Summary De Republiek in een tijd van vorsten

-
ISBN-10 9034572358 ISBN-13 9789034572356
389 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Republiek in een tijd van vorsten". The author(s) of the book is/are Pia Fruytier Leo Salemink, Judith Tadema. The ISBN of the book is 9789034572356 or 9034572358. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De Republiek in een tijd van vorsten

 • 1 een keizer met 72 titels (1477-1555)

 • 1500: Karel V geboren

  1515: Karel V gaat regeren

  1555: Karel V treedt af

  1558: Karel V sterft

 • Wat is het verschil tussen Karel de Grote en Karel V?

  Karel de Grote: veroveraar die via oorlogen zijn rijk uitbreidde

  Karel V: erfde bijna al zijn land en titels en voerde alleen verdedigende oorlogen

 • Wat was de heilige opdracht van Karel V?

  Eenheid in zijn rijk

 • 1.1 machtswellust en overmoed van de bourgondiërs

 • Wat gebeurde er allemaal aan het einde van de middeleeuwen?
  • nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen
  • ontdekkingsreizigers ontdekken nieuw land
  • nieuw mensbeeld
  • geloof krijgt nieuwe inhoud
 • Hoe vergrootten de hertogen van het Bourgondische Rijk hun bezittingen en invloed?

  • oorlogen
  • doordachte vredesverdragen
  • gearrangeerde huwelijken
  • bondgenootschappen
  • moord met voorbedachte rade
  • verraad
 • Welke Nederlandse gewesten maakten deel uit van het Bourgondische Rijk?

  • Vlaanderen
  • Namen en Artesië
  • Brabant en Henegouwen
  • Luxemburg
  • Holland en Zeeland
 • In 1467 was het Bourgondische Rijk niet mooi overzichtelijk, maar wel een aaneengesloten gebied. Een samenklontering van graafschappen en hertogdommen, die tussen Frankrijk en Duitsland in lagen.

 • In de 15e eeuw hadden Bourgondische hertogen zich in rap tempo in Europa gevestigd.

 • 1.1.1 Bijna koningen

 • Wanneer leefde Filips de Goede?

  1396-1467

 • Wat was de ambitie van Filips de Goede?

  Een nieuw koninkrijk stichten.

 • Filips de Goede probeerde de Nederlandse gewesten tot een politieke eenheid te smeden en riep voor het eerst in de geschiedenis de vertegenwoordigers van de verschillende gewesten tegelijkertijd in vergadering bijeen--> staten-generaal

 • Wat is de staten-generaal?

  Vergadering van afgevaardigden van alle gewesten. Vanaf 1588 het hoogste bestuursorgaan van de Republiek.

 • Wie kwam in 1467 als laatste Bourgondische vorst aan de macht?

  Karel de Stoute

 • Wat heeft Karel de Stoute voor het Bourgondische Rijk betekend?

  • hij veroverde de Nederlandse gewesten Gelre en Limburg
  • hij stelde één centrale Rekenkamer en Rechtskamer in voor alle gewesten
 • Wanneer en waar sneuvelde Karel de Stoute?

  In 1477 tijdens het beleg van de stad Nancy, waar hij een koninklijk hof had willen vestigen.

 • Karel de Stoute werd opgevolgd door zijn dochter Maria, toen veranderde er een aantal dingen:

  • Frankrijk eiste een deel van Bourgondië op
  • de Nederlandse gewesten dwongen haar het Groot Privilege te tekenen

  Maria trouwde met de zoon van de Duitse keizer en kreeg steun van de heerser over het Habsburgse Rijk. Maria´s zoon Filips de Schone trouwde met een erfgename uit het Spaanse koningshuis. Door al deze verbintenissen erfde hun zoon Karel V een gigantisch rijk.

 • Wanneer leefde Karel V?

  1500-1558

 • Wat stond er in het Groot Privilege?

  • hoe de vorst zich tegenover de gewesten moest gedragen
  • de Staten-Generaal mocht voortaan op eigen gezag bijeenkomen
  • de vorst mocht niet zonder toestemming van de Staten-Generaal belasting innen of een oorlog beginnen
 • 1.1.2 Staten-generaal

 • In de 15e eeuw hadden de Nederlanden een decentraal bestuur. De afzonderlijke gewesten werden zelfstandig bestuurd door de Gewestelijke Staten. Hierin kwamen de afgevaardigden van de stedelijke burgerij en adel bijeen.


  Om meer grip te krijgen op het bestuur richtte Filips de Goede de Staten-Generaal op. Hierin kwamen de vertegenwoordigers van de gewesten samen.


  Filips en zijn opvolgers wilden via de Staten-Generaal vooral geld lospeuteren bij de gewesten via ´bedes´. 


  Toen de Nederlanden zich in de 17e eeuw losmaakten van het Spaanse Rijk waren de gewesten nog zelfstandige staatjes met eigen wetten, rechtspraak munt enz. 


  De Staten-Generaal kon vaak geen snelle beslissingen nemen, doordat bij onverwachte gebeurtenissen ruggespraak gehouden werd in het gewest zelf.


  Er werden wel grote beslissingen genomen over oorlog en buitenlandse politiek.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer leefde Oliver Cromwell?
1599-1658
Wanneer was de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog?
1665-1667
Waar stonden de Staatsgezinden voor?
 • Een zo groot mogelijke gewestelijke zelfstandigheid.
 • Eigen beslissingsbevoegdheid.

Het oude particularisme dus.

Wat is het Stadhouderloze Tijdperk?
Periode in de Republiek waarin ook de meeste gewesten in de republiek geen stadhouder werd aangesteld (1650-1672 en 1702-1742)
Waarom vormde de Franse koning Lodewijk XIV een gevaar voor de Republiek?
Zijn agressieve expansiepolitiek.
Wat was de hoogste prioriteit van Willem III?
Het bestrijden van de Franse koning Lodewijk XIV?
Wanneer leefde de Franse koning Lodewijk XIV?
1638-1715
Wanneer leefde stadhouder Willem III?
1650-1702
Waarom hadden Frankrijk en Duitsland in de 17e eeuw nog steeds een lage welvaartspositie?
 • Ze waren overwegend agrarisch georiënteerde gebieden.
 • Er waren voortdurend oorlogen en opstanden.
 • Door de armoede was er een ruimte afzetmarkt voor nijverheidsproducten.
Wat is de driehoekshandel?
Het handelsverkeer tussen de Republiek, Afrika en Amerika. Belangrijk onderdeel ervan was de handel in slaven vanuit Afrika naar Amerika en in suiker en andere producten van de plantages naar Europa.