Summary De Republiek in een tijd van vorsten

-
ISBN-10 9057307456 ISBN-13 9789057307454
174 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Republiek in een tijd van vorsten". The author(s) of the book is/are Conny Bastiaans Annemiek Versluys. The ISBN of the book is 9789057307454 or 9057307456. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De Republiek in een tijd van vorsten

 • 1 In de Nederlanden, Frankrijk en Engeland pogen vorsten hun macht te vergroten

 • Wie streden sinds de late Middeleeuwen om macht en invloed?

  De vorsten en de adel en de opkomende burgerij.

 • Welk doel probeerden de vorsten te bereiken? En op welke wijze?

  Ze probeerden absolute macht te verkrijgen. Door het parlement nooit bijeen te roepen, adellijke bestuurders verdringen door koninklijke ambtenaren en het parlement naar hun hand te zetten.

 • Wat was het resultaat van deze strijd om macht en invloed voor de koning in Frankrijk?

  De koning kreeg steeds meer macht

 • Wat was het resultaat van deze strijd om macht en invloed voor de koning in Engeland?

  In Engeland bleef de rol van het parlement (Het Hoger- & Lagerhuis) sterk.

 • 1.1 In de Nederlanden, Frankrijk en Engeland pogen vorsten hun macht te vergroten

 • Wie streden sinds de late Middeleeuwen om macht en invloed?

  De vorsten, de adel en de opkomende burgerij.

 • Wat probeerden de vorsten in de late Middeleeuwen te bereiken? En op welke wijze?

  Ze probeerden hun positie te verstevigen door een politiek van centralisatie (streven naar een centraal bestuur dat boven de lokale besturen stond).

 • Wat was de regeerperiode van Filips de Goede?
  1419-1467
 • Wat was het resultaat van de strijd om macht en invloed voor de koning in Frankrijk?

  Daar ontstonden de eerste ideeën over absolute macht van de koning. Lokale adellijke bestuurders werden steeds meer verdrongen door koninklijke ambtenaren.

 • Wat was de Staten-Generaal en hoe kan je die ook noemen? Wanneer was het opgericht?
  De Standen-Generaal, afvaardiging van de Gewestelijke Staten die ontstonden in de 14e eeuw.
  Het was één gezamenlijke vergadering, opgericht in 1464 in Brugge.
 • Wat was het resultaat van de strijd om macht en invloed voor de koning in Engeland?

  In Engeland bleef de rol van het parlement (Het Hoger- & Lagerhuis) sterk.

 • 1.2 De Nederlanden onder Habsburgs gezag

 • Op welke manier zette Karel V de centralisatiepolitiek voort?

  Hij benoemde een landvoogd, zijn plaatsvervanger als hij zelf niet in de Nederlanden aanwezig was. Hij benoemde drie centrale raden: de Raad van State, de Raad van Financiën en de Geheime Raad.

 • Wat waren de taken van de drie raden en uit wie bestonden ze?

  De Raad van State zette samen met Karel of de landvoogdes het regeringsbeleid uit.

  De Geheime Raad was belast met de uitvoering van het beleid. Zij bestond vooral uit juristen op wie Karel volledig kon vertrouwen.

   

  De Raad van Financiën, bestaande uit hoge edelen en juristen, voerde het financiële beleid (zorgde er voor dat de Staten-Generaal voor een bede bijeen werden geroepen).

 • 1.2.1 Karel V zet de centralisatiepolitiek voort

 • Op welke manier zette Karel V in de Nederlanden de centralisatiepolitiek van zijn voorganger voort?
  • Hij benoemde een landvoogd, hij was de plaatsvanger wanneer Karel zelf niet in de Nederlanden aanwezig was.
  • Hij benoemde 3 centrale raden.
 • 1.2.2 Karel V verhoogt telkens de belastingen

 • Wat moesten de gewesten doen om de telkens weer verhoogde belastingen van Karel te kunnen betalen?

  Ze moesten vermogensbelasting heffen en nieuwe accijnzen invoeren op producten.

 • Wat waren beden?
  De vraag van Karel aan gewesten om belastingen te betalen. Gewesten konden dit betalen door hun eigen belastingen te verhogen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.