Summary Developmental psychology : a studentś handbook

-
ISBN-10 1841691100 ISBN-13 9781841691107
339 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Developmental psychology : a studentś handbook". The author(s) of the book is/are Margaret Harris George Butterworth. The ISBN of the book is 9781841691107 or 1841691100. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Developmental psychology : a studentś handbook

 • 1 raamwerk

 • Wetenschappelijke studie naar ontwikkeling van kinderen begon 150 jaar geleden. De industriële revolutie bracht verandering, omdat er geschoolde arbeiders nodig waren. 

 • darwin bestudeerde zijn zoon
 • 1.1 A brief history of developmental psychology

 • wanneer begon de wetenschappelijke studie van de ontwikkeling van kinderen?

  ongeveer 150 jaar geleden
 • waarom werd het belangrijk om de kindertijd systematisch te bestuderen?

  door de industriële revolutie in de 19e eeuw was het belangrijk dat kinderen geschoold werden, en de toename van overlevingskansen van kinderen
 • wat is het centrale principe van wetenschappelijke verklaringen voor ontwikkeling?

  veranderingen komen door groei en door interactie van het kind met de omgeving
 • wat zijn de twee bronnen van invloed op de ontwikkeling?
  biologische groei en de impact van de omgeving (cultuur)
 • wat is ontwikkeling op ontogenetisch niveau?
  individuele ontwikkeling
 • welke bron van invloed is volgens Cairns de sterkste?

  biologische groei
 • welke 2 theorieën hebben volgens Cairns de ontwikkelingspsychologie vormgegeven?

  ontwikkelingsprincipe van Karl Ernst von Baer en evolutietheorie van Charles Darwin
 • 1.1.1 The developmental principle

 • waarvan was Von Baer een pionier?

  comparative embryology/vergelijkende embryologie
 • waar woonde Von Baer?

  geboren in Estland, waar hij begon als bioloog. daarna verhuisde hij naar Rusland, en aan het eind van zijn carrière terug naar Estland
 • hoe verloopt volgens Von Baer ontwikkeling?
  in opvolgende fases. van het algemeen naar specifiek en van homogeen naar steeds meer complexiteit.
 • wat is preformationisme?
  de nu afgewezen theorie van ontwikkeling dat alle essentiële eigenschappen van een individu vastgesteld zijn bij de geboorte
 • preformationisme beweert dat ontwikkelingsveranderingen bedrieglijk zijn omdat de wezenlijke eigenschappen van een individu vooraf bepaald zijn bij de start van ontwikkeling, oftewel ontwikkeling brengt geen nieuwe eigenschappen voort

 • wat is recapitulatie-theorie?

  de nu afgewezen theorie die stelt dat tijdens de embryonale periode een organisme alle volwassen vormen van soorten waaruit het geëvolueerd is, doorloopt
 • wat noemt Haeckel biogenetische wet?

  binnen recapitulatietheorie: nieuwe karakteristieken/eigenschappen kunnen alleen aan de laatste fase van de ontwikkeling worden toegevoegd
 • wat is volgens Haeckel de essentie van recapitulatietheorie?

  ontogeny volgt phylogeny, ontwikkeling van het individu speelt de ontwikkeling van de soort na
 • Hoe zag Von Baer ontwikkeling?

  als een doorlopend proces van differentiatie van organisatie waarin nieuwe ontwikkelingen op elk moment in de ontwikkeling kan voorkomen. hij wees daarmee de biogenetische wet van Haeckel af.
 • welke invloed had het werk van Von Baer?

  door het boek van Herbert Spencer A System of Synthetic Philosophy (1886) naar de theorieën van James Mark Baldwin. zijn publicaties waren een belangrijke invloed op Jean Piaget.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wanneer kan handvoorkeur worden vastgesteld?
18 maanden
op welke twee punten is de theorie van Piaget aangepast nav later onderzoek?
1) baby's zijn veel competenter dan Piaget aannam. ze kunnen veel meer waarnemen
2) kennisverwerving kan beter begrepen worden als domein-specifiek en niet als algemeen
counting all strategy
vroege strategie voor eenvoudige optelling met het tellen van alle items in beide sets
egocentrisme
de wereld alleen vanuit eigen oogpunt beschouwen
omkeerbaarheid
een kind begrijpt dat acties omkeerbaar kunnen zijn
conservatie taken
testen die ontworpen zijn om te zien of een kind begrijpt  dat sommige eigenschappen van een object of substantie fundamenteel hetzelfde blijven ook al zijn er externe veranderingen in vorm of ordening
referential style
style of early language development - more object names in early vocabulary
expressive style
style of early language development - more action words and people's names in early vocabulary
wat is het gebied van Broca?
gebied in de cerebrale cortex voor spraakproductie
wat is het gebied van Wernicke?
gebied in cerebrale cortex voor spraakbegrip