk.

 • Wie werd in 1531 tot landvoogdes benoemd?

  De zus van Karel V, Margaretha van Parma.

 • Welke 3 centrale instellingen voerde Karel V in?

  1. Raad van State

  2. Raad der Financiën

  3. Geheime raad

 • Wat was een manier van Karel V om de macht van de adel in te dammen?

  Meer burgers in dienst nemen. (Deze waren makkelijk te ontslaan)

 • 1.2 De moedernegotie

 • In welk jaar ging Filips II voor het eerst failliet?

  1557

 • Wat was het grootste gewest van de Nederlanden?

  Holland

 • Rond welke tijd ging Holland handelen met het Oostzee gebied?

  Rond 1500

 • Wat is moedernegotie?

  Handel die de basis legde voor de gouden eeuw, het is de ruggengraat van de economie.

 • Waarom gingen boeren in Holland zich specialiseren?

  Dit deden ze omdat door de moedernegotie meer tijd hadden om zich te richten op veeteelt en meer.

 • Waarom gingen de boeren in Holland commercieel werken?

  Boeren kunnen dan met elkaar concurreren, en konden daardoor hun handelswaar met winst op de markt verkopen.

 • Waardoor ontstond er in de gouden eeuw een opvallende hoge urbanisatiegraad?

  Boeren verdiende meer geld doordat ze commercieel gingen werken, boeren probeerde hun productiviteit te verhogen door minder vaste mensen in te huren. De overige arbeiders trokken allemaal naar de stad. Vandaar de hoge urbanisatiegraad.

 • Wat zijn de voordelen van een fluitschip?

  1. Klein dek (Minder belasting betalen bij de Sont)

  2. Minder bemanning nodig

  3. Grotere romp (Meer goederen konden meegenomen worden)

 • 1.3 Verzet tegen de centralisatie

 • Op welke manier probeerde Karel V en Filips II in de Nederlanden de centralisatie politiek door te voeren? (Dit zorgde voor veel verzet!)

  Centraal belasting heffen. Dit zorgde voor verzet omdat dit eigenlijk een privilege van de adel was.

 • In welke jaar spijkerde Maarten Luther de 95 stellingen op de kerkdeur?

  In 1517

 • Wat is een ander woord voor hervorming?

  Reformatie.

 • Wat zijn aflaten?

  Met een aflaat kon je de tijd dat je in het vage vuur zat (fase voordat je naar de hemel gaat) verkorten. Je kon dus je zonden afkopen.

 • Wat is een ketter?

  Iemand die het katholicisme in de weg stond oftewel iemand die protestants is.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het Lof der Zotheid

Een boek dat Erasmus publiceerde. Levert scherpe kritiek op de misstanden van de kerk.

Wat is de aanleiding van de Bartholomeüsnacht/bloedbruiloft?

De ''mislukte'' aanslag op een van de protestantse leiders. Het hof was bang voor protestantse wraakacties.

Waarom wordt Elizabeth I ''the virgin queen'' genoemd?

Omdat zij niet trouwde en dus ook geen kinderen kreeg.

Waarom wordt Maria I ''Bloody Mary'' genoemd?

Omdat zij in haar regeertijd een heftige vervolging tegen protestante begon.

Wat is een ketter?

Iemand die het katholicisme in de weg stond oftewel iemand die protestants is.

Wat zijn aflaten?

Met een aflaat kon je de tijd dat je in het vage vuur zat (fase voordat je naar de hemel gaat) verkorten. Je kon dus je zonden afkopen.

Wat gebeurde er in 1534 in Engeland?
De Anglicaanse kerk werd onder druk van koning Hendrik VII door het parlement tot staatskerk uitgeroepen. 
Waarom besloot Hendrik II vrede te sluiten met Spanje in 1559?
Om de hugenoten beter te kunnen bestrijden.

Hij zag namelijk dat een groot deel van adel hugenoot werd en dat zag hij als een bedreiging van zijn macht.
Hoe werden protestanten in Frankrijk genoemd?
Hugenoten (voornamelijk volgelingen van Calvijn)
wat was het uitgangspunt?
wie het gebied beheerst, beheerst ook de godsdienst.

De machthebbers konden dus bepalen welke godsdienst in hun gebied was toegestaan.