Summary Developmental psychology : a studentś handbook

-
ISBN-10 1841691100 ISBN-13 9781841691107
339 Flashcards & Notes
3 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Developmental psychology : a studentś handbook". The author(s) of the book is/are Margaret Harris George Butterworth. The ISBN of the book is 9781841691107 or 1841691100. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Developmental psychology : a studentś handbook

  • 1 raamwerk

  • Wetenschappelijke studie naar ontwikkeling van kinderen begon 150 jaar geleden. De industriële revolutie bracht verandering, omdat er geschoolde arbeiders nodig waren. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wanneer kan handvoorkeur worden vastgesteld?
18 maanden
op welke twee punten is de theorie van Piaget aangepast nav later onderzoek?
1) baby's zijn veel competenter dan Piaget aannam. ze kunnen veel meer waarnemen
2) kennisverwerving kan beter begrepen worden als domein-specifiek en niet als algemeen
counting all strategy
vroege strategie voor eenvoudige optelling met het tellen van alle items in beide sets
egocentrisme
de wereld alleen vanuit eigen oogpunt beschouwen
omkeerbaarheid
een kind begrijpt dat acties omkeerbaar kunnen zijn
conservatie taken
testen die ontworpen zijn om te zien of een kind begrijpt  dat sommige eigenschappen van een object of substantie fundamenteel hetzelfde blijven ook al zijn er externe veranderingen in vorm of ordening
referential style
style of early language development - more object names in early vocabulary
expressive style
style of early language development - more action words and people's names in early vocabulary
wat is het gebied van Broca?
gebied in de cerebrale cortex voor spraakproductie
wat is het gebied van Wernicke?
gebied in cerebrale cortex voor spraakbegrip