Summary De vijf religies van de wereld

ISBN-10 9025904777 ISBN-13 9789025904777
621 Flashcards & Notes
35 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De vijf religies van de wereld". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789025904777 or 9025904777. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De vijf religies van de wereld

 • 1 Hindoeisme

 • Dharma Karma Mohsha
 • Hoe noemen Indiërs het hindoeïsme?
  Sanatana dharma = eeuwige leer of bestemming.
  Alle religieuze wegen brengen je naar hetzelfde doel of de uiteindelijke verlossing.
 • Wat maakt het hindoeïsme anders dan andere religies?
  Het hindoeïsme kent geen stichter of vaste organisatie, het is meer het resultaat van een ontwikkelingsproces, waarin telkens nieuwe sociale of religieuze elementen zijn opgenomen.
 • Welke twee lagen zijn in het hindoeïsme te onderscheiden?
  1. De oeroude natuurreligie van de oorspronkelijke bewoners van India. Allerlei natuurkrachten werden als goden (deva's) of geesten gezien: de god van het vuur, aarde, rivieren, bomen ect. 
  2. De religie van de Ariërs, volksstammen, die heel India zijn gaan beheersen en hun stempel hebben gezet op de sociale orde, uitgegroeid tot de latere kastenstelsel. 
 • Wat behoort tot de kosmische orde in het hindoeïsme?
  Het kastenstelsel. Door geboorte kom je in een kaste of varna (=kleur): een sociale groep met dezelfde naam, beroep, tradities en religieuze praktijken. De kaste geeft kleur aan je leven.
 • Noem de vier hoofdkasten.
  1. brahmanen (priesters, zieners en filosofen, veelal ook de hogere beroepen)
  2. ksatriya's (strijders, ridders, prinsen, koningen, landbestuurders en militairen)
  3. vaisya's (boeren, kooplieden, handelaren en geschoolde arbeiders)
  4. sjoedra's of dasa's (ongeschoolde arbeiders, slaven en bedienden)


  Een deel van de bevolking kwam in de vierde kaste terecht, een ander deel viel buiten het systeem. De 'onaanraakbaren' (dalits) en verrichten vooral onreine werkzaamheden als leerlooien, het opruimen van de kadavers, straten vegen, koeienmest verzamelen en drogen, zodat het bruikbaar is om op te koken.
 • Naast de regels van de kaste, leeft men ook volgens de algemene principes van de dharma voor de morele orde. Noem een paar voorbeelden.
  geduld en tevredenheid, vergevensgezindheid, matigheid, respecteren van andermans bezit, een rein leven naar lichaam en geest, het ontwikkelen van wijsheid, het verwerven van kennis en liefde voor de waarheid.
 • Wat zijn veda's?
  Veda's zijn de verzamelingen van gebeden, lofliederen en offerspreuken die eeuwenlang mondeling zijn overgeleverd. Deze zijn 1500 -800 voor gjt opgeschreven en vormen de oudste literatuur van de Indische godsdienst.

  Veda = weten. Ze zijn geschreven in het Sanskriet. Alleen de brahmanen kunnen de veda's lezen en uitleggen.
 • Wat ontstaat na de vedische periode?
  Aan het eind van de vedische periode ontstaan de geschriften van de Oepanisjaden (zij die zitten aan de voeten van de leermeesters). Zij zoeken naar de laatste waarheid achter het bestaan van de wereld en haar goden.

  Na de vedische periode ontstaan de grote religieuze verhalen. Deze vormen meer dan de veda's de bron van inspiratie voor het leven van alledag.
 • Noem een aantal grote verhalen uit het hindoeïsme.
  1. De Mahabharata (het grote verhaal) stamt uit het begin van de gjt en gaat over de strijd tussen de Pandava's en Kaurava's over de erfopvolging.
  2. De Bhagavadgita (de zang van de Verhevene, een onderdeel van de Mahabharata). Het gaat over een spirituele strijd van het goede tegen het kwade, die in elk mens gestreden moet worden. Omdat Krisjna centraal staat is de verering van een persoonlijke godheid de belangrijkste verlossingsweg geworden in India. 
  3. De Ramayana, het verhaal van Rama en Sita. Het verhaal geeft weer hoe je volgens je dharma moet leven: je moet je houden aan je beloftes, je moet je plicht doen, nooit eigen belang najagen en oprecht berouw tonen als blijkt dat je fout was of ongelijk had. 
  4. Verhalen over Krisjna, zoals zijn geboorte als zoon van prins Vasudeva. Met zijn 'broer' Balarama maakt hij allerlei avonturen mee, waarbij de speelse Krisjna steeds weer het kwade overwint.  
 • 1.1 Naam en oorsprong

 • Waar komt de naam hindoeïsme vandaan?
  Van de rivier de indus, die in het huidige Pakistan uitmondt in de zee. Het gebied ten oosten van de Indus werd India genoemd en de inheemse religies in het oude India kregen van buitenstaanders de naam hindoeïsme.
 • Waaraan ontleent het hindoeïsme zijn naam?
  Buitenstaanders gaven de mensen van de Indusvallei de naam hindoe.
  De Indusvallei, het oude India, lag ten oosten van de rivier de Indus. Het hindoeïsme dankt zijn naam derhalve aan een regio.
 • Welke naam geven de Indiërs zelf aan hun religie?
  Sanatana Dharma = de eeuwige leer of bestemming, die afhankelijk van tijd en plaats door de eeuwen heen steeds weer verandert.
 • Kent het Hindoeïsme een stichter of vaste organisatie?
  Nee, het is het resultaat van een ontwikkelingsproces waarin telkens weer nieuwe sociale of religieuze elementen zijn opgenomen.
 • Wat is de oorsprong van het hindoeïsme in grote lijnen?
  De oude natuurreligies van oorspronkelijke bewoners
  Animisten geloofden dat alles een ziel had (animus = ziel). Natuur en natuurkrachten zag men als 'levende wezens met ziel', als een 'god/deva of geestZoals aarde, vuur, rivieren, bomen, maar ook (!) zaken als liefde of oorlog werd gezien als 'levend wezen met ziel'...

  De religie van de Ariërs vanaf 2000 voor gjt (= voor Christus)
  De Ariërs, een mythisch volk in centraal Europa, veroverden te paard land na land. Zij beheersten van lieverlee heel India en brachten een systeem aan in het allegaartje van de vele soorten hindoeïsme: ze stelden priesters aan en voerden het kastensysteem in (hetgeen tot op de dag van vandaag grote impact heeft op de sociale orde). Het zijn de Ariërs geweest die van het hindoeïsme een religie hebben gemaakt.
 • Wat is er bijzonder in de oorsprong van het hindoeïsme?
  Het hindoeïsme kent geen stichter of vaste organisatie, maar is resultaat van een ontwikkelingsproces, waarbij telkens weer nieuwe sociale of religieuze elementen werden opgenomen.
 • Welke twee lagen zijn te onderscheiden in het Hindoeïsme?
  1. de oeroude natuurreligie van de oorspronkelijke bewoners van India. Allerlei natuurkrachten werden als goden of geesten gezien: god van het vuur, god van de aarde etc.
  2. de religie van de Ariërs, volksstammen die na 2000 voor gat langzamerhand heel India zijn gaan beheersen en hun stempel hebben gezet op de sociale orde, uitgegroeid tot het latere kastenstelsel.
 • Wat wordt bedoeld met 'alle rivieren stromen naar dezelfde zee'
  Dat de grote verscheidenheid en innerlijke tegenstrijdigheden door de hindoes niet als een probleem worden ervaren omdat alle religieuze wegen je naar hetzelfde doel (verlossing) brengen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Volgorde levensbeschouwing
Hindoe, boe, joden, christen, islam
Tripitaka
Bbelangrijke geschriften
Wat is volgens boedhisme de oorzaak van het lijden
Gehechtheid aan het Materiale
Wie kwam de de prins tegen
Oude man, ernstig zieke man, een dode, een acseest
Vvoorbeelden offers
Bbloemen, wierook, eten
Religieuze feestdag
Uposatha
Vvrouwen waren volgens boeddha
Een bron van makkelijk lijden
TTibetaans boedhisme
De Dalai is leider en tekenen van mandala
Eerste gemeenschap volgelingen
Saghna
God zit in alles en dus niet in één persoon

je mediteert op de vorm van God waar je in wil
ontwikkelen (Ishdeel).