Summary Developmental neuropsychology : a clinical approach

-
ISBN-10 0863777058 ISBN-13 9780863777059
404 Flashcards & Notes
48 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Developmental neuropsychology : a clinical approach". The author(s) of the book is/are Vicki Anderson. The ISBN of the book is 9780863777059 or 0863777058. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Developmental neuropsychology : a clinical approach

 • 1 Introductie

 • Wat is de oorzaak van Hydrocephalus?
  balans productie en absorptie van CSF is verstoord, hierdoor ophoping en verhoogde intracraniele druk
 • Wat is het beginpunt waar de CSF onststaat?
  Plexus choroideus
 • Welke soort is het meest voorkomende Hydrocephalus?
  Obstructief/contigentiaal. Non communicating. Obstructie CFS tussen ventrikels en subarchoinale ruimte
 • Welke soorten Obstructieve Hydrocephalus zijn er?
  Spina bifida (defect sluiten neurale buis). Occulta (5%) niet schadelijk en lijdt niet tot een Hydrocephalus. Cystica daarvan heb je 2 soorten: Meningocele --> uitsteeksel meningen CSF, verhoogt risico HYD. Myelomeningocele --> uitstulping ook van het ruggenmerg --> HYD (80-90%)
 • Wat houd communicating HYD in?
  30%, verworven dus na de bevalling, door intraventriculaire bloedingen. Als oplossing kan een shunt gebruikt worden
 • Neuropsychologische gevolgen HYD
  PIQ laag, afname IQ over tijd, problemen taal, infoverwerking, aandacht, hippocampus, angst, zelfvertrouwen, depressie
 • Bloedingen na HYD graden
  Graad 1 alleen bloeding matrix, graad 2 ook in ventrikels <50%, graad 3 meer dan 50% dus ook verwijding van ventrikels, graad 4 ook weefsel eromheen aangetast
 • Meningitis
  Infectie hersenvlies. Viraal en bacterieel (heftig) dodelijkst: Pneumokok.
 • Encephalitis
  Onsteking hersenweefsel zelf. dodelijkst: Herpes simplex. vooral viraal. 
 • Inflammatoire reactie
  macrofagen gaan fagocyteren, dit doen ze als ze de celwand producten herkennen --> afgeven van cytokinen --> teveel is toxisch
 • Antibiotica
  Verergerd het proces omdat hierdoor de bacterien worden opgebroken en er nog meer stukjes celwandproduct zijn--> nog meer cytokinen. Kan verholpen worden door corticosteroiden
 • Neuropsychologische gevolgen van cerebrale infecties (meningitis etc)
  lagere PIQ, doofheid, motorproblemen, oogproblemen
 • CHT
  aangeboren hypotheroide, geen productie van het thyroide hormoon (T4) en jodiumtekorten. Opl: T4 supplementen
 • Neuropsychologische gevolgen CHT
  6 punten IQ afwijking, gatingsysteem frontale kwab aangetast, EF en geheugen
 • PKU
  lever zet het PHe niet goed om in Tryptofaan(serotonine) en Tyroxine (dopamine) waardoor er een teveel komt --> toxisch. Oplossing eitwitarmdieet
 • Neuropsychologische gevolgen PKU
  Myelinisatie (prefrontaalkwab), dopamine tekort(PFK), infoverwerking
 • IDDM
  Insuline afhankelijke diabetes. Type 1; te weinig insuline en dus teveel glucose. Type 2 te weinig receptoren dus teveel glucose. Oplossing type 1: insuline inspuiten, type 2: Dieet
 • Neuropsychologische gevolgen van IDDM
  epilepsie, frontale en temporale problemen, moeite aanleren nieuwe informatie (hippocampus) en excitabilieit ( glutamaat)
 • Milde TBI
  GSC 13-15, PTA < 24 uur, LOC < 30 minuten.
 • Moderate TBI
  GSC 9-12, PTA 1-7 dagen, LOC 30 min-24 uur
 • Severe TBI
  GSC <8, PTA >7 dagen en LOC >24 uur
 • TBI
  Gesloten 90%--> linaer+ rotationeel, bewustzijnsdaling, coup-countrecoup. Focaal letsel voornamelijk frontaal en temporaal. Open (10%) --> epilepsie, diffuus axonaal. 
 • Neuropsychologische gevolgen TBI
  Geheugen etc, ADHD, Epilepsie, PIQ, agressie, EF
 • Prematuur
  <37 weken Prematuur. <32 weken zeer prematuur <26 weken extreem prematuur
 • Geboortegewicht
  <2500 gram laag <1500 zeer laag <1000 extreem laag
 • Grens levensvatbaarheid
  23 weken, 500 gram
 • Neuropsychologische gevolgen Prematuur
  Gemiddel 12 IQ punten minder, cognitief 2SD, motorisch 0,5 SD, ADHD,internaliserende en extrernaliserende problemen,rekenen
 • RDS
  Respiratory Distress Syndrome--> primaire doodsoorzaak prematuur --> longblaasjes rekken uit en daardoor O2 tekort
 • Plasticiteitstheorie
  Als kind minder vatbaar, focale unilaterale leasie, Kennhard principe, bimodaal effect,
 • Vroege kwetsbaarheid
  Diffusse schade, juist erger als je jong bent, kritieke periode, Crowding effect, double hazard model
 • Restitutie
  Spontaan fysiologisch herstel
 • Soorten restitutie
  Diaschichis (tijdelijke onderdrukking) --> schocktoestand'
  regeneratie (herstel van oude netwerken door groei)
  Denervatie supersensitivity (activatie post-synaptische structuren door lekken van NT)

 • Neurale competitie
  relocatie van functies --> werken met minder synaptische verbindingen --> crowding effecgt
 • Shiften van aandacht, flexibiliteit
  Anterior cingulate cortex
 • Waakzaamheid
  Hersenstam
 • soorten subsitutie
  Functionele adaptatie --> patient ontwikkeld nieuwe strategien voor cognitieve functies
 • soorten substitutie
  Anatomische reorganisatie -->gebieden van het brein die niet gebruikt worden nemen functies over van beschadigd weefsel. Motorisch + sensorisch
 • Substitutie
  compensatie door transfer naar gezonde delen
 • soorten substitutie
  Anatomische reorganisatie -->  gebieden brein die niet gebruikt worden nemen functies over van beschadigd weefsel. Motorisch en sensorisch
 • Prenatale cerebrale ontwikkeling 
  Cel profilatie, migratie en differentiatie
 • Cel profilatie
  Rond dag 40, embronische schijf gaat zich vouwen en elke laag gaat specialiseren, neurogenese
 • Migratie
  8-16 weken, het verplaatsen van de cellen naar de juiste plek, Passieve migratie (dichtbij ventrikels) gaan jongste cellen aan de binnenkant en duwen de andere cllen naar buiten. Actieve miggratie (cortex) is dat de jonge cellen aan de buitekant zitten
 • Differtiatie
  Vorming cellichamen, selectieve celdood (50%), groei dendrieten en axonen, formatie synaptische connecties
 • Postnatale cerebrale ontwikkeling
  dendritic arborisation, synaptogenese, myelinisatie
 • Dendritic arborisation
  Vertakken en groeien van dendrieten. rond 25-30 weken, gevoelig voor teratogenen, verrijkte omgeving helpt, gaat door tm 7e jaar
 • Synaptogonese
  5e maand, ook gevoelig teratogenen, overproductie sommigen sterven af
 • Myelinisatie
  1e 3 jaar heel snel, daarna geleidelijk gaat lang door. Peri-puberaal --> hormonen. Gevoelig teratogenen en TBI
 • Autisme
  Blijvende beperkingen in sociale communicatie, beperkte herhalende patronen van gedrag.  Gedrag, cognitie en neurobiologisch
 • Gedrag autisme
  enige niveau van diagnose stellen, vanaf 7 maanden verminderde imitatie, communicatie en socialisatie
 • Neurobiologisch autisme
  Connectiviteit, brein plasticiteit, spiegelneuronen, oxytocine(knuffelhormoon)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is waarschijnlijk de onderliggende werking van natriumvalproaat?
Het versterkt de werking van GABA.
Waar is de dosering van AED van afhankelijk?
Van de effectiviteit en verdraagbaarheid per individu.
Wat zijn veel voorkomende bijwerkingen van anti-epileptic drugs (AED)?
Gewichtstoename, overmatige haargroei, gedragsveranderingen, cognitieve problemen.
Wanneer worden beeldvormende technieken gebruikt bij het diagnosticeren van epilepsie?
Als er vermoeden is van structurele afwijkingen die de insulten veroorzaken
Hoe draagt een EEG bij aan de diagnose van epilepsie?
Een EEg kan een epileptisch patroon opvangen bij het begin van een insult. Het kan daarnaast onderscheid maken tussen verschillende type insulten.
Wat beschrijft de term ictal?
Het gedrag tijdens een insult. Interictal betekd dus de periode tussen twee insulten, postictal is de periode direct na een insult.
Wat is status epilepticus?
Minstens 30 minuten van onbewustzijn tijdens het hebben van insulten.
Wat zijn koortstuipen (febrile seizures)?
Insulten bij kinderen tussen 3 maanden en 5 jaar die bij koorts voorkomen maar waar geen aanwezigheid is van een afwijking van de hersenen.
Wat leidt waarschijnlijk tot neuronale hyperexcitabiliteit en insutlen?
Verminderde inhibitie en/of toegenomen excitatie.
Wat is de prevalentie van epilepsie?
2%. kinderen die een eenmalig insult hebben voldoen niet aan deze criteria.