Summary De Verenigde Staten en hun federale overheid (1865-1965)

-
ISBN-10 9034581810 ISBN-13 9789034581815
291 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Verenigde Staten en hun federale overheid (1865-1965)". The author(s) of the book is/are Pia Fruytier Leo Salemink. The ISBN of the book is 9789034581815 or 9034581810. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De Verenigde Staten en hun federale overheid (1865-1965)

 • 1 Macht in evenwicht

 • Alexander Hamilton en Aaron Burr waren aartsvijanden rond 1800. Ze waren beiden actief tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog; Hamilton als generaal en Burr (slechts) als luitenant. Hamilton hielp zijn andere tegenstander Thomas Jefferson aan het presidentschap, om te voorkomen dat Burr president werd. Dit deed hij ook toen Burr gouverneur van New York wilde worden. Uiteindelijk kwam het tot een schietduel en dit keer won Burr.
 • 1.1 Staat in ontwikkeling (1783-1865)

 • Noord-Amerika is in 1783 de eerste kolonie die zich succesvol losmaakt van het Europese moederland. Opmerkelijk is dat de kolonisten onafhankelijk wilden worden, terwijl dit normaal de oorspronkelijke bewoners zijn.
 • In 1783 zijn 3 miljoen Amerikanen verdeeld over 13 staten langs de oostkust verenigd in een unie met blanke inwoners, maar vooral in het zuiden zijn er zwarten. De blanken zijn vrije mensen, de kolonisten die nu boer zijn. De zwarten zijn slaven uit Afrika. Het grootste deel van Amerika is onbekend terrein, daar wonen de indianen als sinds mensenheugenis.
 • In 1865 zijn er 35 miljoen Amerikanen die wonen in 37 staten en territories. De pioniers hebben de frontier steeds verder naar het Westen opgeschoven. De indianen moesten 'beschaven of uitsterven'. De pioniers maakten het gebied geschikt voor de landbouw. In de noordelijke staten is de industrie in opkomst. De slavernij wordt een conflict tussen noord en zuid tijdens de Amerikaanse burgeroorlog die het Noorden wint.
 • Wat zijn territories?
  Gebieden met zelfbestuur die nog niet tot de unie zijn toegelaten.
 • Wat is de frontier?
  Het grensgebied tussen de bewoonde wereld en de wildernis.
 • Wat is de Amerikaanse burgeroorlog?
  Conflict tussen noord en zuid over de slavernij en de macht van de afzonderlijke staten ten opzichte van de federale overheid. Directe aanleiding was de afsplitsing van de 7 zuidelijke staten van de unie.
 • Wanneer was de Amerikaanse burgeroorlog?
  1861-1865
 • 1.1.1 Noord en Zuid

 • In 1776 tekenden de 13 kolonies de Onafhankelijkheidsverklaring van Thomas Jefferson, hierdoor voelden ze zich verenigd met elkaar. Maar toch bestonden er grote verschillen tussen Noord (noordoostelijk) en Zuid (zuidoostelijk). Het westen speelde toen nog geen rol.
 • Wie was Thomas Jefferson?
  President van de VS en tegenstander van Hamilton en het federalisme.
 • 1. Geografische. De Engelse koning Jacobus I deelde in 1606 uit praktische overwegingen de gekoloniseerde kustlijn in tweeën. Noord en zuid ontwikkelden zich los van elkaar en trokken verschillende groepen kolonisten aan.
 • 2. Economische. De zuidelijke staten waren al rijk door de landbouw. De noordelijke staten waren minder vruchtbaar en dus minder geschikt voor de landbouw. In het noorden legden ze zich toe op visserij en handel en later op industrie. Er ontstonden grote steden. Ze waren voor protectie van de handel om de eigen industrie te beschermen. In het zuiden waren ze voor vrijhandel vanwege de bloeiende export van oa katoen.
 • 3. Religieuze. Er kwamen verschillende religieuze groepen. In het zuidelijke Virginia vestigden zich anglicanen en in het noordelijke New-England vestigden zich puriteinen, strenge protestanten. Door de Engelse godsdiensttwisten werd de tegenstelling versterkt. Soms moesten anglicanen vluchtten en soms puriteinen.
 • 4. Slavernij. In het Zuiden werden slaven ingezet op de grote katoenplantages en in het Noorden waren nauwelijks slaven.
 • 1.1.2 Verschuivende invloed

 • De rijke zuidelijke staten wilden onafhankelijkheid, een grondwet en een unie. De eerste presidenten waren mannen uit het Zuiden. Na de Burgeroorlog was de politieke rol van het Zuiden uitgespeeld.
 • Dit kwam doordat in het Zuiden weinig industrie was, terwijl die in het Noorden volop bloeide. Het Zuiden richtte zich nog steeds op de landbouw en was daarom tegen de afschaffing van de slavernij. Ze hadden sinds 1793 de cotton gin (katoenzaden uit katoenbollen plukken), maar de katoenteelt bleef arbeidsintensief.
 • De zuidelijke staten verloren hun geloof in de kracht van de unie. Ze benadrukten steeds meer hun autonomie als deelstaten en voelden zich niet meer gebonden aan de grondwet.
 • Wat zijn deelstaten?
  Gedeeltelijk autonoom lid van een politieke federatie. Elke staat heeft een eigen gouverneur, parlement, rechterlijke macht en eigenwetten en regelingen. De deelstaatwetten mogen niet in strijd zijn met de federale wetten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de Jim Crow Wetten?
Wetten in de zuidelijke staten die segregatie van blank en zwart legaal maakten.
Wat zijn freedmen?
Vrijgelaten slaven na de afschaffing van de slavernij in 1865.
Wat is de Reconstructie?
Het Zuiden moest zich aanpassen aan de eisen en wetten van de unie, met name op het gebied van slavernij en burgerrechten. Tussen 1865 en 1871.
Waar staan de Democraten nu voor?
 • Sterke federale staat
 • Infrastructurele projecten
 • Protectionisme
 • Rassengelijkheid
Waar staan de Republikeinen nu voor?
 • Deelstaatrechten
 • Tegen overheidsbemoeienis
 • Tegen hoge belastingen
Wat zijn de verschillen tussen de democratie in de VS en in Nederland?
 • Amerikanen kiezen de volksvertegenwoordiging en de president. Nederland kiest de minister-president en de koning(in) niet.
 • Amerika heeft veel macht bij de president.
  Nederlandse regering is afhankelijk van toestemming van het parlement.
 • Amerikanen kiezen uit twee partijen.
  Nederlanders kiezen uit zo'n 50 partijen.
 • Amerikaanse deelstaten zijn autonomer dan de Nederlandse provincies.
 • Amerikanen kiezen rechters en officieren van justitie.
  In Nederland worden die benoemd.
 • Hooggerechtshof kan wetten tegenhouden, de Hoge Raad niet.
 • De Amerikaanse politiek draait meer om personen en minder om partijen en ideeën zoals in Nederland.


Wie waren na de Burgeroorlog Anti-Federalisten?
Vooral de Democraten uit de zuidelijke staten.
Wanneer leefde Thomas Jefferson?
1743-1826
Wie was Alexander Hamilton en wanneer leefde hij?
Politicus die voorstander was van een sterk centraal gezag (Federalisten). HIj leefde van 1757 tot 1804
Wie was George Washington?
Eerste president van de VS.