Summary De westerse architectuur : een geschiedenis

-
ISBN-10 9058750027 ISBN-13 9789058750020
210 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De westerse architectuur : een geschiedenis". The author(s) of the book is/are David Watkin het Engels BOOKMAKERS Toon van Casteren (tevens ördinatie). The ISBN of the book is 9789058750020 or 9058750027. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De westerse architectuur : een geschiedenis

 • 3 De vroeg-christelijke en Byzantijnse architectuur

 • Wanneer veranderde Constantijn de Grote Byzantium in de hoofdstad van zijn rijk en wat veroorzaakte dit?
  In 330, en dit zorgde ervoor dat de scheiding tussen het Latijn-sprekende westerse deel en het Grieks-sprekende oosterse deel werd versneld. Dit zorgde ervoor dat keizer Valentinianus in 364 besloot dat het teveel werk was om op het hele Romeinse Rijk te letten, waardoor hij zijn broer Valens de macht over het Oost-Romeinse Rijk gaf. Door deze splising verzwakte het rijk en werd het continu door barbaren aangevallen tot het in 476 viel.
 • Welke stijlen vallen onder de vroegromaanse architectuur?
  1. Romeinse architectuur (St. Pieter)
  2. Byzantijnse architectuur (Hagia Sophia)
  3. Preromaanse architectuur: Karolingische architectuur (Paltskapel)
 • Hoe zag het verloop van de vroegchristelijke periode eruit?
  (300-960)
  1: Basilica's, centraalbouw, kruiskerken: Duta-Europos, St. Jan Lateranen
  2: Kloosters, baptisteriums, graven: Sta. Costanza, Baptisterium Lateranen
  3: Romeinse architectuur: Colosseum, Parthenon, zuil Trajanus
  4: Byzantijnse architectuur: San Vitale, Hagia Sophia, Hagia Demetrios
  5: Pre-romaanse architectuur: Paltskapel
  6: Lombardische architectuur
  7: Karolingische architectuur: Paltskapel, abdij van Corvey
 • 3.1 Rome

 • Hoe zagen de vroeg-Christelijke kerken eruit?
  Deze waren geïnspireerd door de Romeinse basilica's en bestonden uit een rechthoekige grondvorm met drie beuken, waarvan één in het midden de lichtbeuk. Het tribunaal van de rechter, dat zich onder een apsis bevond, werd in een Christelijk altaar veranderd. De reden dat deze kerken niet op Romeinse tempels leken was omdat men deze te heidens vond, terwijl de vorm van de basilica juist neutraal was.
 • Wat was de belangrijkste basilica in Rome uit de vroeg-Christelijke tijd?
  De St. Pieter uit 333. Deze kerk was zo belangrijk dat er een dwarsschip werd toegevoegd aan het normaal rechthoekige vloerplan om zo de circulatie van de talloze pelgrims die de relieken van Petrus kwamen bezoeken te vergemakkelijken.
 • Wat was het gevolg voor de kerken in het West-Romeinse Rijk na het vertrek van Constantijn?
  Een groot deel van de kerken in Rome werd niet langer goed onderhouden. Op de plekken van de andere keizerlijke residenties werden juist meer (originele) kerken gebouwd, zoals de San Lorenzo in Milaan. Dit was een kerk in centraalbouw met vier apsiden.
 • Wat is er zo opvallend aan de S. Clemente?
  Men vond deze kerk zo conservatief dat men dacht dat het hier een vierde-eeuwse kerk betrof, terwijl deze eigenlijk uit de 12de eeuw stamde en bovenop een basilica uit 380 was gebouwd. Men had hierbij gebruik gemaakt van een kerk uit 872, die nog aan veel oude regels voldeed.
 • Welk deel van kerken begon vanaf de 4de eeuw sterk uit te breiden?
  Het oosterlijke deel, de koorsluiting genaamd.
 • Waarom bloeide de Christelijke bouwstijl vanaf de 5de eeuw op?
  Omdat keizer Theodosius het Romeinse heidendom had afgeschaft en enkel het Christendom nog mocht bestaan. Hierdoor mochten kerken groter worden dan ooit.
 • 3.2 Constantinopel, Salonica en Ravenna

 • Waarom werden er in Ravenna zoveel belangrijke kerken gebouwd?
  Omdat het tussen 402 en 455 de zetel was van de West-Romeinse keizers en daarna in handen viel van de sterk geromaniseerde Oost-Goten, een van wie koning Theodorik (490-526). Uiteindelijk viel het in handen van de Byzantijnse keizer Justinianus.
 • Wat is een belangrijk verschil tussen het Mausoleum van Galla Placidia en de San Apollinare Nuovo (bijvoorbeeld)?
  Het mausoleum bevatte veel hellenistische en naturalistische invloeden, zoals een baardloze Christus die schapen voerde onder een stralend blauwe lucht. Dit verdween in de San Apollinare Nuovo, waar in de apsis een onaardse, onnatuurlijke processie wordt afgebeeld. De mozaieken gaven vooral een goddelijke glans af; het aardse werd weggewerkt.
 • Welke stijl wordt Byzantijns genoemd?
  De stijl die voornamelijk in Ravenna werd gebruikt (late 5de en vroege 6de eeuw). Het was grotendeels een gecentraliseerde bouwstijl, maar ook basilica's vielen eronder. Toch waren de kerken in het oosten voornamelijk centraal overkoepelde basilica's. Dit was het vervolg op de vroeg-christelijke architectuur.
 • 3.3 Hagia Sophia

 • Wat is er zo opvallend aan de Hagia Sophia?
  Deze kerk, die door Justinianus is laten bouwen, staat buiten de Byzantijnse tradities van centraal overkoepelde kerken. De Hagia Sophia is een gigantische rechthoekige kerk met een ronde koepel. De techniek die hiervoor moest worden gebruikt stamt uit Perzië, en hierdoor had de koepel geen steunmuren nodig.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe zagen Franse burchten en steden er tijdens de gotiek uit?
Vooral tijdens de Honderdjarige Oorlog hadden deze allemaal stevige stadsomwallingen, zoals in Carcassonne. Kastelen stonden rond een donjon en werden geflankeerd door torens. Paleizen werden versierd door pinakels.
Wat is het hoofdkenmerk van de flamboyante stijl?
Maaswerkpatronen die doen denken aan oplaaiende vlammen.
Waarom werden er na 1340 minder grote kerken gebouwd?
Wegens de Honderdjarige Oorlog tegen Engeland die toen bezig was.
Waar hadden hallenkerken de voorkeur tijdens de Franse Gotiek?
Bij de franciskanen en dominicanen, die niet luisterden naar de meningen van de benedictijnen en cistercienzers.
Wat wordt gezien als hoogtepunt van de Hofstijl?
De Sainte-Chapelle, wat bedoeld was als reusachtig reliekschrijn.
Wat zijn de drie kathedralen die de rayonnate gotiek inluidden?
1. Kathedraal van Troyes.
2. Abdij van St. Denis.
3. Kapel van Lodewijk IX in St.Germain-en-Laye.
Waarom wordt het begin van de rayonnante stijl de hofstijl genoemd?
Omdat dit de stijl was van het hof van Lodewijk de Heilige.
Wat was er zo belangrijk aan de stad Chartres?
De kathedraal was een bedevaartskerk die in het hart van een welvarende urbane samenleving stond. Het was het symbool van het geloof en van de welvaart, en in Chartres werd veel commercie bedreven en werden rechtszaken gehouden.
In welke stijlen is de Kathedraal van Chartres gebouwd?
Romaans en Gotisch, met een flamboyante spits.
Waarom wordt de kathedraal van Chartres gezien als het hoogtepunt van de hoge gotiek?
Omdat de tribune/doxaal hier voor het eerst werd weggelaten waardoor er slechts drie "verdiepingen" waren: de arcade, het triforium en de lichtbeukvensters. Dankzij de luchtbogen hoefde de kerk niet langer ondersteund te worden door de tribune. Ook is Chartres de eerste kerk met enkelvoudige traveeën met schalken die overlopen naar het gewelf, in plaats van dubbele traveeën.