Summary Dienstenmarketingmanagement

-
ISBN-10 9001765076 ISBN-13 9789001765071
588 Flashcards & Notes
107 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Dienstenmarketingmanagement". The author(s) of the book is/are W de Vries ( ), P J C van Helsdingen. The ISBN of the book is 9789001765071 or 9001765076. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Dienstenmarketingmanagement

 • 1 Wat is dienstenmarketing management? 29

 • Leerdoelen:
  Centraal staan drie basisbegrippen
  - diensten
  - marketing
  - management
  • definieren begrippen
  • vier basiskenmerken diensten
  • schetsen ontwikkeling van marketing
  • marketing definieren aan de hand van marktgerichtheid
  • toepassen begrippen: menselijke maatdienst, gepersonifiseerde maatdienst en standaarddienst
  • essentie dienstenmarketing management bekend
 • Wat is social marketing?

  ideeën marketing

 • Wat is socital marketing?

  relatie tot de maatschappij

 • Wat is non-profit marketing?

  geen winst organisatie marketing

 • Wat is B2B marketing?

  naar andere bedrijven marketing

 • Wat is Detailhandel marketing?

  De distributie is een zelfstandige schakel die veel invloed heeft op de consument en fabrikant

 • Wat is internationale marketing?

  Voortschrijdende internationalisatie en praktische belemmeringen bij de bedrijfsactiviteiten in het buitenland

 • Wat is dienstenmarketing?

  De 4 kenmerken van een dienst staan centraal

 • Belangrijke partijen zijn klanten, concurrenten en  toeleveranciers

 • 1.1 Inleiding in het dienstenmarketingmanagement 32

 • De 4 basiskenmerken van een dienst moeten niet als iets absoluut gezien worden, maar meer als een continuüm. Een dienst is zelden 100% ontastbaar of totaal heterogeen van kwaliteit. Vandaar dat ook beter kan worden besproken van de mate waarin één of meer van deze aspecten voorkomen.

 • Wat is dienstverlening?
  Dienstverlening = beloven, verwachtingen creëren en waarmaken. En vooral: niet meer beloven dan kan worden waargemaakt.
 • Bestaat er een indeling voor dienstverleners?
  Ja, indeling CBS. Uitsplitsing dienstensector naar indeling per bedrijfsklasse.
  - Nutsbedrijven
  - Bouw/installatiebedrijven
  - Handel, Detailhandel, Horeca
  - Transport
  - Financiele dienstverlening
  - Overig (openbaar bestuur, onderwijs, sport & recreatie, maatschappelijke dienstverlening)
 • Een dienst is
  Ontastbaar
 • Begrip: diensten
  - Ontastbaar (niet fysiek)
  - Vergankelijk (kan niet worden opgeslagen dus waarde = 0 na productie)
  - Productie en consumptie vinden tegelijk plaats (servuctieproces)
  - Heterogeen (verschillende kwaliteit)
  Diensten zijn van oorsprong ontastbare en relatief snel vergankelijke activiteiten, waarbij tijdens de interactieve consumptie directe behoeftesatisfactie centraal staat en niet materiele bezitsvorming wordt nagestreefd.
 • Begrip: marketing
  Communicatie
  - intern/extern
  - betaald/onbetaald
  eWOM > electronic Word-of-Mouth (Mouse)
  Marketing = de denkwijze waarin marktgerichtheid centraal staat.
 • Online diensten zijn diensten die geleverd via informatie- en communicatie technologie, waar klanten alleen communiceren met een gebruikers-interface op het world wide web om de gewenste voordelen te behalen
 • Online diensten kunnen worden onderverdeeld in 2 groepen
  - Pure stand alone - een belangrijk voordeel van de klant.

  Pure diensten stellen gebruikers in staat taken uit te voeren.
  Inhoudsdiensten geeft de klant toegang tot verschillende vormen content bijv. Greetz, Gmail

  - Ondersteunende online diensten - vergemakkelijken aankopen van producten
 • 1.2 Wat is een dienst?

 • Omschrijf de definitie van een dienst?

  Diensten zijn ontastbaar en relatief snel vergankelijke activiteiten, waarbij tijdens de interactieve consumptie een directie behoefte ontstaat.

 • Benoem de 4 basiskenmerken van een dienst?

  Diensten zijn ontastbaar, vergankelijk, heterogeniteit en interactieve consumptie

 • De 4 basiskenmerken van een dienst moet niet als iets absoluut gezien worden, maar meer als een continuüm. Een dienst is zelden 100% ontastbaar of geheel heterogeen van kwaliteit. Dus kan beter worden gesproken over de mate waarin één of meer van deze aspecten voorkomen.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.