Summary DEG

-
431 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "DEG". The author(s) of the book is/are d. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - DEG

 • 1 collgeges 1+2

 • wat moet er kunnen vervoert worden in een minimale cel?
  energy materialen en informatie
 • hoe onstaat difersitetit op populatienivau en hoe word het gehandhaafd?
  mutatie
  natuurlijke selectie
  genetishce drift (toevalseffecten)
  gene flow
 • wat is emergentie?
  de ontwikkeling van complexe georganiseerde systemen, die bepaalde eigenschappen vertonen die niet zichtbaar zijn door een reductie van hun delen
 • wat zijn patronen in de emergentie?
  - regelmatig en voorspelbaar en nieuw onstaan op dat organisatieniveau
  - voortkomen uit onderliggende regels en mechanismen maar daar niet een eenvoudig of zelfs vrijwel niet uit te voorspellen zijn
  - uiterlijk blijft hetzelfde ookal word er voordurend iets vernieuwt
  -uit persistente patronen/processen nieuwe bouwstenen vorme voor nieuwe persistente patronen/processen op hogere organisatei niveau
 • wat wat onderzoeken we bij diversiteit?
  oorsprong en typering van variatie in vorm en functie
 • wat onderzoeken we bij ecologie?
  interacties tussen organismen en hun omgeving en tussen organismen onderling, verklaren van de abuntantie en verspreiding van verschillende soorten
 • wat onderzoeken we bij gedrag?
  oorsprong oorzaken en functie van gedrag van mensen en dieren
 • wat is abundantie?
  dichtheid van individuen. hoeveel individuen op een bepaalde oppervlakte

 • teon er nog geen 02 was was h2s de brandstof
 • stromatolites zijn de eerste organismen waar we nog resten van kunnen vinden. ong 3500mil jaar oud
 • wat is endosymbiose?
  organismen die inelkaar leven
 • hoe zijn eukaryoten waarschijnlijk gevormt?
  die zijn waarschijnlijk uit prokaryoten die symbiose aangingen ontwikkeld
 • hoe ontstond er zuurstof in de atmosfeer?
  door de evolutie van fotosynthese in cyanobacterien
 • toename van diversiteit tijdens de evolutie is geen lineair process
 • prokaryoten - 3,75 miljard jaar
  eencellig eukaryoten- 2 miljard
  multicellig eukaryoot- 1,5 miljard
  dieren - 0,75 miljard
  landplanten- 0,5 miljard
 • waarvoor was thermus aqueticus belangrijk voor?
  de oorsprong van de pcr thermal cycler
 • wat zijn archaea?
  extremofiele bacterien
 • welke aanpassingen hebben ervoor gezorgt dat prokaryoten zijn succes zijn?
  -structuur van de celwand
  -beweeglijkheid
  -interne en genetische organisatie
  -reproductie en adaptatie
 • overeenkomsten en vershcillen in pro en eukaryoten
 • wat is verschil in gram positief en negatief bacterien en wat is een typische kenmerk voor bacterien?
  positief: plasmamembraam met celwand (allen peptidoglycan)
  negatief: plasmamembraam met celwand (peptidoglycan met buitenmembraan) daar boven op lipopolysacharide

  peptidoglycan is kenmerkend voor bacterien
 • wat is voordeel van gram negatiefe bactieren?
  ze zijn 'onherkenbaar voor andere organismen en kunnen zo dus makkelijk anderen infecteren en makkelijker aan voedsel komen
 • wat is kenmerkend voor prokaryoten?
  -geen kern wel kerngebied
  -dna in een ring of strand
  - gevouwen in membramen
  -andere soort cellcuclus/reproductie
 • wat is succes voor prokaryoten gezien vanuit reproductie en adaptatie?
  -snelle reproductie
  -speciale overlevins structuren (endosporen)
  -snelle adaptie in evolutie door natuurlijke selectie
  -adaptatie door horisontale gen overdracht
 • wat is een endospore?
  kleine cel met kapsel wat zeer lang in extreme omstandiheden kan overleven
 • wat is het nadeel van prokaryoten?
  -slechte homeostase
  -geen specialisatie mogelijk
  -geen echte seks
 • wat is autotroof en wat is heterotroof?
  autotroof haalt hun koolstof uit c02
  heterotroof haalt koolstof uit organische componenten
 • wat is verschil tussen photo... en chemo...?
  photo energiebron is licht
  chemie energie bron is anorganische componenten(auto)organische componenten(hetero)
 • wat is typische biochemie huishouding(nutritional modes) voor prokaryoten?
  chemoautotroof/photoheterotroof
 • bacterien kunnen stukstof uit de lucht in de grond krijgen --> planten
 • op welke manieren kunnen bacterien symbiose aangaan?
  -samenwerking met eukaryoten bv bacterien in darmkanaal voor spijsvertering
  -vissen met lichtgevende gevalletjes
 • wat is bioluminescentie?
  zichtbaar licht van bacterien
 • cylcus teek
 • wat is goed aan prokaryoten voor mensen?
  bioremediatie van water en grond
  produceren van hormonen vitamines en antibiotica (biotechnology
 • wat zijn protisten?
  eencellige eukaryoten met uitzondering van zeewieren
 • wat zijn belangrijke punten van protisten?
  -belangrijke bestandelen van plankton
  -werken samen met andere organismen
  -verscheidende belangrijke pathogenen (ziekteverwekkers)
 • alle eukaryoten hebben de zelfde soort mitochondiren die werken via earobe dinges en gebruikten atp synthese
 • wat is secundaire endosymbiose?
  een organel opgenomen in een organel
 • wat valt er onder de excavata?
  diplomonads
  parabasillids
  euglenozoans
 • waar vallen kinetoplastids onder?
  euglenozoans
 • wat is er bijzonder aan trypanosoma en onder welke hoofdgroep valt deze?
  veroorzaakt de slaap ziekte valt onder de euglenozoans-excavata
 • waardoor word de slaapziekte overgebracht?
  door de tsetze vlieg
 • slaapziekte cyclus
 • excavata zijn ziekteverwekkers
 • wat valt er onder de chromalvaeolates?
  alveolata
  stramenopiles
 • wat valt er onder de alveolata?
  dinoflagellates
  apicomplexans
  ciliates
 • wat valt er onder de stramenopiles?
  diatoms
  golden algea
  browns algea
  oomycetes
 • waarvoor zijn dinoflagellata belangrijk?
  belangrijk component van zoet water en marine phytoplankton
  algal bloei giftige red tide gaat alles aan dood
 • wat is gevaarlijk aan plasmodium? en waar valt ie onder?
  veroorzaakt malaria
  hoort bij apicomplexans
 • wat is belangrijk van diatoms om te weten?
  -zijn belangrijk voor de reconstrutie van de conditie die zijn geweest rondom meren en in meren
  -belangrijk als ecologische indicatoren
  - ze hebben een silica skelet(zandskelet)
 • malaria cyclus
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is een vector?
een tussendier dat het pathogeen verder versprijt
wat is een zoonotische pathogeen?
pathogenen die overdragen via dieren op mensen en verder
wat is evapotranspiratie?
verdamping van water en van water uit planten samen
wat houd de tussenliggende verstorings hypothese in?
matige verstoringen helpen meer bij soort diversiteit dan lage of hoge verstoringen
wat zijn dominante soorten?
soorten met meeste biomassa.
waarom zijn voedselketens relatief kort?
energieke hypotthese: heeft te maken met inefficientie van de energie transport langs de keten.
dinamisch stabiele hypothese: lange voedselketens zijn minder stabiel dan korte
carnicoren worden steeds groter naarmate hoger trofisch level en op gegeven moment kun je niet groter worden
wat is facilitering?
soorten die positief effect op elkaar hebben maar niet in direct contact staan vooral bij planten
wat is commensalisme?
interactie tussen dieren waarbij de ene wel profijt heeft en de ander zowel geen profiet als nadeel van heeft
wat is het verschil tussen batesian mimicri en müllerian mimicri?
bat: een onschadelijke doet zich voor als schadelijke
mul: onsmakelijke lijken op elkaar
wat is hulpbron verdeling/resource partitioning?
dat een van de soorten zijn nich verschuift of groter maakt zodat hij kan overleven