Summary Developmental Psychology The Growth of Mind and Behavior

-
ISBN-10 0393124010 ISBN-13 9780393124019
470 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Developmental Psychology The Growth of Mind and Behavior". The author(s) of the book is/are Frank Keil. The ISBN of the book is 9780393124019 or 0393124010. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Developmental Psychology The Growth of Mind and Behavior

 • 2.1 DNA - Genen: basis

 • Wat bevat een DNA molecule?
  Genen
 • Welke 2 sequenties bevatten DNA?
  Structurele sequentie en regulatoire sequentie
 • Wat is structurele sequentie?
  Zorgen voor bv een bepaalde lichaamsstructuur/chemische reactie
 • Wat is een regulatoire sequentie?
  Bepalen of en hoeveel bepaalde proteinen actief worden
 • Wat is GENOME?
  Alle chromosomen samen
 • Wat is alellen?
  Genen kunnen verschillende varianten hebben
 • Waar worden DNA moleculen opgeslagen?
  In de cel kernen als chromosomen
 • Homozygoot
  Beide ouders leveren dezelfde allel
 • Heterozygoot
  Beide ouders leveren een andere allel
 • Alellen kunnen 3 eigenschappen hebben:
  Dominant, recessief en codominant
 • Wat is fenotype?
  Genen en omgeving
 • Epigenetische regulatie
  Bepalen in hoeverre een gen aan of uitgezet wordt (door methylatie)
 • Methylatie
  Bepaald laagje over een gen heen, waardoor de gen aan of uitgezet wordt
 • Meiose
  Een speciaal soort celverdeling dat cellen voorbereidt op seksuele recombinatie
 • Mitose
  Wanneer een cel deelt, wordt het genetische materiaal gereproduceerd in een nieuwe cel
 • 2.2 Prenatale ontwikkeling

 • Periodes prenatale ontwikkeling
  Zygote 
  Embryo 
  Foetus
 • Zygote
  Duur: 2 weken, 
  vanaf bevruchting tot innesteling, aanleg van placenta
 • Embryo
  Duur: 6 weken
  ontwikkeling armen, benen, gezicht, organen, spieren en hart gaat kloppen
 • Foetus
  Duur: 30 weken 
  groei en afronding, levensvatbaar vanaf 25 weken
 • Amnion
  Vruchtvlies
 • Chorion
  Beschermende membraan om het amnion (binnenste vlies om vruchtzak met daarin embryo en vruchtwater)
 • Placenta
  Laat voeding en zuurstof door naar het organisme en zorgt dat afvalproducten afgevoerd kunnen worden
 • Navelstreng
  Levert bloed aan het organisme en verwijdert afval uit het organisme
 • Ectoderm
  Zenuwstelsel: neuronen en huid
 • Mesoderm
  Skelet, spieren, hart/vaten, inwendige organen
 • Endoderm
  Spijsvertering, longen, urinewegen, klieren
 • Week 5-8
  Snelle groei uitwendige eigenschappen en reageert op aanraking
 • Vernix
  Laagje op huid
 • Lanugo
  Donshaar
 • Foetus levensvatbaar
  Tussen 22 en 26 weken
 • Ontwikkeling van het prenatale brein
  Eerst de vitale breinstructuren (die je hart aansturen), daarna structuren die basale bewegingen aansturen en herkennen
 • Teratogeen
  Schadelijke stoffen
 • Fetal Alcohol Syndrome (FAS)
  Effect van veel alcohol drinken tijdens zwangerschap
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In welk cultuur is ageism meer uitgesproken?
In individualistische culturen
Wat is ageism?
De inaccurate negatieve biases tegenover ouderen. Stereotype chagrijnige man komt niet overeen met de algemene neiging van ouderen om in overeenstemming met de leeftijd vriendelijker te worden.
Welke stadia heeft Erikson neergezet bij psychosociale ontwikkeling?
1. Vertrouwen vs wantrouwen (0 - 1.5 jaar): moeder/verzorger reageren op behoeften van een kind. 
2. Autonomie vs schaamte/twijfel (1.5 - 3 jaar) enig gevoel van autonomie geven, wanneer ouders te controlerend zijn zullen hun kinderen twijfels krijgen over eigen capaciteiten en schaamte ontwikkelen
3. Initiatief vs schuld (3 - 6 jaar)
4. Ijver vs minderwaardigheid (6 - 12 jaar) bewust van eigen prestaties in vergelijking met anderen. 
5. Identiteit vs rolverwarring (12 -18 jaar) plaats in wereld vinden. 
6. Intimiteit vs isolatie: (18 - 30 jaar) vormen van hechte interpersoonlijke banden. Intimiteit kan een grote uitdaging zijn voor jonge volwassenen.  
7. Generativiteit vs stagnatie (30 - 50 jaar) leveren van bijdragen aan de wereld (generativiteit) maatschappij profiteert van persoon met generativiteit. Stagnatie: niet bezig met anderen, geen bijdrage. 
8. Integriteit vs wanhoop (50 jaar en ouder): integriteit: voelen zich goed over leven dat ze hebben geleid, inclusief fouten. Wanhopige mensen voelen dat ze niet hebben bereikt wat ze gehoopt hadden.
Op neuraal niveau hoe wordt de positivity bias in werking gezet?
Bij ouderen is de amygdala, hersengebied sterk betrokken bij emoties, opvallend minder actief bij vertonen als reactie op negatieve stimuli dan in vergelijking met positieve stimuli.
Wat houdt positivity bias in?
Dat naarmate volwassenen ouder worden, ze ertoe neigen een positievere kijk op realiteit en hun ervaring te hebben. Minder geneigd aandacht te richten op negatieve gebeurtenissen in een verscheidenheid aan experimentele situaties.
Wat zou effect kunnen hebben op de big five?
Herhaaldelijke optreden van stressvolle gebeurtenissen kan effect hebben op persoonlijkheidstrekken tijdens volwassenheid
Welke persoonlijkskenmerken staan bekend om de big five?
Extroversion, neuroticism, openness to experience, agreeableness en conscientiousness.
Wat houdt het circadiaanse ritmes in?
Verschuiving in biologische activiteit en functies gedurende een dagelijkse cyclus- variëren vaak bij studenten en middenvolwassenen. Jongere presteren best later op de dag, ouderen begin van de dag.
Welke verschillende aspecten houden verband met veroudering?
-hayflick limit: menselijke cellen kunnen zich vijftig keer opdelen, wat limiet op levensduur oplevert. 
-telomere: einde op chromosoom dat elke cel splitsing zou verkorten
- telomerase: een enzym dat telomeren verlengt en dat kan worden aangetast door kankercellen om te blijven opsplitsen. 
- psychobiomarker: psychologische staat van een persoon
Waar zorgt slaapgebrek voor?
Cognitieve achteruitgang. Sommige cognitieve gebreken bij ouderen kunnen verminderd worden door hun slaap te verbeteren.