Summary De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965 / deel Examenkatern vwo

-
205 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965 / deel Examenkatern vwo ". The author(s) of the book is/are Verkuil. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965 / deel Examenkatern vwo

 • 1 Een jonge natie en haar grondwet (1776-1865)

 • Hoe en waarom waren de VS ontstaan?

  Uit een opstand tegen het Britse moederland, omdat de Britse overheid hen belastingen liet betalen zonder dat ze mee mochten beslissen.

 • De VS hadden in 1787 een grondwet aangenomen.

 • Soevereiniteit
  Hoogste macht: staatsmacht
 • Wat is een federatie?

  Een federatie zijn samenwerkende staten die hun eigen onafhankelijkheid hebben.

 • Verlichting
  Bewegingn uit de 18e eeuw die meende dat met de rede alles kan worden verklaard en dat een op de rede gebaseerde samenleving opgebouwd moest worden. De Amerikaanse grondwet werd gebaseerd op verlichte principes.
 • In de VS geldt de trias politica van Montesquieu.

 • Deelstaat
  Staat die deel uitmaakt van een federale staat
 • Waar ligt de uitvoerende macht van de VS?

  De uitvoerende macht ligt in handen van de president.

 • Founding Fathers
  De opstellers van de Amerikaanse grondwet
 • De president benoemt ministers, de belangrijkste ambtenaren en de hoogste rechters.

 • Amendement
  Toevoeging vaan de Amerikaanse grondwet
 • Waar ligt de wetgevende macht van de VS?

  De wetgevende macht ligt in handen van het Congres, dat bestaat  uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

 • Bill of Rights
  De eerste tien amendementen op de Amerikaanse grondwet, waarmee in 1791 de rechten van de Amerikaanse burgers werden vastgelegd.
 • Kan het Congres de president afzetten, zo ja hoe?

  Ja, het Congres moet hiervoor een impeachment procedure beginnen.

 • Federale overheid
  De nationale regering van de VS in Washington
 • Waar ligt de rechtsprekende macht van de VS?

  De rechtsprekende macht ligt in handen van het federale Hooggerechtshof.

 • Trias Politica
  De leer dat de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht gescheiden moeten zijn.
 • De opperrechters, die voor het leven zijn benoemd, kunnen wetten en besluiten verbieden, die volgens hen in strijd zijn met de grondwet.

 • Congres
  De Amerikaanse volksvertegenwoordiging, die bestaat uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden
 • Waarom nam de macht van de president na de 20e eeuw toe?

  Omdat de VS een grotere rol gingen spelen in de wereldpolitiek en doordat de federale overheid meer invloed kreeg in de binnenlandse politiek.

 • Senaat
  Het Amerikaanse Hogerhuis met daarin twee afgevaardigden uit elke deelstaat.
 • De VS hebben een tweepartijenstelsel: de Democratische Partij en de Republikeinse Partij.

 • Huis van Afgevaardigden
  Het Amerikaanse Lagerhuis met 435 leden, die zijn afgevaardigd door hun deelstaat. Het aantal afgevaardigden per deelstaat staat in verhouding tot hun inwonertal.
 • De Republikeinse partij werd van progressief naar conservatief.

 • Impeachment procedure
  Een procedure van het Congres om de Amerikaanse president af te zetten
 • Hooggerechtshof
  Hoogste rechtbank in de VS, die wetten en rechtszaken toetst aan de grondwet. De leden zijn voor het leven benoemd door de president.
 • Imperial presidency
  Het idee dat de Amerikaanse president te veel macht zou krijgen
 • Tweepartijenstelsel
  Politiek systeem waarin de machtsstrijd telkens gaat tussen twee partijen, zoals de Republikeinse Partij en de Democratisch Partij in de VS
 • Democratische Partij
  Een van de twee grote politieke partijen in het Amerikaanse tweepartijenstelsel
 • Republikeinse Partij
  Een van de twee grote politieke partijen in het Amerikaanse tweepartijenstelsel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

McCarthyisme
Anticommunistische heksenjacht in de VS (1950-1954), waarbij de meeste slachtoffers onterecht werden beschuldigd en duizenden mensen hun baan kwijtraakten.
Fair Deal
Programma van president Truman om de New Deal uit te breiden, onder meer met een algemene ziektekostenverzekering en investeringen in het onderwijs. 
Militair-industrieel complex
Bundeling van belangen van politici, hoge militairen en de wapenindustrie. Eisenhower lanceerde het begrip bij zijn aftreden in 1961.
GI Bill
Wet uit 1944 die oorlogsveteranen uit de Tweede Wereldoorlog hielp met hun plaats in de Amerikaanse maatschappij te vinden. Teruggekeerde militairen konden onder meer goedkope leningen voor een huis of bedrijf en geld voor een studie krijgen.
Invloedssfeer
Buitenlands gebied waarin een staat overheersende invloed heeft, zoals de VS in Latijns-Amerika
Jalta
Vergadering van 4 t/m 11 februari 1945 waarop de geallieerde leiders Stalin, Roosevelt en Churchill afspraken maakten over de toekomst van Europa en de oprichting van de VN
Veiligheidsraad
Het belangrijkste orgaan van de VN. In de Veiligheidsraad worden alle beslissingen genomen over politieke en militaire conflicten waarin de wereldgemeenschap een rol speelt
Verenigde Naties (VN)
In 1945 opgerichte opvolger van de "Volkenbond". De VN moest net als de Volkenbond de vrede en orde in de wereld handhaven en land beschermen tegen agressie.
Grote Drie
De VS - Roosevelt
De SU - Stalin
Groot-Brittannië - Churchill
Pearl Harbor
Amerikaanse marinehaven op Hawaii, die op 7 december 1941 doelwit was van een japanse aanval. Dit leidde tot de deelname van Amerika aan de Tweede Wereldoorlog.