Summary De sportwereld voor het hbo

-
ISBN-10 9054721669 ISBN-13 9789054721666
251 Flashcards & Notes
29 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De sportwereld voor het hbo". The author(s) of the book is/are Jan de Leeuw Janeke de Zeeuw. The ISBN of the book is 9789054721666 or 9054721669. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De sportwereld voor het hbo

 • 2 geschiedenis van de moderne sport

 • Diverse sporten in de 19e eeuw in Nederland
  Kolven
  Biljarten
  Zeilen
  Tennis
  Cricket
  Wielrijden
  Schaatsen
  voetbal
  Atletiek
 • Wat waren de drie internationale bronnen van sport?
  Duitsland, Frankrijk en Engeland
 • 2.2 De 19e eeuw: opkomst van de moderne sport

 • De eerste nederlandse gymnastiekvereniging ontstond in
  1830
 • Wie kwam er op voor de herinvoering van de Olympische spelen?
  Franse baron Pierre de Coubertin
 • Allereerste Olympische spelen vonden plaats in
  Athene in 1896
 • Typisch Engelse sporten zijn:
  Voetbal
  Tennis
  Polo 
  Cricket
  Atletiek
 • Wie sportte er vroeger?
  Alleen de elite, mensen die tijd en geld hadden om te kunnen sporten
 • Oud hollandse sporten zijn
  Schaatsen
  Kegelen
  kaatsen
  handboogschieten
  roeien
  zeilen
  kolven
  korfbal
 • Nederlandse volksvermaken
  Malien
  Tippen
  bekkensnijden
  palingtrekken
  katknuppelen
 • Korfbal werd uitgevonden door de onderwijzer Nice Broekhuysen, en is afgeleid van basketbal en ringboll.
 • Wat zijn kenmerken van korfbal?
  werd zo ingericht dat lichamelijk contact vermeden werd, de tegenstander was iemand van dezelfde sekse. 
  Korfbal was een pedagogisch verantwoorde sport.
 • Sport werd gereglementeerd, geformaliseerd en gestandaliseerd door..
  Pim Mulier
 • Wat zijn de redenen dat het Christendom negatief stond tegenover de opkomst van de sport
  - Men kon zich niet vinden in de cultivering van het lichaam in de sport
  - De menselijke ziel en ook het leven na de dood zijn belangrijker dan het lichaam en het sportieve leven hier op aarde
  - Sport had een onzedelijke uitstraling (blote armen en benen, onbedekte delen werd geassocieerd met seksualiteit
  - ze waren bang dat door sport mensen niet meer elke zondag naar de kerk zouden gaan en de kerk niet meer als belangrijk zouden beschouwen
  - de kerk zag sport als een concurrent en bedreiging.
 • Sport stond voor
  Agressie
  kracht
  snelheid
  dominantie
  leiderschap
 • Waarom was sport in die tijd meer voor mannen
  Ze vonden dat de waarden van sport niet bij vrouwen paste (kracht, snelheid, agressie etc)
 • In welke sporten konden vrouwen nog wel een plekje veroveren
  Golf
  tennis
  turnen
  wandelen
  schoonrijden 
  hockey
 • Wat houdt oervoetbal in?
  een activiteit voor balletjes, jongetjes van hooguit een jaar of 15 die opgroeide in rijke families, met comfortabele huizen en elke dag vlees
 • Zodra deze balletjes ouder waren ging hun aandacht uit naar opleiding, werk en levenspartner
 • Welke waarden stonden centraal bij het oervoetbal?
  gezelligheid
  gemoedelijkheid
  sportiviteit

 • Belangrijke waarden bij het voetbal
  gelijkwaardigheid
  sportiviteit
  plezier
  kamaraadschap
 • toen het voetbal steeds meer om winnen ging waren de elite voetballers de verliezers, zij gingen opzoek naar andere sporten waarin ze zich konden onderscheiden van het gewone volk
 • Wat was er in 1912
  Het Nederlands Olympisch Comite (NOC) werd opgericht
 • Welke 7 organisaties namen daartoe het initiatief?
  Nederlandse voetbalbond
  Nederlandse gymnastiekbond
  Militaire sportvereniging
  Nederlandse Amateur schermbond
  Koninklijke nederlandse jachtvereniging
  nederlandse korfbalbond
  Nederlandse atletiekunie
 • Wat was het eerste nederlandse geschreven sportmedium( tijdschrift)
  De Nederlandse sport
 • Het opkomende socialisme werd door kerken aan het eind van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw gezien als een bedreiging. Arbeiders dreigen over te lopen van de kerk naar organisaties van de socialistische bewegingen
 • De democratisering van het voetbal hing samen met:
  De verkorting van de werktijd van arbeiders
  Verhoging van de lonen
  Instelling van de leerplicht
  emancipatie van de arbeidersklasse
 • Het volksvoetbal werd steeds competitieve. Het ging om winnen, om strijd en het voetbal werd harder
 • 3-2-5 systeem
  Volksvoetbal
 • 1-1-8 Systeem
  oervoetbal
 • Waarden van volksvoetbal
  strijd, winnen en competitie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe bestond de nederlandse sportcultuur in negentiende eeuw?
-duitse sportcultuur, engelse sportcultuur, inheemse sporttradie
wat maakt moderne sporten onderscheidend van traditionele sporten?
BROKSES-> bureaucratisering, rationalisatie, obsessie van records, kwantificering, secularisme, egaliteit, specialisatie
hoe zijn de olympische spelen ontstaan?
die zijn ontstaan ter ere van oppergod Zeus. 
wat zijn de partijen rondom de breedtesportmarkt?
sportmarketingbureaus
zaakwaarnemers
merchandise
wat zijn de partijen in de breedtesportmarkt?
overheid
sportkoepels
sportbonden
sportverenigingen
noem de unieke kenmerken van sport?
-niet voorspelbaar en niet beheersbaar
-Hoge mate van betrokkenheid
-resultaat bepaalt de kwaliteit
-veel tendensen
-veel herlevingen
wat zijn de categorisering van de sport?
-resultaatgeorienteerde en vormgeorienteerde sporten
-actieve en passieve sportbeoefening
-topsport en breedtesport
-amateursport en beroepssport
wat zijn de 3 sportfamilies?
-Non-physical games( darten, dammen bridge, schaken)
-Physical games(harde kern van sport)
-Physical activities (fitness, wandelen, fietsen)
institutionalisering?
orginisatie van de sport
wedstrijdvorm?
competitie-element