Summary De taalontwikkeling van het kind

-
ISBN-10 9001709478 ISBN-13 9789001709471
278 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De taalontwikkeling van het kind". The author(s) of the book is/are Annemarie Schaerlaekens. The ISBN of the book is 9789001709471 or 9001709478. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De taalontwikkeling van het kind

 • 1 Kindertaalontwikkeling en kindertaalstudie

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • De pragmatiek richt zich op het taalgebruik
  Juist
 • 1.1 Korte schets

 • Op welke leeftijd beheerst het kind de taal als een volwaardig communicatiemiddel?
  Op 5-jarige leeftijd
 • 1.2.1 Comprehensie en productie

 • Wat is een ander woord voor comprehensie?
  passieve, receptieve taalontwikkeling (het begrijpen)
 • Comprehensie = begrip
 • Loopt comprehensie voor op productie of andersom?
  Comprehensie loopt voor op productie gedurende de gehele taalverwervingsperiode
 • Voorbeeld Comprehensie
   Kind noemt alle autotjes op tafel; 'auto' of 'to'. Wanneer gevraagd wordt of hij de brandweerauto, ziekenwagen, raceauto, vuilniswagen, tractor en politiewagen wil aanwijzen, pikt hij deze er feilloos uit.
  Het ene actieve woord 'auto' verbergt dus 6 passieve varianten.
 • 1.2.2 Linguïstische aspecten

 • Klankleer
  Fonologie
 • Betekenisaspect
  Semantiek
 • Zinsbouwregels
  syntaxis
 • vormleer
  morfologie
 • Grammatica = combinatie van (2)
  Syntaxis en morfologie
 • 1.2.2.1 Fonologie

 • Fonetiek vs. Fonologie
  Hoe worden klanken gemaakt vs. welke klanken zijn betekenisonderscheidend
 • Fonetiek
  Hoe klanken precies gevormd worden door de articulatieorganen
 • Bij fonetiek niet belangrijk tot welke taal klanken behoren en of ze überhaupt tot een taal behoren. Het enige dat telt is dat ze geproduceerd worden door het menselijke stemapparaat.
 • Fonologie
  Verwijst wel naar taal. Welke klanken hebben in de taal een betekenisonderscheidende functie; fonemen
 • Articulatieapparaat
  Welke articulatieorganen (11)
  Articulatieorganen; 
  Bovenlip, boventand, tandkas, harde gehemelte, zachte gehemelte, huig, onderlip, ondertand, tongpunt, tongblad, tongrug
 • Articulatieplaats - Bilabialen
  Gevormd met beide lippen; /p/, /b/, /m/
 • Articulatieplaats -Labiodentalen
  Boventanden worden op onderlip geplaatst; /f/, /v/
 • Articulatieplaats -Dentalen/ Alveolaren
  Tongpunt wordt tegen de tanden of tandkassen geplaatst; /t/, /d/, /n/, /s/, /z/, /l/, /r/  (tongpunt).
 • Articulatieplaats -Palatalen
  Het tongblad raakt het harde gehemelte; /j/, /sj/, /zj/.
 • Articulatieplaats -Velaren
  De tongrug raakt het zachte gehemelte; /k/, /g/ /ng/, /ch/.
 • Articulatieplaats -Laryngalen
  Geruis op glottisniveau; /h/, /r/ huig /r/. 
 • Articulatiewijze - Nasalen vs niet-nasalen
  /n/, /m/ vs. /t/, /p/.
 • Articulatiewijze - Stemhebbend vs. stemloos
  /v/ vs. /f/
  /d/ vs. /t/
 • Articulatiewijze - Ploffer (occlusief) vs. glijder (fricatief)
  /p/ vs. /f/
  /t/ vs. /s/
 • Syllaben
  Lettergreep
 • Fonotactische regels
  Bepalen welke foneemcombinaties per taal voorkomen en welke veranderingen fonemen bij samenvoeging kunnen ondergaan. 
  bed - bedden. Stemhebbende en stemloze eindklank.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.