Summary De wereld van arbeidsbemiddeli

-
ISBN-10 9046902153 ISBN-13 9789046902158
167 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De wereld van arbeidsbemiddeli". The author(s) of the book is/are Ilonka Dorrepaal, Mirjam Weima Oberink. The ISBN of the book is 9789046902158 or 9046902153. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De wereld van arbeidsbemiddeli

 • 1 Definities

 • Arbeidsbemiddeling
  het bij elkaar brengen van werkgever (vraag) en werkzoekende (aanbod) op de arbeidsmarkt met als doel de totstandkoming van een arbeidsverhouding.
 • Intermediair
  De instantie die als derde partij (tussenpersoon) de bemiddeling tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tot stand brengt.
 • Opdrachtgever
  De organisatie die via een intermediair op zoek gaat naar een nieuwe (tijdelijke) medewerker.
 • Prospect
  Een potentiële opdrachtgever.
 • Inlener

  De organisatie waar de uitzendkracht of flexwerker aan het werk is gesteld.
 • Accountmanager
  De medewerker in dienst bij de intermediair die verantwoordelijk is voor het commerciële proces, waaronder de acquisitie bij bestaande opdrachtgevers en prospects.
 • Consultant
  De persoon die zijn expertise op het gebied van arbeidsbemiddeling inbrengt, door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen.
 • Intercedent
  De medewerker die op het uitzendbureau verantwoordelijk is voor het bemiddelingsproces.
 • Kandidaat/werkzoekende
  De persoon die via een intermediair opzoek is naar een nieuwe, (tijdelijke) overeenkomst, gericht op het verrichten van arbeid of die een ITB-traject ondergaat.
 • Uitzendkracht

  Iemand die bij het uitzendbureau staat ingeschreven en voor bemiddeling naar arbeid in aanmerking wil komen.
 • Detacheringskracht
  De werknemer die in dienst is bij de intermediair en die tijdelijk werkt bij de inlener.
 • Flexwerker
  De werknemer die op tijdelijke basis is uitgezonden naar de inlener. Dit kan op detacherings- of  uitzendbasis.
 • Zzp'er
  Een Zelfstandige Zonder Personeel voert, vanuit zelfstandig ondernemerschap, projectopdrachten uit binnen organisaties. Hij kan bemiddeld worden door de intermediair, maar treedt niet in dienst bij de intermediair of inlener. 
 • 1.1 Inleiding

 • Vraaggerichte arbeidsbemiddeling
  Bij vraaggerichte arbeidsbemiddeling is de vacature van de opdrachtgever het vertrekpunt in de procedure.

  Organisaties die op deze manier te werk gaan:
  • Uitzendbureau
  • Werving- en selectiebureau
  • Detacheringsbureau
  • Headhunters
 • Bedrijf voor werk in Europa
  Eures
 • 2 arbeidsbemiddeling in de dienstverlening

 • Waar gaat arbeidsbemiddeling om?
  Het bij elkaar brengen van werkgever (vraag) en werkzoekende (aanbod) op de arbeidsmarkt met als doel de totstand-koming van een arbeidsverhouding
 • Noem de sectorindeling in de economie
  - Primaire sector = landbouw
  - Secundaire sector = industrie
  - Tertiare sector = dienstverlenende sector
  - quartaire sector = niet-commerciele dienstensector --> geen winst
 • In welke sector bevindt de arbeidsbemiddeling zich ?
  Tertaire sector = dienstverlenende sector
 • Bij aanbod gericht bemiddeling wordt gewerkt vanuit ?
  kandidaten die zich orienteren op de arbeidsmarkt. 

  Dit is veelal niet vrijwillig. Zij zijn geconfronteerd met een of meerde tekortkomingen. 

  re-integratie, uwv, outplacementbureau, mobiliteitsbureau 
 • Arbeidsbemiddelende organisaties onderscheiden zich van elkaar op basis van 4 aspecten :
  - methodiek
  - marktsegmentatie door specialisatie
  - geografisch bereik
  - externe of interne arbeidsbemiddeling
 • Methodiek aanbod gerichte bemiddeling
  Begint met een gesprek tussen de consultant en de kandidaat. Hierin stelt de consultant een diagnose over de bemiddelbaarheid. Als de kandidaat moeilijk te bemiddelen is, wil zeggen dat hij op afstand van de arbeidsmarkt staat. Deze tekortkomingen kunnen zijn : 
  - persoonlijke psychische of lichamelijke beperkingen
  - onvoldoende scholing
  - gebrekkige taalbeheersing

  zoja ? --> actieplan
 • Bij vraaggerichte arbeidsbemiddeling wordt gewerkt vanuit ?
  vacature is de vertrekpunt. De werkgever kan er dan voor kiezen om een bemiddelend bedrijf in te schakelen. De werkgever en de consultant beginnen met een gesprek om vast te stellen wat voor persoon er gezocht wordt. Vraaggerichte arbeidsbemiddeling wordt verzorgd door : uitzendbureaus, werving- en selectiebureaus, detacheringsbureaus en headhunters.
 • Wat houdt marktsegmentatie in ?
  Markt segmentatie kan plaatsvinden op basis van branche of doelgroep. 
 • Marktsegmentatie in branche
  er wordt een keuze gemaakt om alleen te bemiddelen voor functies binnen een bepaalde branche --> automotive, horeca, detailhandel, etc.
 • Marktsegmentatie in doelgroep
  leeftijd, opleidingsniveau, salarisniveau (bijvoorbeeld studentenwerk)
 • Wat houdt geografisch bereik in ?
  Een bureau kan landelijk of regionaal opereren of over de landsgrenzen heen. Geografisch bereik is vaak gerelateerd aan de organisatiestructuur. Er zijn organisaties die vanuit een vestiging heel NL bedienen, maar het is makkelijker om landelijk zelf internationaal acties te zijn als de organisatie de beschikking heef over meerde vestigingsplaatsen. 
 • Wat houdt interne/externe arbeidsbemiddeling in?
  Extern : Vraag en aanbod worden buiten de organisatie met elkaar in contact gebracht via een intermediair

  Intern : Arbeidsbemiddeling vindt plaats in de organisatie (HR-adviseur, loopbaanadviseur)
 • Interne arbeidsbemiddeling
  Medewerkers waarderen deze mogelijkheid, omdat ze zo in staat worden gesteld om bij dezelfde werkgever een nieuwe uitdaging aan te gaan en zich kunnen blijven ontwikkelen. Voor de werkgever ook gunstig omdat kennis beschikbaar blijft.
 • Wat is een dienst ?
  Een dienst is abstract begrip, in tegenstelling tot een fysiek product, waarvan we de fysieke eigenschappen kunnen beschrijven
 • Welke voorbeelden van diensten kennen we? 
  - Ontastbaarheid
  - Vergankelijkheid
  - Interactieve consumptie
  - Heterogeniteit
 • Ontastbaarheid houdt in :
  Het feit dat diensten ontastbaar zijn maakt het voor de afnemer moeilijk de dienst te typeren en te beoordelen.

  Bij diensten zijn de criteria en de ervaring, de kennis en het inlevingsvermogen van de individuele consultant. De waardering van de dienst is dus afhankelijk van de manier waarop de opdrachtgever of de kandidaat de samenwerking beleeft of ervaart.
 • Vergankelijkheid houdt in :
  Dienst kan niet op voorraad gehouden worden ook niet teruggegeven of geruild
 • Heterogeen houdt in :
  Elke interactie met de opdrachtgever zal verschillende zijn en zal ook telkens op een andere wijze tot stand komen. Als de werkdruk van de consultant zo sterk toeneemt dat hij niet meer toekomt aan tussentijdse terugkoppeling, zal dit een negatieve invloed hebben op de beleving van de dienst. Om dit te voorkomen zal de intermediar altijd proberen zijn diensten zo heterogeen mogelijk aan te bieden. Standaardisering kan helpen
 • Interactieve consumptie
  2 aspecten :

  - De dienst kan pas aanvangen als de afnemer daarbij betrokken is. De dienst wordt eerst verkocht en daarna tegelijkertijd geproduceerd en geconsumeerd.
  - Beide partijen hebben invloed op het eindresultaat. De klant kan duidelijk aangeven wat hij wil, de aanbieder kan de afnemer wijzen op mogelijkheden en consequenties

  Overleg met de afnemer is een voorwaarde voor zowel de tot standkoming van de dienst als de uitvoering ervan en daarmee is in het dienstverlenende proces sprake van een wederzijdse  afhankelijkheid
 • Wat is dienstvelening ?
  Een complex proces tussen aanbieder en afnemer, waarbij wederzijdse verwachtingen moeten worden waargemaakt. --> is afhankelijk van de geleverde kwaliteit
 • Wat is kwaliteit ?
  Als het resultaat voldoet aan de verwachting van zowel de opdrachtgever als kandidaat.
 • De consultant behartigt de belangen van 3 partijen
  - Intermediair
  - Opdrachtgever
  - Kandidaat
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.