Summary De sleutel tot projectmanagement

-
198 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De sleutel tot projectmanagement". The author(s) of the book is/are Richard Weber. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De sleutel tot projectmanagement

 • 1 De vakvereniging IPMA

 • waarop is de indeling/clustering van de hoofdstukken gebaseerd?
  op de 3 aspecten van projectmanagement: techniek (het project), gedragsmatig/soft skills (de projectmanager) en de context (omgevingsfactoren). Hiernaast nog basisprincipes en competentieontwikkeling op basis van 46 Ned Competence Baseline-competenties.
 • waaruit bestaat de introductie?
  vakvereniging IPMA en inleiding tot projectmanagement qua basisprincipes.
 • waaruit bestaat deel 1 het project?
  hfst 3 projectlevenscyclus en hfst 4 de stuurelementen.
 • waaruit bestaat deel 2 de projectmanager?
  hfst 5 werken in teamverband hfst 6 persoonlijke effectiviteit hfst 7 interactie
 • waaruit bestaat deel 3 de projectomgeving?
  hfst 8 positie in de organisatie host 9 raakvlakken met de organisatie host 10 de veranderende organisatie
 • 1.1 IPMA

 • Waar staat IPMA voor qua afkorting en organisatie?
  International Project Management Association, als (netwerk)organisatie werken aan herkenning en erkenning van professionaliteit van projectmanagers en de discipline van projectmanagement
 • Hoe doet IPMA dit?
  Toonaangevend zijn op gebied van project- programma- en portfoliomanagement, gebieden actief ontwikkelen, toegankelijk maken door transparante structuur en procedures, onafhankelijke opstelling en niet binden aan specifieke methodes en technieken.
 • 1.2 IPMA certificering

 • Wat is de basis voor certificering?
  de Internationale Competentie Baseline, voor Nederland een op punten afwijkende versie.
 • welke niveau's zijn er in certificering en waar staan zij voor?
  A: Certified Project Director (CPD) de ervaren programmamanager die verantwoordelijk is voor complete projectenportefeuille van een grote organisatie, B Certified Senior Project Manager (CSPM), C Certified Project Manager D Certified Project Management Associate (CPMA)
 • 1.3 IPMA-D

 • Waar staat certificering op niveau D voor?
  Kennistoets voornamelijk, nadruk op begrip van onderliggende theorie. Ook laten zien van competenties in gegeven situaties: weten wanneer je waarom iets moet doen. (reproductie, toetsing blijft beperkt tot het examen). 
 • 1.4 Competentie-ontwikkeling?

 • wat zijn competenties?
  beroepsbekwaamheden, combi van kennis, vaardigheden, houding en persoonlijke kwaliteiten: van weten, kunnen en zijn.
 • waarvoor heb je competenties nodig?
  op goede manier taken uitvoeren, analyseren van situatie en goede oplossing.
 • hoe toon je competenties aan?
  praktijkopdracht, verslag maken, film, emails, foto's kunnen allemaal bewijzen vormen.  Voor IPMA D naast CV een self-assessment formulier.
 • wat zijn persoonlijke voordelen van IPMA?
  mogelijkheid tot groei kunnen laten zien, reflectie en feedback ontvangen op eigen ervaring en competenties, bewijs van deskundigheid
 • En wat zijn de voordelen voor de organisatie?
  Projecten worden beter beheersbaar, organisatie krijgt objectief inzicht in competenties van haar projectmanagers en kan haar klanten een kenmerk van kwaliteit en transparantie overleggen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is een goed voorbeeld van een kasstelsel?
de verdeling van geld van de overheid op Prinsjesdag. Er is een geoormerkt bedrag voor bepaalde uitgaven, waarbij het geld na die periode op is, ook als de uitgave een investering betrof (en dus betrekking had op meerdere jaren).  Wordt in jaar van aanschaf volledig geboekt.
Capaciteitsplanning en de inzet van mensen uit de organisatie belangrijke stuurwaarde. Waarom?
Meeste projectdeelnemers hebben ook andere taken.
wat is het fit for purpose principe in het projectmanagement?
levensverwachting en inzetbaarheid van het product.
wat is een manier om de haalbaarheid van een project aan te tonen?
Vertaling maken naar BC, doelen, eisen op te leveren product.
welke 3 structuren zijn er die een goede samenwerking bieden tussen staande organisatie en project?
matrixstructuur, autonome structuur, coördinatiestructuur.
waaruit bestaat de weging in een functiebeschrijving?
functiespecificiteit (inhoud van de functie, gedragskenmerken, opleidingsniveau, indoctrinatie (normen en waarden), groepering in functiegroep.
hoe je een tekening eruit van een Mintzberg organisatie?

onderlaag: operationele kern, daarboven lijnmanagement / middenkader, daarboven strategische top ondersteunt door staf, technisch en faciliterend.

wat houdt het model van Mintzberg in?
Organisatie op basis van organisatie-elementen, coordinatiemechanismen, ontwerp parameters en situatie-invloeden.
wat zijn belangrijke pijlers van een staande organisatie?
stabiliteit, routine & beheersing
wie is vanuit het primaire proces de voornaamste stakeholder voor het project?
de eindgebruiker. Deze stelt de acceptatiecriteria aan de deliverables van het project.