Summary Deskundig hulpverlenen : een model, methoden en vaardigheden

-
ISBN-10 9023248295 ISBN-13 9789023248293
538 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Deskundig hulpverlenen : een model, methoden en vaardigheden". The author(s) of the book is/are Gerard Egan het Engels K E Jurgens. The ISBN of the book is 9789023248293 or 9023248295. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Deskundig hulpverlenen : een model, methoden en vaardigheden

 • 1 Wat is hulpverlening 18

 • 1.1 Formele en informele hulpverleners: een korte geschiedenis.
  Er zijn mensen die  onder de juiste omstandigheden, anderen kunnen helpen greep te krijgen op de problemen in hun leven.

  1e groep: In de westerse culturen heeft het geleid tot het ontstaan van een groot aantal hulpverlenende beroepen: psychiaters, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers.

  2e :Para professionele hulpverleners omvat oa: artsen, tandartsen, verpleegkundigen, politiemensen, OvJ, advocaten, leraren, organisatieadviseurs, HRM managers en leidinggevenden.

  Naast beroepsmatige hulpverleners kan iedereen worden toegevoegd die probeert om familieleden, vrienden, kennissen, vreemden en niet in de laatste plaats zichzelf te helpen greep te krijgen op de problemen in het leven.
 • Tot welke hulpverlenende groepen in westerse culturen heeft andere helpen geleid?
  Psychiaters, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
 • wat zijn para professionele hulpverleners in westerse culturen?
  Artsen, tandartsen, verpleegkundigen, politiemensen, OvJ, advocaten, leraren, organisatieadviseurs, HRM managers en leidinggevenden.
 • welke hulpverleners kennen we in westerse culturen naast de beroepsmatige hulpverleners?
  familieleden, vrienden, kennissen, vreemden en zichzelf.
 • 1.1 Formele en informele hulpverleners: een korte geschiedenis 20

 • 1.1 Formele en informele hulpverleners: een korte geschiedenisDoor de eeuwen heen zijn er mensen die onder de juiste omstandigheden anderen kunnen helpen greep te krijgen op de problemen in hun leven.
  1e groep beroepsbeoefenaars: In westerse culturen heeft dit geleid tot het ontstaan van een groot aantal hulpverlenende beroepen: psychiaters, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.

  2e groep beroepsbeoefenaars: para-professionele hulpverleners: artsen, tandartsen, verpleegkundigen, politiemensen, officieren van Justitie, advocaten, leraren, organisatieadviseurs, HRM managers en leidinggevenden.

  En iedereen die probeert om familieleden, vrienden, kennissen, vreemden en niet in de laatste plaats zichzelf te helpen greep te krijgen op problemen in het leven.
 • Beschrijf hulpverlenende beroepen in westerse culturen  die door de eeuwen heen zijn ontstaan.
  psychiaters, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.
 • Beschrijf een 2e groep beroepsbeoefenaars, niet zijnde formele hulpverleners
  artsen, tandartsen, verpleegkundigen, politiemensen, officieren van Justitie, advocaten, leraren, organisatieadviseurs, HRM managers en leidinggevenden.
 • Wie kunnen er worden toegevoegd aan het rijtje professionele hulpverleners en de niet zijnde formele hulpverleners
  En iedereen die probeert om familieleden, vrienden, kennissen, vreemden en niet in de laatste plaats zichzelf te helpen greep te krijgen op problemen in het leven.
 • 1.2 Waar het om gaat bij hulpverlenen 20

 • Waar gaat het om bij hulpverlenen?
  Twee vragen waar het om draait in de hulpverlening:
  - Waarom zoeken mensen hulp of worden daarnaar doorverwezen?
  - Wat zijn de voornaamste  doelen in het hulpverleningsproces?

  1.2.1 Cliënten met probleemsituaties, gemiste kansen en ongebruikte mogelijkheden 

  1e  ingang voor hulpverlening zijn probleemsituaties:
  Cliënten vragen hulp omdat zij te kampen hebben met crises, problemen, twijfels, frustraties of zorgen.

  definitie probleemsituaties: ingewikkelde en verwarrende problemen in het leven waar mensen niet goed mee omgaan.

  Probleemsituaties ontstaan: in omgang met onszelf, met anderen, met sociale omstandigheden, organisaties en instituties waar we in ons leven mee te maken hebben.

  Doel van hulpverlenen: niet om problemen op te lossen, maar mensen in problemen te helpen daar effectiever mee om te gaan.

  problemen : bieden kansen om te leren.

  2e ingang voor hulpverlening zijn gemiste kansen en ongebruikte mogelijkheden:
  Gemiste kansen en ongebruikte mogelijkheden. het gaat niet om wat er misgaat, maar om wat er beter zou kunnen.
 • Om welke 2 vragen draait het in de hulpverlening?
  Waarom zoeken mensen hulp of wordt daarnaar doorverwezen?

  Wat zijn de voornaamste doelen in het hulpverleningsproces?
 • definitie probleemsituatie
  Ingewikkelde en verwarrende problemen in het leven waar mensen niet goed mee om kunnen gaan.
 • Wat is het doel van hulpverlenen
  doel is  niet om problemen op te lossen, maar mensen in problemen te helpen daar effectiever mee om te gaan
 • 1.2.2 de drie belangrijkste doelstellingen van hulpverlening
  1) levensverbeterende resultaten
  uitvloeisel doel 1= hulpverlening gaat over constructieve veranderingen die leiden tot resultaten, uitkomsten, prestaties en effecten die het leven structureel verbeteren= resultaatgericht werken.

  managed care: financiële vergoedingen hangen af van geprotocolleerde behandelplannen.

  2) aanleren van zelfredzaamheid.
  De meeste mensen hebben niet geleerd om problemen systematisch te benaderen en de meesten zijn ook niet goed in het herkennen van kansen en mogelijkheden.

  ontwikkelen essentieel beschouwde levensvaardigheden: problemen hanteren, kansen herkennen en benutten, verstandige besluiten nemen, relaties met andere mensen onderhouden.

  Hulpverlening op zijn best geeft cliënten de middelen om zichzelf te helpen.

  3)ontwikkelen van een preventiementaliteit
  Nadeel van preventie is dat de voordelen van preventie bijna altijd onzichtbaar is.
  Het kost energie om preventie aantrekkelijk te maken.
 • Benoem de drie belangrijkste doelstellingen van hulpverlening
  leven verbeterende resultaten
  aanleren van zelfredzaamheid
  ontwikkelen van een preventiementaliteit
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Communicatievaardigheden zijn noodzakelijk, maar is dat genoeg (Egan)?
Nee, communicatievaardigheden dienen in dienst te staan van het proces en de resultaten
Hoe kan je de cliënt een samenvatting laten geven (Egan)?
Vraag de cliënt de hoofdpunten bij elkaar te zetten. Zo eigent de cliënt zich het hulpverleningsproces toe en kan hij een volgende stap zetten
Op wat voor momenten komen samenvattingen van pas (Egan)?
 1. Aan het begin van een nieuwe sessie
 2. Tijdens een sessie waar geen enkele lijn in zit
 3. Wanneer een cliënt een nieuw perspectief nodig heeft
Wat is het doel van samenvatten (Egan)?
Een lijn brengen in losse gedachten en gevoelens, een thema afronden of een onderwerp verder uitdiepen
Wat zijn richtlijnen voor verder doorvragen (Egan)?
 • Houd de doelen in het oog
 • Laat cliënten
  • Deelnemen aan een dialoog
  • Hun verhaal doen
  • Kiezen voor ander gedrag om mogelijkheden te ontwikkelen en problemen beter te hanteren
  • Ervaringen, gevoelens en gedrag duidelijk krijgen
  • Nieuwe gespreksonderwerpen ontdekken
  • Verhalen verder te onderzoeken
  • Concreet en specifiek te zijn
  • Zich te concentreren op relevante onderwerpen
  • Te beginnen aan de volgende fase
 • Moedig cliënten aan te onderzoeken hoe zij denken, zich gedragen en actie ondernemen
 • Vraag door in de geest van empathie
 • Combineer vragen met stellingen
 • Reageer empathisch na een verdiepende vraag
Wat laat je zien aan de cliënt als je empathisch reageert nadat je ergens over hebt doorgevraagd (Egan)?
Dan laat je zien dat je het gehord en begrepen hebt en nodig je de cliënt uit iets nog verder te onderzoeken
Waarmee kan je cliënten helpen door door te vragen (Egan)?
 • Volledig deel te nemen aan de dialoog
 • Vollediger en duidelijker te worden
 • Gezichtspunten, bedoelingen, voorstellen en beslissingen verhelderen
 • Het beeld compleet te maken
 • Een evenwichtig beeld te krijgen
 • Een stap vooruit te zetten
 • Zich uit te nodigen zichzelf uit te dagen
Wanneer stel je gesloten vragen (Egan)?
Als je iets specifieks wilt weten
Wat gebeurt er als je open vragen stelt (Egan)?
Dit stimuleert tot vertellen
Hoe gebruik je vragen effectief (Egan)?
 1. Stel vragen met zorg
 2. Stel niet te veel vragen
 3. Stel open vragen
 4. (gesloten vragen)