Summary Designing effective instruction

-
ISBN-10 0470522828 ISBN-13 9780470522820
175 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Designing effective instruction". The author(s) of the book is/are Gary R Morrison. The ISBN of the book is 9780470522820 or 0470522828. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Designing effective instruction

 • 1 Inleiding in het instructieproces

 • Wat is het doel van een instructieontwerp?
  Leren makkelijker, effectiever en efficiënter te maken. Het verbeteren van prestaties om een instructieprobleem op te lossen.
 • Hoe kan de instructietijd worden verminderd?
  Door inhoud te beperken in tot de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een taak uit te voeren.
 • Wat is het verschil tussen een Subject Matter Expert (SME) en een instructieontwerper?
  SME ontwerpt vanuit inhoudelijk perspectief. Instructieontwerper ontwikkeld vanuit perspectief leerling (eerst probleem definiëren, dan bepalen welke kennis en vaardigheden nodig om dit op te lossen).
 • 1.1 Waarom een instructieontwerp?

 • Wat zijn de voordelen van een instructionele ontwerpbenadering bij de ontwikkeling van een training?
  Wordt geld bespaard (op lange termijn) en er worden systematisch dezelfde vargen gesteld (Welke info en vaardigheden zijn nodig om de taak uit te voeren?)
 • Onderscheidt specifieke beroepstraining en formeel onderwijs:
  - Training: nadruk (doel) is aanleren kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van specifieke taken. Lengte vd cursus wordt bepaald door inhoud (niet tijdsbestek).
  - Formeel onderwijs: doel is voorbereiden op meedraaien in samenleving. Focus is breed en meer gegeneraliseerd. Heeft een vast tijdsbestek (sep-jun), de inhoud wordt bepaal door tijdsbestek en aantal hfdst.
 • Wat zijn de voordelen van instructieontwerp in bedrijfsleven?
  Verminderen van de instructietijd en vergroten productiviteit werknemers.
 • 1.2 Wat is instructieontwerpen?

 • Instructieontwerp = gebruik van systematisch ontwerpproces, gebaseerd op kennis v leertheorieën, informatietechnologie, systematische analyse, onderwijskundig onderzoek en managementmethoden.
 • Het ontwerp begint met het  identificeren van het prestatieprobleem. Wordt ontworpen vanuit perspectief leerling. Deze vraag gesteld: welke factoren beïnvloeden leeruitkomsten? Moet gekeken worden naar welk niveau leerling moet bereiken en welke instructiestrategieën hiervoor geschikt zijn.
 • Onderscheidt instructieontwikkeling en instructieontwerp:
  Instructieontwikkeling wordt gedefinieerd door instructieproces: de vertaling van het instructieontwerp naar instructiematerialen.
 • Wat is menselijke prestatietechnologie?
  Richt zich op maximaliseren van de menselijke prestaties op werkgebied. Nadruk op identificeren van prestatieprobleem en de oorzaak hiervan. Heeft een breder perspectief dan een trainer (niet-training interventies ook mogelijke oplossing).
 • Waarom overlappen menselijke prestatietechnologie en het ontwerpen van instructie elkaar?
  Een goede prestatietechnicus heeft kennis over het ontwerpen van een instructie, en een goede instructieontwerper heeft kennis over de menselijke prestatietechnologie.
 • In welke context kan een instructieontwerp worden toegepast?
  In elke situatie waarin men een taak uit moet voeren.
  - Bedrijfsleven en overheid (technische training, zachte vaardigheidstraining, management en supervisietraining, verkooptraining)
  - Medische sector
  - Het leger
  - Onderwijs
 • 7 aannames die ten grondslag liggen aan instructieontwerpproces:
  1. Aandacht voor systematische procedure (ordelijke volgorde v ontwikkelen en evalueren) en specificiteit voor het behandelen van details
  2. Begint met identificeren v instructieprobleem (welke kennis en vaardigheden nodig om dit op te lossen?). 
  3. Primair ontworpen voor gebruik door instructieontwerpen en planningsteam (onderscheidt instructieontwerpdocumenten en instructiematerialen).
  4. Planning moet zorgen voor bevredigend prestatieniveau (niet minimaal prestatieniveau).
  5. Succes is afhankelijk van nauwkeurigheid van informatie gebruikt tijdens proces.
  6. Richt zich op individu (ipv inhoud)
  7. Er is geen beste manier van ontwerpen. 

 • Welke 7 aannames liggen ten grondslag aan instructieontwerpmodel?
  1. Aandacht systematische procedure en specificiteit voor behandelen details
  2. begin met identificeren v instructieprobleem
  3. ontworpen voor instructieontwerpers en planningsteam
  4. planning zorgen voor bevredigend prestatieniveau
  5. succes afhankelijk v nauwkeurigheid informatie
  6. gericht op individu
  7. er is geen beste manier v ontwerpen.
 • 1.3 Overzicht van ontwerpmodel

 • Welke fundamentele elementen bevat een instructiemodel?
  • Leerlingkenmerken (voor wie?)
  • Leerdoelen (wat leren?)
  • Instructiestrategieën (Hoe inhoud of vaardigheid beste geleerd?)
  • Evaluatieprocedures (Hoe wordt bepaald dat leerdoelen zijn bereikt?)
 • Noem de 9 basale elementen van het instructieontwerpproces?
  1. Instructionele problemen  (identificatie prestatieprobleem).
  2. Leerlingkenmerken (identificeer niveau, voorkennis of werkervaring)
  3. Taakanalyse (welke kennis en vaardigheden nodig voor bereiken leerdoelen)
  4. Instructiedoelen (wat moet leerling leren, sturen instructieotwerpproces, bepalen of instructie daadwerkelijk is gericht op oplossen prestatieprobleem)
  5. Bepalen volgorde van de inhoud.
  6. Instructiestrategieën (info aanbieden zodat het geïntegreerd wordt)
  7. Ontwerpen van de boodschap (woorden en beelden georganiseerd)
  8. Ontwikkeling van de instructie (voorgaande stappen samengevoegd)
  9. Bepalen evaluatie-instrumenten (leerdoelen bereikt?)
 • Welke 8 processen lopen rond instructieprobleem heen (buitenste cirkel)?
  1. Planning en projectmanagement (verschilt per project).
  2. Ondersteunde diensten (omvang project bepalend voor hoeveelheid ondersteuning)
  3. Formatieve evaluatie en revisie (meerdere keren geëvalueerd)
  4. Implementatie (invoering nieuw systeem moet worden gepland, begint vroeg in proces)
  5. Summatieve evaluatie (in welke mate zijn instructiematerialen effectief?)
  6. Confirmatieve evaluatie (in welke mate blijft instructieontwerp over tijd effectief?)
 • Welke drie belangrijke personen zijn betrokken bij instructieontwerpproces?
  1. Instructieontwerper: verantwoordelijk voor ontwerpen v instructie, bestuurt alle aspecten proces.
  2. Subject Matter Expert (SME): geeft informatie over inhoud en controleert dit. 
  3. Beoordelaar: ontwikkelen evaluatie-instrumenten, verzamelen en interpreteren date en bepalen effectiviteit en efficiëntie v instructie.
 • Kritiekpunten:
  • Is instructieontwerpproces niet een mechanistische methode ipv een menselijke methode om instructie te plannen? Voorstanders: wel als alle elementen worden behandeld als geïsoleerde stappen. Tegenstanders: proces is flexibel, integratieve benadering en aandacht kenmerken v iedere leerling.
  • Ontmoedigt het creativiteit in het onderwijs?
   Nee, maakt gebruik alle elementen vh proces om creatieve instructie te ontwerpen.
  • Gaat er niet meer aandacht uit naar onmiddellijke leeruitkomsten van laag niveau ipv lange termijn uitkomsten op hoger niveau?          
   Nee, is gebaseerd op cognitieve strategieën, ontw vaardigheden op hoger niveau zoals analyse, probleemoplossing.
  • Ontwerpen duurt lang? 
   Zien als investering en het alternatief is nog duurder.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.