Summary Disco : een moderne leergang Latijnse taal en cultuur

-
ISBN-10 9074310966 ISBN-13 9789074310963
360 Flashcards & Notes
9 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Disco : een moderne leergang Latijnse taal en cultuur
 • Caroline Fisser Pim Verhoeven
 • 9789074310963 or 9074310966
 • 3e dr.

Summary - Disco : een moderne leergang Latijnse taal en cultuur

 • 2 De wereld van de goden

 • deus
  god
 • esse
  zijn
 • Olympus
  de Olympus
 • habitare
  wonen
 • rex, reges
  koning
 • et
  en
 • frater, fratres
  broer
 • non
  niet
 • semper
  altijd
 • saepe
  dikwijls
 • ibi
  daar
 • Tartarus
  de Tartarus
 • vivere
  leven
 • terra
  aarde
 • locus
  plaats
 • obscurus
  donker
 • nox, noctes
  nacht
 • umbra
  schim, schaduw
 • huc
  hierheen
 • venire
  komen
 • hic
  hier
 • dea
  godin
 • soror, sorores
  zuster
 • uxor, uxores
  vrouw, echtgenote
 • quoque
  ook
 • mater, matres
  moeder
 • pater, patres
  vader
 • filia
  dochter
 • insula
  eiland
 • ubi
  waar
 • silva
  bos
 • flos, flores
  bloem
 • florere
  bloeien
 • puella
  meisje
 • ludere
  spelen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Disco : een moderne leergang Latijnse taal en cultuur
 • Caroline Fisser Pim Verhoeven
 • 9789059971189 or 9059971183
 • 4e herz.dr.

Summary - Disco : een moderne leergang Latijnse taal en cultuur

 • 1 De Romeinen: hun taal en cultuur

 • Benoem de 7 krachten?
  1. 
  2.
  3.
 • 1.1 woorden 2 t/m 6 en 8 t/m 11

 • ubi

  waar

 • timere

  vrezen, bang zijn voor

 • in + nv.?

  in, naar (binnen) (+ acc.)

 • intrare

  binnengaan, -komen

 • audere

  durven

 • ridere

  lachen

 • cupere /io

  begeren, verlangen, willen

 • inter + nv.?

  tussen, temidden van

 • reddere

  teruggeven

 • tandem

  eindelijk

 • nusquam

  nergens

 • adire + nv?

  gaan (naar + acc.)

 • autem

  echter

 • praemium

  beloning

 • colere (2 bet.)

  1. verzorgen 2. vereren

 • evenire

  uitkomen

 • vale

  lett.: blijf gezond -> vaarwel

 • cum

  wanneer

 • a(b) (en met welke naamval?)

  van(af); + abl.

 • credere (en met welke naamval?)

  geloven, vertrouwen; + dat.

 • e(x) (en met welke naamval?)

  1. uit 2. sinds; + abl.

 • prope (en met welke naamval?)

  dichtbij; + acc.

 • pro (en met welke naamval?)

  voor; + abl.

 • statuere

  besluiten

 • surrexi (en wat betekent de infinitivus?)

  pf. van surgere = opstaan, oprijzen

 • ad (2 bet.; en met welke naamval?)

  1. naar, tot aan 2. bij (bij ww. van rust); + acc.

 • instare (en met welke naamval?)

  achterna zitten; + dat.

 • mox

  weldra, spoedig

 • num

  toch niet? (leidt vraagzin in>)

 • desiderare (2 bet.)

  pf. van pervenire = bereiken, aankomen in

 • cogere

  dwingen

 • sinere

  toestaan, laten

 • negare

  1. weigeren 2. ontkennen

 • orare

  smeken (bij: per + acc.)

 •  

  nonne

  niet, toch zeker? (leidt een vraagzin in)

 • postremo

  ten slotte

 • manere

  te wachten staan

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Disco : een moderne leergang Latijnse taal en cultuur
 • Caroline Fisser Pim Verhoeven
 • 9789059970151 or 9059970152
 • 2e gecorr. dr.

Summary - Disco : een moderne leergang Latijnse taal en cultuur

 • 1 Caesar grijpt de macht

 • Waarom trok Caesar de Rubico over?
  Om de macht te grijpen in Rome
 • magistratus
  magistraat, ambtenaar
 • Hoe heetten de moordenaars van Caesar?
  Brutus en Cassius

 • regere
  besturen

 • ergo
  dus
 • 1.1 Woorden les 18.A

 • suus

  zijn, haar, hun

 • cupido, ines

  verlangen

 • consul, ules

  consul

 • percilum

  gevaar

 • salus, utes

  heil, redding

 • preaponere

  verkiezen boven

 • tempus, ora

  tijd

 • adesse

  aanwezig zijn

 • convertere

  richten op

 • prodere

  verraden

 • liberare

  bevrijden

 • processi

  pf van procedere

 • procedere

  naar voren gaan

 • supplicium

  doodstraf

 • verberare

  afranselen

 • dissimulare

  verbergen, niets laten merken

 • 1.2 Disco 2 Aanvullende woorden rep. 18

 • capere(io), pf cepi

  pakken, (in) nemen, bevangen

 • accipere(io), pf accepi

  aannemen, ontvangen

 • hostis, es

  vijhand

 • mons, montes

  berg

 • pons, pontes

  brug

 • currere, pf cucurri

  rennen, snellen

 • accurrere, pf accurri

  toesnellen, rennen naar

 • meus

  mijn

 • tuus

  jouw

 • suus

  zijn, haar, hun

 • noster

  onze

 • vester

  jullie

 • qui, quae, quod

  die, dat

 • miles, milites

  soldaat

 • fugere(io), pf fugi

  vluchten

 • subito

  plotseling

 • sed

  maar

 • autem

  echter

 • turba

  menigte

 • nam

  want

 • enim

  immers

 • dum

  terwijl

 • In animo esse

  van plan zijn

 • per

  door...heen, door middel van, gedurende

 • hic, haec, hoc

  deze/dit, hij/zij/het

 • iste/ista/istud

  die/dat, hij/zij/het

 • ille, illa, illud

  die/dat, hij/zij/het

 • is/ea/id

  die/dat/deze, hij/zij/het

 • ideo

  daarom, dus

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

excepi
pf van excipere/io=opvangen, ontvangen
constiti
pf van consistere=blijven staan
ut
zodra, (zo)als
tunc
toen, op dat moment
averti
pf van avertere=afwenden
tenui
pf van tenere=(vast)hebben, (vast)houden
memoria
herinnering
nomen, mina
naam
coepi
ik begin, ik begon
ludere
spelen